Preskoči na vsebino

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Dobrodošli!

S tem spletnim mestom vam želimo pomagati, da bi spoznali več o Bogu, Svetem pismu in Jehovovih pričah. Vsebine, ki vas zanimajo, lahko berete, gledate in prenesete. Želimo, da bi tudi drugi imeli korist od našega spletnega mesta, vendar prosimo, da vsebin s tega spletnega mesta ne objavljate na drugih spletnih mestih ali v aplikacijah. Z drugimi lahko delite, kar ste izvedeli na spletnem mestu, tako da jih usmerite nanj, kot je opisano v spodaj navedenih Pogojih uporabe.

 Avtorske pravice

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.

To spletno mesto je objavila in ga vzdržuje družba Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (v nadaljevanju: Watchtower). Vsa besedila in druga vsebina s tega spletnega mesta so intelektualna lastnina družbe Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (v nadaljevanju: Watchtower), razen če ni navedeno drugače.

 Blagovne znamke

Adobe, logotip Adobe, Acrobat in logotip programske opreme Acrobat so blagovne znamke podjetja Adobe Systems Incorporated. Apple, iTunes in iPod sta blagovni znamki družbe Apple Inc. Microsoft, logotip Microsoft in imena kakršnih koli Microsoftovih programov ali izdelkov, med drugim Microsoft Office in Microsoft Office 365, so blagovne znamke družbe Microsoft Inc. Android je blagovna znamka družbe Google LLC. Robot Android je reproduciran ali spremenjen na osnovi dela, ki ga je ustvarila in v skupno rabo dala družba Google, ter se uporablja v skladu s pogoji, opisanimi v licenci Creative Commons 3.0 Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Vse ostale blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so last njihovih nosilcev.

 Pogoji uporabe in dovoljenje za uporabo spletnega mesta

Ti Pogoji uporabe urejajo uporabo tega spletnega mesta. Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da v celoti sprejemate navedene Pogoje uporabe skupaj s kakršnimi koli Dodatnimi pogoji uporabe (oboji v nadaljevanju: Pogoji uporabe). Če se ne strinjate z navedenimi Pogoji uporabe, najsibo z vsemi ali samo z nekaterimi, tega spletnega mesta ne smete uporabljati.

Kaj je pravilna uporaba? Ob upoštevanju spodaj navedenih omejitev vam je dovoljeno:

  • za osebno in nekomercialno rabo pregledovati, prenesti in natisniti slikovno gradivo, elektronske publikacije, glasbo, fotografije, besedilo ali videoposnetke, ki so na tem spletnem mestu in so zaščiteni z avtorskimi pravicami družbe Watch Tower;

  • deliti z drugimi elektronske kopije prenosljivih publikacij, videoposnetkov ali zvočnih posnetkov, ki so na tem spletnem mestu, ali pa povezave do njih.

Ni vam dovoljeno:

  • objavljati slikovnega gradiva, elektronskih publikacij, blagovnih znamk, glasbe, fotografij, videoposnetkov ali člankov s tega spletnega mesta drugod na spletu (na katerem koli spletnem mestu, spletnem mestu za souporabo datotek, spletnem mestu za souporabo videoposnetkov ali socialnem omrežju);

  • razširjati slikovnega gradiva, elektronskih publikacij, blagovnih znamk, glasbe, fotografij, besedila ali videoposnetkov s tega spletnega mesta preko katere koli aplikacije ali kot njen del (to zajema tudi prenašanje takšnih vsebin na strežnik z namenom, da bi ga uporabila aplikacija programske opreme);

  • reproducirati, razmnoževati, kopirati, razširjati ali drugače izkoriščati nobenega slikovnega gradiva, elektronskih publikacij, blagovnih znamk, glasbe, fotografij, besedila ali videoposnetkov s tega spletnega mesta za komercialno rabo ali za denar (tudi če ne gre za pridobivanje dobička);

  • z namenom razširjanja razviti kakršne koli aplikacije programske opreme, orodja ali tehnike, ki je namensko narejena za zbiranje, kopiranje, prenašanje, izvlačenje, nabiranje ali luščenje podatkov, HTML-ja, slik ali besedila s tega spletnega mesta (to ne prepoveduje razširjanja brezplačnih, nekomercialnih aplikacij, ki so namenjene prenašanju elektronskih datotek, na primer datotek EPUB, PDF, MP3 in MP4, z javno dostopnih strani tega spletnega mesta);

  • zlorabljati tega spletnega mesta ali storitev, ki jih omogoča, med drugim ovirati delovanje tega spletnega mesta oziroma njegovih storitev ali pa dostopati do njega oziroma njegovih storitev s kakršno koli drugo metodo kot s tisto, ki je izrecno omogočena;

  • uporabljati tega spletnega mesta na način, ki povzroča oziroma bi lahko povzročil škodo na spletnem mestu ali pa slabši dostop do njega, niti ne na kateri koli nezakonit, protipraven, sleparski ali škodljiv način ali pa za kateri koli nezakonit, protipraven, sleparski ali škodljiv namen ali dejavnost;

  • uporabljati ne tega spletnega mesta ne na njem uporabljenega slikovnega gradiva, elektronskih publikacij, blagovnih znamk, glasbe, fotografij, besedila ali videoposnetkov za namene, povezane s trženjem.

  • To spletno mesto uporablja storitev Google Zemljevidi, nad katero nimamo nadzora, saj jo ponuja tretja oseba. Za vašo uporabo storitve Google Zemljevidi na tem spletnem mestu veljajo trenutni Dodatni pogoji storitev Google Zemljevidi/Google Earth. Ker o posodobitvah pogojev storitve nismo obveščeni, vas prosimo, da jih pregledate, preden uporabite storitev Google Zemljevidi. Če se s pogoji ne strinjate, ne uporabljajte storitve Google Zemljevidi. Storitev Google Zemljevidi temu spletnemu mestu ne daje nobenih uporabniških podatkov.

