Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

MEHN ONOP 3

Doadoahngki Peidek kan

Doadoahngki Peidek kan

Ia duwen omw kak doadoahngki peidek kan pwehn kahrehiong sounrongorong kan ren medemedewe, kolokol ar men rong, oh pwe ken kasansalehda ire kesempwal kan?