Preskoči na vsebino

Videoposnetki

Spodnja videoposnetka sta namenjena zdravstvenim in socialnim delavcem ter sodnim oblastem. Znanstvena in strokovna podlaga za videoposnetka so mednarodno priznani zdravniki, etiki, pravniki in profesorji, ki niso Jehovove priče.

 

Pristopi, ki so alternativa transfuziji – enostavni, varni, učinkoviti

Stroški, zaloge, varnost in negativni učinki alogene transfuzije postajajo vse bolj pereč problem. Zato se po vsem svetu veča zanimanje za postopke ohranjanja krvi. V tem nagrajenem videoposnetku so obravnavani pristopi, s katerimi se ognemo uporabi transfuzije v medicini in pri operativnih posegih. (30 minut)

Alternative transfuziji – zdravljenje, ki upošteva pacientove potrebe in pravice

V tem videoposnetku so obravnavana medicinska, etična, ekonomska in pravna vprašanja uporabe alternativ transfuziji. Opisano je, kako se lahko z brezkrvnimi medicinskimi in kirurškimi tehnikami poceni poskrbi za potrebe pacientov in ob tem spoštuje njihovo avtonomijo in pravico do izbire. (28 minut)

Intervju s profesorjem Massimom P. Franchijem, dr. med.

»Na svoji poklicni poti se imam veliko zahvaliti Jehovovim pričam. Zaradi njih tradicionalni zdravniki, kot sem sam, razmišljajo o možnosti in pomembnosti zmanjšanja uporabe krvi.«

Intervju s profesorjem Antoniem D. Pinno, dr. med.

»Mislim, da ne smemo delati razlik glede na pripadnost religiji. Tudi nekateri pacienti, ki niso Jehovove priče, ne želijo transfuzije krvi.«

Intervju z Lucom P. Weltertom, dr. med.

»Opaža se izrazit premik k zmanjšani uporabi transfuzij, in to ne samo v primerih pacientov, ki so Priče, ampak povsod po svetu. Vse več je namreč dokazov, da zmanjšana uporaba transfuzij prinaša boljše rezultate.«

Intervju s Pio Di Benedetto, dr. med.

»Z dobro premišljenim pristopom in dobro premišljenimi postopki je možno celo zahtevnejše operacije opraviti brez transfuzije krvi.«

Intervju s Claudiem Roncom, dr. med.

»Dosegli smo, da so transfuzije krvi zdaj bolj izjema kot pravilo.«

Intervju s Patriziem Mazzo, dr. med.

»Prav gotovo je možno brez krvne transfuzije zdraviti tumorje, kot so limfom, akutne in druge oblike levkemije in rak kostnega mozga, ki je v zahodnem svetu vse bolj pogosta bolezen.«

Intervju z Alfredom Guglielmijem, dr. med.

»Jehovove priče so nam pomagale, da smo zelo previdni pri uporabi krvi. To dosežemo z dobro pripravo pacienta, skrbno izbiro pacienta, s pazljivim ravnanjem v operacijski sobi, uporabo metod za ohranjanje krvi med operacijo in z izboljšanjem anemije pred operacijo.«

Pet kanadskih zdravnikov profesorjev spregovorilo o napredku brezkrvnega zdravljenja

V nedavnem intervjuju je pet priznanih medicinskih strokovnjakov spregovorilo o svojih izkušnjah z brezkrvnim zdravljenjem.