Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cine este anticristul?

Cine este anticristul?

Un film de groază apărut recent poartă titlul Anticristul.

O renumită formaţie muzicală şi-a intitulat unul dintre albume Superstarul anticrist.

O lucrare a filozofului Friedrich Nietzsche, care a trăit în secolul al XIX-lea, se intitulează Anticristul.

În Evul Mediu, regii şi împăraţii îi numeau deseori pe duşmani „anticrişti”.

Martin Luther, liderul Reformei protestante din Germania, i-a numit pe papii romano-catolici „anticrişti”.

DE-A LUNGUL timpului, termenul „anticrist” a fost atribuit atât unor oameni, cât şi unor lucruri. Prin urmare, este firesc să ne întrebăm: Cine este anticristul? Ne-ar putea influenţa el în vreun fel? Pentru a afla cine este anticristul, este logic să apelăm la Biblie, unde cuvântul apare de cinci ori.

DEZVĂLUIREA IDENTITĂŢII ANTICRISTULUI

Singurul scriitor al Bibliei care foloseşte cuvântul „anticrist” este apostolul Ioan. Cum îl descrie el pe anticrist? Să remarcăm următoarele cuvinte din prima scrisoare a lui Ioan: „Copilaşilor, este ceasul din urmă şi, după cum aţi auzit că vine anticristul, au şi apărut acum mulţi anticrişti; din aceasta ştim că este ceasul din urmă. Ei au ieşit dintre noi, dar nu erau de-ai noştri . . . Cine este mincinosul dacă nu cel care neagă că Isus este Cristosul? Acesta este anticristul, cel care îi neagă pe Tatăl şi pe Fiul” (1 Ioan 2:18, 19, 22).

Apostolul Ioan a înţeles că anticristul sunt toţi cei care răspândesc în mod intenţionat minciuni cu privire la Isus Cristos şi la învăţăturile sale.

Ce înţelegem din aceste cuvinte? Ioan vorbeşte despre „mulţi anticrişti”, ceea ce arată că anticristul nu este o persoană, ci un grup de persoane. Oamenii sau organizaţiile care formează anticristul răspândesc minciuni, neagă că Isus este Cristos, sau Mesia, şi explică în mod greşit relaţia dintre Dumnezeu şi Fiul său, Isus Cristos. Cei care alcătuiesc anticristul pretind că sunt Cristos sau reprezentanţii lui, dar, întrucât „au ieşit dintre noi”, ei au deviat de la adevăratele învăţături ale Bibliei. Mai mult decât atât, acest grup exista pe timpul când Ioan a scris această scrisoare, în „ceasul din urmă”, care, din câte se pare, corespunde sfârşitului perioadei apostolice.

Dar ce a mai scris Ioan cu privire la anticrist? Vorbind despre profeţii falşi, el a avertizat: „Orice declaraţie inspirată care mărturiseşte că Isus Cristos a venit în carne provine de la Dumnezeu, dar orice declaraţie inspirată care nu-l mărturiseşte pe Isus nu provine de la Dumnezeu. Şi aceasta este declaraţia inspirată a anticristului, despre care aţi auzit că vine şi care este deja în lume” (1 Ioan 4:2, 3). Apoi, în a doua sa scrisoare, Ioan a repetat această idee: „În lume au ieşit mulţi amăgitori, oameni care nu mărturisesc că Isus Cristos a venit în carne. Acesta este amăgitorul şi anticristul” (2 Ioan 7). Cu siguranţă, Ioan a înţeles că anticristul sunt toţi cei care răspândesc în mod intenţionat minciuni cu privire la Isus Cristos şi la învăţăturile sale.

„PROFEŢII FALŞI” ŞI „OMUL NELEGIUIRII”

Isus a avertizat că vor veni profeţi falşi ‘ca lupi răpitori în haine de oi’

Cu mult înainte ca Ioan să scrie despre aceşti impostori, Isus Cristos şi-a avertizat continuatorii:  „Păziţi-vă de profeţii falşi, care vin la voi în haine de oi, dar care pe dinăuntru sunt lupi prădători!” (Matei 7:15). În mod asemănător, apostolul Pavel i-a avertizat pe creştinii din Tesalonic: „Nimeni să nu vă amăgească în vreun fel, pentru că ea [ziua lui Iehova] nu va veni până nu va veni mai întâi apostazia şi nu se va dezvălui omul nelegiuirii, fiul distrugerii” (2 Tesaloniceni 2:3).

Prin urmare, în secolul I, profeţii falşi şi apostaţii acţionau deja, încercând să slăbească congregaţia creştină. Termenul „anticrist” folosit de Ioan se referă la toţi cei ce contribuie la răspândirea minciunilor şi a înşelătoriilor cu privire la Isus Cristos şi la învăţăturile sale. Numindu-i „fiul distrugerii”, Pavel a arătat cum îi consideră Iehova.

SĂ FIM ATENŢI LA ACŢIUNILE ANTICRISTULUI

Ce putem spune despre zilele noastre? Oamenii şi organizaţiile care alcătuiesc anticristul continuă să se împotrivească lui Cristos şi învăţăturilor sale. Ei răspândesc în mod intenţionat minciuni şi înşelătorii cu scopul de a crea confuzie în ce priveşte identitatea Tatălui, Iehova Dumnezeu, şi a Fiului său, Isus Cristos. Avem motive întemeiate să ne ferim de aceste înşelătorii. Să analizăm două exemple.

Secole la rând, bisericile au răspândit doctrina Trinităţii, afirmând că Tatăl şi Fiul sunt una şi aceeaşi entitate. Prin urmare, anticristul învăluie în mister identitatea lui Iehova Dumnezeu şi a lui Isus Cristos. Din cauza acestei învăţături false, oamenii sinceri sunt împiedicaţi să-l urmeze pe Isus Cristos şi să se apropie de Dumnezeu, aşa cum îi îndeamnă Biblia (1 Corinteni 11:1; Iacov 4:8).

Bisericile au adâncit confuzia încurajând folosirea unor traduceri ale Bibliei care nu conţin numele divin, Iehova, deşi acesta apare de aproximativ 7 000 de ori în textul originar. Care este rezultatul? Identitatea adevăratului Dumnezeu este şi mai mult învăluită în mister.

Cu toate acestea, cunoaşterea numelui divin, Iehova, i-a ajutat pe mulţi oameni sinceri să se apropie de Dumnezeu. Unul dintre ei este Richard, care îşi aminteşte o conversaţie pe care a avut-o cu doi Martori ai lui Iehova. El povesteşte: „Mi-au arătat în Biblie că numele Dumnezeului adevărat este Iehova. Am fost impresionat când am auzit că Dumnezeu are un nume. Nu mai auzisem niciodată lucrul acesta”. De atunci, el a făcut schimbări în viaţă pentru a se conforma normelor Bibliei şi pentru a-i fi plăcut lui Iehova. „Faptul că am aflat că Dumnezeu are un nume m-a ajutat să cultiv o relaţie strânsă cu el.”

De secole, anticristul ţine milioane de oameni în întuneric spiritual. Totuşi, dacă studiem Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, putem să aflăm cine este anticristul şi să ne eliberăm de minciunile şi de înşelătoriile lui (Ioan 17:17).