Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Watchtower Library

Watchtower Library

Watchtower Library elektron kitaphanasynda Mukaddes Kitabyň terjimeleri we Ýehowanyň Şaýatlarynyň edebiýatlary bar. Onda «Ýazgylaryň düşündirilişi» atly Mukaddes Kitaba esaslanan ensiklopediýa, kitaplar, broşýuralar, kitapçalar we žurnallar bar. Şeýle-de ondan «Ýehowanyň Şaýatlarynyň edebiýatlarynyň indeksi» we «Ýehowanyň Şaýatlarynyň edebiýatlary boýunça gollanma» atly gözleg geçirmek üçin peýdaly gurallary tapyp bolýar. Şu edebiýatlaryň islendigine sözi, jümläni ýa-da aýady ýazyp gözläp bolýar.

 

Watchtower Library kitaphanany gurnamak

Watchtower Library kitaphanany ýükläň we kompýuteriňize gurnaň.

Watchtower Library kitaphanany täzelemek

Watchtower Library programmasynda täzelemeleri Internet arkaly awtomatik ýagdaýda barlaň ýa-da kitaphananyň edebiýatlaryny we makalalaryny Internetsiz täzeläň.