Salt la conţinut

Salt la cuprins

Un vast program de instruire

Un vast program de instruire

 Un vast program de instruire

„Numai cei instruiţi sunt liberi.“ — Epictet, cca 100 e.n.

WILLIAM H. Seward, militant împotriva sclaviei, care a trăit în secolul al XIX-⁠lea, considera că „speranţa ca oamenii să progreseze depinde în totalitate de influenţa tot mai mare exercitată de Biblie“.

Şi Martorii lui Iehova preţuiesc mult Biblia. Ei sunt convinşi că cei ce aplică principiile biblice devin soţi mai buni, soţii mai bune, copii mai buni — da, cei mai buni oameni din lume. Prin urmare, ei ascultă de porunca dată de Isus Cristos: „Duceţi-⁠vă deci şi faceţi discipoli din oameni ai tuturor naţiunilor, . . . învăţându-⁠i“. — Matei 28:19, 20.

Pentru a atinge acest obiectiv, de a-⁠i învăţa pe oameni din Biblie, Martorii lui Iehova au început ceea ce ar putea fi numită cea mai extinsă campanie de instruire din istoria omenirii. Dar cât de vastă este ea?

O activitate editorială la nivel mondial

În ministerul lor public, Martorii folosesc traducerile Bibliei disponibile în sute de limbi. În plus, ei au realizat o traducere a Bibliei: Sfintele Scripturi — Traducerea lumii noi, în 21 de limbi şi Scripturile greceşti creştine — Traducerea lumii noi (Noul Testament, cum i se mai spune) în alte 16 limbi. Această versiune a Bibliei se află în curs de traducere în alte 11 limbi. Martorii produc şi publicaţii care măresc aprecierea faţă de Biblie şi contribuie la o mai bună înţelegere a ei.

De exemplu, această revistă, Treziţi-⁠vă!, se publică în 82 de limbi, iar fiecare ediţie are un tiraj mediu de peste 20 380 000 de exemplare. Revista care o însoţeşte, Turnul de veghere, are un tiraj mediu de 22 398 000 de exemplare în 137 de limbi. Aceasta înseamnă un total de peste un miliard de exemplare ale celor două reviste anual! În plus, revista Turnul de veghere este tipărită simultan în 124 de limbi, iar Treziţi-⁠vă!, în 58 de limbi. Prin urmare, la nivel mondial, oameni aparţinând multor grupuri lingvistice citesc în acelaşi timp şi în propria lor limbă informaţiile conţinute de aceste reviste.

 În plus, în ultimele decenii Martorii lui Iehova au produs sute de milioane de exemplare ale unor auxiliare de studiere a Bibliei. Cartea Adevărul care conduce la viaţă eternă a fost tipărită în peste 107 milioane de exemplare. A urmat cartea Tu poţi trăi pentru totdeauna în paradis pe pământ, care a depăşit 81 de milioane de exemplare, iar mai recent cartea Cunoştinţa care conduce la viaţă veşnică, publicaţie care a depăşit 75 de milioane de exemplare în 146 de limbi. De asemenea, au fost tipărite peste 113 milioane de exemplare ale broşurii de 32 de pagini intitulate Ce pretinde Dumnezeu de la noi?, în 240 de limbi.

S-⁠au produs şi alte cărţi pentru satisfacerea unor necesităţi speciale. Cartea mea cu relatări biblice, destinată copiilor, a ajuns să fie tipărită în peste 51 de milioane de exemplare. Două cărţi pregătite special pentru tineri, Încununează-⁠ţi cu succes tinereţea şi Tinerii se întreabă — Răspunsuri practice, au depăşit împreună 53 de milioane de exemplare. Iar Secretul unei familii fericite, care a ajutat milioane de familii să facă faţă problemelor cu care se confruntă, a fost tipărită în 115 limbi.

Alte patru publicaţii apărute începând din 1985, publicaţii care întăresc credinţa mai ales în Creator, în Fiul său şi în Biblie, au depăşit împreună 117 milioane de exemplare. Acestea sunt: Cum a apărut viaţa — prin evoluţie sau prin creaţie?, Cel mai mare om care a trăit vreodată, Biblia — Cuvântul lui Dumnezeu sau al oamenilor? şi Există un Creator care se interesează de voi?

În prezent, publicaţiile bazate pe Biblie produse de Martorii lui Iehova sunt disponibile în 353 de limbi, iar unele dintre aceste publicaţii vor apărea în curând în alte 38 de limbi. De fapt, din 1970, Martorii lui Iehova au tipărit mai bine de 20 de miliarde de cărţi, cărţi broşate, broşuri şi reviste! În plus, aproape şase milioane de învăţători sunt ocupaţi din plin cu răspândirea cunoştinţei biblice în peste 230 de ţări. Dar cum s-⁠au realizat toate acestea şi cum le este influenţată viaţa oamenilor?

