ข้ามไปยังเนื้อหา

สูติศาสตร์

การผ่าตัดมดลูกแบบฉุกเฉินหลังคลอด

Abdominal packing for intractable obstetrical and gynecologic hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Awonuga AO, Merhi ZO, Khulpateea N.

Source‎: Int J Gynaecol Obstet 2006;93(2):160-3.

Indexed‎: PubMed 16549068

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2005.12.027

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16549068 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Peripartum hysterectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Baskett TF.

Source‎: In: Arulkumaran S, Karoshi M, Keith LG, Lalonde AB, B-Lynch C, editors. A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London; Sapiens Publishing; 2012. p. 462-5.

Indexed‎: ISBN 978-0-9552282-7-8

https://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-55.pdf (เปิดหน้าต่างใหม่)

Planned vs emergent cesarean hysterectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Briery CM, Rose CH, Hudson WT, Lutgendorf MA, Magann EF, Chauhan SP, Morrison JC.

Source‎: Am J Obstet Gynecol 2007;197(2):154.e1-5.

Indexed‎: PubMed 17689631

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2007.03.026

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17689631 (เปิดหน้าต่างใหม่)

An effective pressure pack for severe pelvic hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dildy GA, Scott JR, Saffer CS, Belfort MA.

Source‎: Obstet Gynecol 2006;108(5):1222-6.

Indexed‎: PubMed 17077246

DOI‎: 10.1097/01.AOG.0000241098.11583.a4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077246 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Emergency peripartum hysterectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Erman Akar M, Saygili Yilmaz E, Yuksel B, Yilmaz Z.

Source‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;113(2):178-81.

Indexed‎: PubMed 15063956

DOI‎: 10.1016/j.ejogrb.2003.10.005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15063956 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Caring for pregnant women for whom transfusion is not an option. A national review to assist in patient care. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kidson-Gerber G, Kerridge I, Farmer S, Stewart CL, Savoia H, Challis D.

Source‎: Aust N Z J Obstet Gynaecol 2016;56(2):127-36.

Indexed‎: PubMed 26572504

DOI‎: 10.1111/ajo.12420

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26572504 (เปิดหน้าต่างใหม่)