Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

MEHN ONOP 13

Kasansalehda Kamwahupen Omw Padahko

Kasansalehda Kamwahupen Omw Padahko

Ia duwen omw kak kamwakid sounrongorong kan ren wia mehkot ni arail en dehr medewe me re wiahda sapwung?