De ce în propria lor limbă

După cum vă imaginaţi probabil, pentru a produce simultan literatură de calitate în  peste o sută de limbi sunt necesare uriaşe eforturi concertate. Echipe de traducători, care în mod voluntar şi-⁠au pus la dispoziţie timpul şi capacităţile, folosesc reţele de calculatoare pentru a atinge un nivel ridicat în ce priveşte calitatea şi exactitatea şi pentru a mări viteza de lucru. Astfel, chiar şi în limbi în care numărul celor ce traduc este redus, se produc publicaţii într-⁠un timp scurt. În prezent, la această lucrare de traducere nonprofit de pe tot globul i-⁠au parte peste 1 950 de bărbaţi şi femei. Dar de ce se depun asemenea eforturi? Merită oare să se depună eforturi având în vedere că mulţi dintre cei care vorbesc limbi mai puţin cunoscute ştiu într-⁠o oarecare măsură şi o limbă de mai mare circulaţie?

Martorii lui Iehova au constatat că într-⁠adevăr merită să se depună aceste eforturi dintr-⁠un motiv indicat de William Tyndale, un bine cunoscut traducător al Bibliei, din secolul al XVI-⁠lea. El a scris: „Experienţa m-⁠a învăţat că nu poţi să-⁠i înveţi vreun adevăr pe profani dacă nu le arăţi clar versetul în limba lor maternă, ca să poată înţelege esenţa, ordinea şi semnificaţia textului“.

Este adevărat, nu a fost întotdeauna posibil ca oamenii să aibă publicaţii biblice în limba lor maternă. Dar, când acestea au apărut, adevărurile biblice le-⁠au atins inima mai rapid şi mai profund. Acest lucru s-⁠a observat în ţările fostei Uniuni Sovietice, unde diferitele grupuri etnice vorbesc o mulţime de limbi indigene. La începutul secolului trecut, multe dintre aceste popoare au fost integrate în Uniunea Sovietică şi toţi cetăţenii au trebuit să înveţe limba rusă — fiind obligaţi să o folosească. Astfel, ei scriu şi citesc în rusă, dar, în acelaşi timp, vorbesc limba lor maternă.

În special după 1991, când Uniunea Sovietică s-⁠a destrămat, multe dintre aceste popoare au dorit să folosească limba lor maternă. Aşa s-⁠a întâmplat în cazul celor care vorbesc limbile adîghei, altai, bielorusă, georgiană, kirghiză, komi, osetă, tuvină sau vreo altă limbă dintre zecile de limbi vorbite aici. Deşi majoritatea oamenilor pot conversa în rusă, publicaţiile biblice în rusă nu le ating imediat inima. În schimb, publicaţiile în limba lor maternă le atrag atenţia în mod deosebit. „E bine că aţi început să produceţi literatură în limba noastră“, a spus un bărbat care a primit un tract biblic în altai.

Un alt exemplu este Groenlanda, o insulă arctică cu o populaţie mică, de aproximativ 60 000 de locuitori. Atât Turnul de veghere, cât şi Treziţi-⁠vă! sunt tipărite în groenlandeză, ambele reviste fiind destul de bine cunoscute — ca de altfel şi alte publicaţii pe care Martorii lui Iehova le tipăresc în groenlandeză. De fapt, aceste publicaţii pot fi găsite în multe locuinţe din aşezările aflate în cele mai îndepărtate colţuri ale insulei.

În Pacificul de Sud, aproximativ 7 000 de oameni vorbesc limba nauruană, 4 500, limba tokelauană şi 12 000, limba rotumană. În prezent, Martorii produc tracte şi broşuri biblice în aceste limbi, precum şi ediţii lunare ale revistei Turnul de veghere în niueană, limbă vorbită de aproximativ 8 000 de oameni, şi în tuvaluană, limbă vorbită de circa 11 000 de oameni. Martorii lui Iehova sunt, de fapt, unii dintre cei mai mari editori de materiale tipărite în limbi mai puţin cunoscute, producând literatură biblică în limbi ca bislama, hiri motu, papiamentu, creolă-⁠mauritană, pidgin-⁠english, creolă-⁠seychelles, pidgin-⁠neo-⁠melaneziană şi în zeci de alte limbi.