 Zdravstveni razdelek (Medical Section)

Vsebina zdravstvenega razdelka tega spletnega mesta (v nadaljevanju: Zdravstveni razdelek) je zgolj informativne narave in ne šteje kot zdravniški nasvet niti ni mišljena kot nadomestilo za posvet, diagnozo in zdravljenje pri strokovno usposobljenem zdravniku. Zdravstveni razdelek ne priporoča niti ne zagovarja katerih koli specifičnih preiskav, zdravnikov, zdravil, pripravkov, izdelkov, postopkov, mnenj ali česa drugega, kar je morda omenjeno v Zdravstvenem razdelku.

O vprašanjih, ki jih imate glede zdravstvenih težav ali zdravljenja, se vedno posvetujte z zdravnikom ali katerim drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem.

V Zdravstvenem razdelku tega spletnega mesta si prizadevamo objaviti točne in najnovejše informacije. Toda informacije, do katerih dostopate v Zdravstenem razdelku, so zagotovljene »TAKŠNE, KOT SO«, brez izrecnega ali vsebovanega jamstva. To spletno mesto zavrača vsa izrecna ali vsebovana jamstva, povezana z Zdravstvenih razdelkom, kar vključuje, vendar ni omejeno na vsebovana jamstva tržne primernosti in ustreznosti za določen namen. To spletno mesto ne jamči za zanesljivost, točnost, pravočasnost, uporabnost ali celovitost kakršnih koli informacij, dostopnih v Zdravstvenem razdelku. To spletno mesto ne prevzema nobenih obveznosti ali odgovornosti za kakršne koli napake ali izpuste v vsebini Zdravstvenega razdelka. Zanašanje na kakršne koli informacije, ki so na voljo v Zdravstvenem razdelku, je izključno na lastno odgovornost. V nobenem primeru to spletno mesto ne bo odgovorno za zahtevke ali škodo (kar vključuje, vendar ni omejeno na naključno in posledično škodo, telesne poškodbe/povzročitev smrti, izgubo dobička ali škodo, nastalo zaradi izgube podatkov ali prekinitve poslovanja), ki bi jih kdo uveljavljal, ker je uporabljal ali ni mogel uporabljati Zdravstvenega razdelka, ne glede na to, ali takšni zahtevki ali škoda temeljijo na jamstvu, pogodbi, odškodninski odgovornosti ali kateri drugi pravni teoriji, in ne glede na to, ali je bilo to spletno mesto opozorjeno glede možnosti nastanka takšnih zahtevkov ali škode ali pa ne.

 Zavrnitev jamstva in omejitev odgovornosti

To spletno mesto in vse informacije, vsebine, gradivo in druge storitve, ki so vam na voljo na spletnem mestu, pripravlja družba Watchtower »takšne, kot so«. Watchtower ne daje nobenih zagotovil ali jamstev, bodisi izrecnih bodisi vsebovanih.

Družba Watchtower ne jamči, da spletno mesto ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih elementov. Družba Watchtower ne bo odgovorna za kakršno koli škodo, nastalo z uporabo katerih koli storitev ali katerih koli informacij, vsebin, gradiva ali drugih storitev, ki so vam na voljo na spletnem mestu, kar vključuje, vendar ni omejeno na neposredno, posredno, naključno, kazensko in posledično (vključno z izgubo dobička) škodo.

 Kršenje Pogojev uporabe

Če kršite kateri koli del Pogojev uporabe, lahko družba Watchtower ne glede na druge svoje pravice, določene v teh Pogojih uporabe, ukrepa v zvezi s kršitvijo tako, kot se ji zdi primerno, med drugim tako, da vam ukine dostop do spletnega mesta, vam prepove dostopanje do spletnega mesta, blokira dostop računalnikom, ki imajo vaš IP-naslov, da od vašega ponudnika internetnih storitev zahteva, naj vam blokira dostop do spletnega mesta, in/ali da proti vam ukrepa po sodni poti.

 Spremembe

Družba Watchtower lahko občasno spremeni objavljene Pogoje uporabe. Spremenjeni Pogoji uporabe tega spletnega mesta so veljavni od datuma, ko so bili spremenjeni Pogoji uporabe objavljeni na tem spletnem mestu. Prosimo vas, da redno preverjate, ali ste seznanjeni z najnovejšo različico.

 Veljavno pravo in sodna pristojnost

Navedeni Pogoji uporabe se uveljavljajo in razlagajo v skladu z zakonodajo ameriške zvezne države New York ne glede na navzkrižje zakonskih določil. Kakršni koli sodni postopki v zvezi s temi Pogoji uporabe bodo sproženi na državnem ali zveznem sodišču, pristojnem za ameriško zvezno državo New York.

 Neodvisnost določb

Če pristojno sodišče presodi, da je katera določba iz teh Pogojev uporabe nična, neveljavna, neizvršljiva ali nezakonita, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb, ki ostanejo v veljavi. V primeru, da družba Watchtower ne bi izvajala katere od določb v teh Pogojih uporabe, se to ne more uveljavljati ali razlagati, kot da je s tem razveljavila tisto določbo ali da se je odpovedala svoji pravici do izvajanja tiste določbe.

 Celovitost pogodbe

Tukaj navedeni Pogoji uporabe v celoti predstavljajo dogovor med vami in družbo Watchtower glede uporabe tega spletnega mesta in nadomeščajo vse morebitne predhodne dogovore glede vaše uporabe tega spletnega mesta.