ข้ามไปยังเนื้อหา

Cardiothoracic and Vascular Surgery (Pediatrics)

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Bloodless cardiac surgery and the pediatric patient: a case study. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ging AL, St Onge JR, Fitzgerald DC, Collazo LR, Bower LS, Shen I.

Source‎: Perfusion 2008;23(2):131-4.

Indexed‎: PubMed 18840583

DOI‎: 10.1177/0267659108095903

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18840583 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Transfusion-free cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in a 2.2-kg neonate. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hübler M, Boettcher W, Koster A, Redlin M, Stiller B, Lange P, Hetzer R.

Source‎: J Card Surg 2005;20(2):180-2.

Indexed‎: PubMed 15725146

DOI‎: 10.1111/j.0886-0440.2005.200414.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15725146 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A single-center strategy to minimize blood transfusion in neonates and children undergoing cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Naguib AN, Winch PD, Tobias JD, Simsic J, Hersey D, Nicol K, Preston T, Gomez D, McConnell P, Galantowicz M.

Source‎: Paediatr Anaesth 2015;25(5):477-86.

Indexed‎: PubMed 25581204

DOI‎: 10.1111/pan.12604

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25581204 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cardiac surgery without blood products in a Jehovah's Witness child with factor VII deficiency. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pérez-Ferrer A, Gredilla E, de Vicente J, Laporta Y.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(4):651-3.

Indexed‎: PubMed 21924639

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924639 (เปิดหน้าต่างใหม่)

2011 update to the Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists blood conservation clinical practice guidelines. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Society of Thoracic Surgeons Blood Conservation Guideline Task Force, Ferraris VA, Brown JR, Despotis GJ, Hammon JW, Reece TB, Saha SP, Song HK, Clough ER; Society of Cardiovascular Anesthesiologists Special Task Force on Blood Transfusion, Shore-Lesserson LJ, Goodnough LT, Mazer CD, Shander A, Stafford-Smith M, Waters J; International Consortium for Evidence Based Perfusion, Baker RA, Dickinson TA, FitzGerald DJ, Likosky DS, Shann KG.

Source‎: Ann Thorac Surg 2011;91(3):944-82.

Indexed‎: PubMed 21353044

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.11.078

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21353044 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bloodless repair of isolated pulmonary artery in a neonate. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Wang H, Brewer MP, Lai WW, Krishnamurthy G, Chai PJ.

Source‎: World J Pediatr Congenit Heart Surg 2016;7(1):112-5.

Indexed‎: PubMed 26715005

DOI‎: 10.1177/2150135115582071

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26715005 (เปิดหน้าต่างใหม่)