Bai na kontenido

Publikashon Nobo di Kongreso

Na fin di kada dia di e kongreso, klek riba e link di e dia ei pa wak òf download e publikashonnan nobo ku a keda presentá na e kongreso.

 

KAMBIA BISTA