Adesea, cu cât populaţia care vorbeşte o limbă e mai puţin numeroasă, cu atât comunitatea e mai izolată şi mai săracă. Totuşi, nivelul de alfabetizare în aceste regiuni poate fi ridicat. Iar Biblia în limbile locale este una dintre puţinele publicaţii disponibile locuitorilor din zonă. De fapt, în unele dintre aceste limbi nu există nici măcar un ziar, întrucât publicarea lui nu ar aduce nici un profit.

De ce este apreciată această activitate

Întrucât Martorii lui Iehova pun la dispoziţie publicaţii care îmbunătăţesc calitatea vieţii oamenilor, mulţi au lăudat eforturile depuse în vederea traducerii lor. Linda Crowl, care lucrează  la Institutul pentru Studii din Pacific, cu sediul la Universitatea din Pacificul de Sud, Suva (Fiji), a declarat că activitatea de traducere întreprinsă de Martori este „cel mai interesant lucru din Pacific“. Ea recomandă aceste publicaţii pentru excelenta lor calitate.

Când Treziţi-⁠vă! a început să fie publicată trimestrial în limba samoană, ziarele locale, precum şi postul naţional de televiziune au difuzat reportaje în legătură cu acest eveniment. A fost arătată coperta, după care revista a fost deschisă la fiecare articol. Articolele au fost prezentate pe rând.

Este interesant că, în unele ţări, echipa de traducători care lucrează la publicaţiile Martorilor este consultată cu regularitate de institutele lingvistice din ţările respective în probleme de gramatică, ortografie, formarea de noi termeni şi altele. În mod evident, activitatea de instruire gratuită efectuată de Martorii lui Iehova a avut efect nu numai asupra vieţii celor care au devenit membri activi ai congregaţiilor lor, ci şi asupra vieţii altor oameni.

 Însă, aşa cum s-⁠a arătat în articolul precedent, aproape un miliard de adulţi — adică aproape o şesime din populaţia lumii — sunt analfabeţi. Ce s-⁠a făcut pentru a le ajuta pe astfel de persoane să tragă foloase din aceste informaţii vitale puse la dispoziţie pentru a fi citite şi studiate?

Satisfacerea unor necesităţi de bază legate de instruire

În multe ţări, Martorii au organizat cursuri gratuite de alfabetizare, pentru ca oamenii să înveţe să scrie şi să citească. Ei chiar au scos manuale proprii, cum ar fi publicaţia Dedică-⁠te scrisului şi cititului, apărută în 28 de limbi. Mii de oameni, printre care femei şi persoane în vârstă, au fost ajutaţi să înveţe carte prin intermediul acestor cursuri.

În Burundi, sute de oameni au fost ajutaţi să înveţe să scrie şi să citească în cadrul acestor cursuri de alfabetizare organizate de Martorii lui Iehova. Observând bunele rezultate ale acestor cursuri, Biroul Naţional pentru Alfabetizarea Adulţilor din Burundi le-⁠a acordat la patru instructori Martori un premiu de Ziua Internaţională a Alfabetizării (8 septembrie 1999).

Referitor la cursurile de alfabetizare organizate în aproape 700 de congregaţii ale Martorilor lui Iehova din Mozambic, s-⁠a primit următorul raport: „În ultimii patru ani, 5 089 de elevi au terminat aceste cursuri, iar în prezent sunt înscrişi 4 000 de elevi“. Iată ce a scris un elev: „Aş dori să-⁠mi exprim sincera apreciere pentru această şcoală. . . . Înainte nu ştiam nimic. Datorită şcolii acum pot să citesc şi,  chiar dacă trebuie să mai exersez, pot să scriu“.

Din 1946, de când a început să se ţină o evidenţă în Mexic, peste 143 000 de persoane au fost învăţate să scrie şi să citească în cadrul unor şcoli speciale, înfiinţate în acest scop. Iată ce a scris o femeie de 63 de ani: „Sunt foarte recunoscătoare Martorilor lui Iehova, care m-⁠au învăţat să scriu şi să citesc. Am avut o viaţă nefericită. Acum însă pot apela la Biblie pentru sfaturi şi mă simt fericită citind mesajul ei“.

