Salt la conţinut

Salt la cuprins

 POTRIVIT BIBLIEI

Paradis

Paradis

Ce este Paradisul?

CE SPUN OAMENII

Unii cred că Paradisul este un simplu mit. Alţii îl consideră o utopie, imaginându-şi-l ca pe o grădină în care oamenii trăiesc veşnic şi desfăşoară activităţi plăcute, ce le aduc satisfacţii.

CE SPUNE BIBLIA

Cuvântul „paradis“ a fost folosit cu referire la prima locuinţă a omului, grădina Edenului (Geneza 2:7–15). Biblia vorbeşte despre acea grădină ca despre un loc real, în care primii doi oameni au trăit fără a fi ameninţaţi de boală sau de moarte (Geneza 1:27, 28). Întrucât nu a ascultat de Dumnezeu, prima pereche şi-a pierdut locuinţa paradiziacă. Cu toate acestea, multe profeţii biblice descriu un viitor în care omenirea se va bucura de Paradisul restabilit.

DE CE AR TREBUI SĂ VĂ INTERESEZE?

Dacă Dumnezeu este iubitor, ar fi logic ca el să le ofere închinărilor săi fideli drept răsplată o viaţă frumoasă într-un loc precum Paradisul. Ar fi, de asemenea, logic ca el să le facă de cunoscut oamenilor cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească pentru a câştiga aprobarea sa. Biblia spune că putem primi favoarea lui Dumnezeu asimilând cunoştinţă despre el şi respectând poruncile lui (Ioan 17:3; 1 Ioan 5:3).

„Iehova Dumnezeu a făcut o grădină în Eden . . . şi l-a pus acolo pe omul pe care-l făcuse.“ (Geneza 2:8)

 Unde este Paradisul?

CE SPUN OAMENII

Unii cred că Paradisul este în cer, pe când alţii susţin că acesta va fi instaurat în viitor pe pământ.

CE SPUNE BIBLIA

Paradisul în care au locuit la început oamenii a fost pe pământ. Dumnezeu i-a dat omului pământul ca locuinţă permanentă. Biblia spune că Dumnezeu a creat planeta noastră ca să dăinuie pentru totdeauna (Psalmul 104:5). Ea mai afirmă: „Cerurile sunt cerurile lui Iehova, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor“ (Psalmul 115:16).

Aşadar, nu este nicidecum surprinzătoare promisiunea Bibliei potrivit căreia Paradisul va fi pe pământ. Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei ce vor locui în el cu viaţă veşnică. Aici vor domni pacea şi armonia. Durerea şi suferinţa vor dispărea. Iar oamenii se vor putea bucura pe deplin de minunăţiile planetei (Isaia 65:21–23).

„Cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! . . . Şi moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi.“ (Revelaţia 21:3, 4)

Cine va trăi în Paradis?

CE SPUN OAMENII

Multe religii îi învaţă pe membrii lor că doar oamenii buni vor trăi în Paradis. Există însă multă confuzie cu privire la semnificaţia termenului „bun“. Unii consideră că a fi bun înseamnă doar a participa la ceremonii religioase şi a rosti rugăciuni rituale.

CE SPUNE BIBLIA

Biblia promite că „cei drepţi“ vor trăi în Paradis. Dar cine este drept în ochii lui Dumnezeu? Cu siguranţă, nu o persoană care participă la anumite ritualuri în cadrul religiei sale ignorând în acelaşi timp voinţa lui Dumnezeu. Biblia spune: „Îi plac lui Iehova ofrandele arse şi jertfele la fel de mult ca ascultarea de glasul lui Iehova? Iată că ascultarea este mai bună decât jertfele“ (1 Samuel 15:22). Simplu spus, „cei drepţi“ care vor trăi etern în Paradis sunt cei ce respectă poruncile lui Dumnezeu aşternute în Biblie.

CE PUTEŢI FACE

Respectarea poruncilor lui Dumnezeu presupune mai mult decât participarea la ceremonii religioase. Prin conduita de zi cu zi fie îi veţi plăcea lui Dumnezeu, fie îi veţi displăcea. Puteţi învăţa să-i fiţi plăcuţi studiind cu atenţie Biblia. Iar acest lucru nu este nici pe departe greu, căci „poruncile sale nu sunt grele“, aşa cum arată Sfintele Scripturi (1 Ioan 5:3). Dumnezeu doreşte din tot sufletul să vă răsplătească pentru ascultarea de care daţi dovadă acordându-vă privilegiul de a trăi în Paradis.

„Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el.“ (Psalmul 37:29)