Şi în Brazilia, o ţară de pe continentul sud-⁠american, Martorii i-⁠au învăţat pe mii de oameni să scrie şi să citească. „Când am învăţat să citesc a fost ca şi cum m-⁠aş fi eliberat din lanţurile în care fusesem încătuşată mulţi ani“, a spus o femeie de 64 de ani. „Acum pot afla tot felul de informaţii. Dar, ceea ce este cel mai important, citirea şi studierea Bibliei m-⁠au eliberat de învăţăturile false.“

Adesea, Martorii lui Iehova care îi învaţă pe oameni din Biblie îi ajută la nivel individual pe elevii lor să înveţe să citească. Martina din Filipine avea peste 80 de ani când a fost vizitată de o Martoră. Ea a dorit să studieze Biblia cu regularitate, dar nu ştia să citească. Cu ajutorul celei care o învăţa din Biblie, Martina a făcut progrese; beneficiind şi de instruirea acordată în cadrul congregaţiei locale, ea a ajuns să poată folosi Biblia pentru a-⁠i învăţa pe alţii. Azi, ea ştie carte şi este o predicatoare cu timp integral, învăţându-⁠i pe alţii din Biblie.

În mod evident, toţi oamenii au capacitatea de a învăţa să scrie şi să citească. Totuşi ne-⁠am putea întreba: Îi ajută într-⁠adevăr pe oameni cunoştinţele din Biblie referitoare la Dumnezeu şi scopurile sale? Ultimul articol din seria de faţă ne va da răspunsul la această întrebare.

[Chenarul/Fotografia de la pagina 9]

„N-⁠am cuvinte să-⁠mi exprim . . .“

Autorităţi guvernamentale, profesori, oameni de rând, cu toţii au remarcat eforturile depuse de Martorii lui Iehova pentru a promova instruirea oamenilor de pe întregul pământ. Vă prezentăm în continuare câteva comentarii făcute de ei:

„Alături de guvernul ţării mele sunt deosebit de bucuros deoarece se poate spune că această carte [Tu poţi trăi pentru totdeauna în paradis pe pământ în limba tuvaluană] este un alt lucru indispensabil care se adaugă la importantul «tezaur» tuvaluan. Ar trebui să fiţi foarte fericiţi pentru rolul pe care l-⁠aţi avut, un rol extraordinar în dezvoltarea vieţii spirituale a oamenilor acestei naţiuni. Sunt convins că această lucrare va fi trecută în paginile istoriei Tuvalului privind tipărirea cărţilor cu caracter educaţional“. — Dr. T. Puapua, fost prim-⁠ministru al Tuvalului, Pacificul de Sud.

„Martorii lui Iehova au un program editorial foarte încărcat, pentru realizarea căruia folosesc cea mai avansată tehnologie din Pacificul de Sud. . . . Această particularitate editorială este şi mai remarcabilă dacă avem în vedere capriciile comunicării . . . între insulele Pacificului.“ — Linda Crowl, Universitatea din Pacificul de Sud, Suva (Fiji).

„Cât de minunată şi de eficientă este cartea Secretul unei familii fericite în limba isoko! Le mulţumim voluntarilor care lucrează în cadrul echipei de traducători de limbă isoko pentru că ne ajută să înţelegem pe deplin informaţiile din această carte.“ — C. O. A., Nigeria.

„N-⁠am cuvinte să-⁠mi exprim recunoştinţa pentru această traducere a Bibliei [Traducerea lumii noi în sârbă], care e uşor de înţeles. În trecut am încercat să citesc Biblia în întregime, dar întotdeauna am renunţat după puţin timp pentru că nu reuşeam să înţeleg limbajul. Acum pot să citesc această traducere unică şi s-⁠o înţeleg!“ — J. A., Iugoslavia.

„Vă mulţumesc pentru publicaţiile minunate, instructive şi ziditoare traduse în limba tiv. De fapt, nu pot exprima în cuvinte toate foloasele şi încurajarea de care avem parte citind aceste cărţi şi broşuri. Publicaţiile au ajuns la mii de persoane.“ — P. T. S., Nigeria.

[Legenda fotografiei]

36 de milioane de exemplare în 115 limbi

[Legenda fotografiilor de la paginile 4, 5]

S-⁠au tipărit peste 100 de milioane de exemplare ale „Traducerii lumii noi“ în 37 de limbi

[Legenda fotografiilor de la pagina 7]

Pe întregul glob, aproximativ 2 000 de persoane participă la traducerea publicaţiilor Martorilor lui Iehova (în stânga, echipa de limbă zulu din Africa de Sud; jos, traducător japonez)

[Legenda fotografiei de la pagina 7]

Anual sunt tipărite peste un miliard de exemplare ale revistelor „Turnul de veghere“ şi „Treziţi-⁠vă!“

[Legenda fotografiilor de la pagina 8]

Martorii lui Iehova organizează cursuri de alfabetizare în toată lumea (dreapta, Mexic; jos, Burundi; pe coperta revistei, Ghana)