Xikita nochi

Tlen kiualika

¿Ken uelis timomatis itech okse tlanechikol?

¿Ken uelis timomatis itech okse tlanechikol?

ALLEN kijtoa: “Sapanoa onimomojtiaya ijkuak onia itech okse tlanechikol. * Amo onikmatiaya kox nikinpiaskia noyolikniuan itech non tlanechikol”. Allen tlapaleuia itech se tlanechikol tlen mokaua kanaj 1,400 kilómetros.

Tla tejuatsin yotipanok itech okse tlanechikol, uelis noijki timomojtia. ¿Tlen mitspaleuis ximomati? ¿Tlen tikchiuas tla oui timomatis? Tla tejuatsin amo tio itech okse tlanechikol, ¿ken tikinpaleuis akinmej yikin oualajkej kanin timonechikoa?

¿TLEN MITSPALEUIS XIMOMATI?

Otikmatiaya se kuauitl tlajyouia ijkuak kiuiuitlaj uan oksekan kitokaj. Ijkuak kiuiuitlaj kikixtiliaj seki ineluayo. Uan ijkuak kitokaskej san niman moneki moneluayotis. Noijki ijkon ijkuak tiauij itech okse tlanechikol uelis timoyolkokoskej. Tejuatsin uelis tikijtos ken yotimoneluayotijka itech tlanechikol kanin otikatka porque yotikinpiaya moyolikniuan uan yotikmatiaya ken tiktekichiuilis Jehová. Axkan moneki oksepa timomatis iuan tokniuan. ¿Tlen mitspaleuis? Ximoyekana ika principios bíblicos.

Akin kitlajtoltia iTlajtol toTajtsin Dios kajki “ken se kuauitl tlen toktok itempa aueyatl, tlen kitemaka itlakilo ijkuak itonal uan ixijyo amo keman uaki uan nochi tlen kichiuas kuali kisas” (Sal. 1:1-3).

Ijkon ken se kauitl moneki tikatekiskej para kuali ma moskalti, tejuan noijki moneki timomachtiskej iTlajtol toTajtsin Dios para tikpiaskej chikauak totlaneltokilis. Ik non, nochipa xiktlajtolti Biblia, ximonechiko, xikueyichiuakan Jehová ken kalchanejkej uan noijki moneuia ximomachti. Xikchiua ken otikchiuaya itech okse motlanechikol para kuali ximouika iuan Jehová.

“Akin tlapaleuia, noijki kipaleuiskej” (Prov. 11:25).

Tla nochipa titetlapouis, kuali timomachilis uan san niman timomatis. Kevin akin tekiti ken tlayekanki, okijto: “Nonamik uan ne ijkuak otiajkej itech okse tlanechikol, otimochijkej precursores uan non otechpaleui”. Noijki okijto: “San niman otikinmixmatkej precursores uan kanin otetlapouiayaj”. Roger noijki uejka otlapaleuito, kanaj 1,600 kilómetros, kijtoa: “Tla tiknekij totoka timomatiskej, moneki nochipa titetlapouiskej. Xikinmilui tlayekankej tikneki titlapaleuis, uelis titlachipauas, ikaj ipatka tikpanoltis se tlamachtil noso uelis ikaj tikpaleuis ma uia nechikolmej. Tla tlayekankej kitaj titekiti, san niman inmiuan timouikas”.

Okachi ‘xitetlasojtlakah’ (2 Cor. 6:13).

Melauak xikintlasojtla tokniuan. Ijkuak Melissa uan ikalchanejkauan oyajkej itech okse yankuik tlanechikol, opejki mouikaj iuan oksekimej. Kijtoa: “Achto uan satepan tlamiskia nechikol, otimotlapouiayaj iuan tokniuan uan amo san otikintlajpaloayaj”. Non okinpaleui  ma kimatikan tlen intoka tokniuan. Noijki okinyoleuayaj inkalijtik uan ijkon opejkej okachi kuali mouikaj. Melissa noijki kijtoa: “Otikinmakakej tonúmeros de teléfono uan yejuan noijki. Ijkon uelis technotsaskiaj, techyoleuaskiaj ma titetlapouitij noso ok itlaj tikchiuaskiaj”.

Tla tipinaua timotlapouis inmiuan akinmej amo tikinmixmati, ximochijchikaua. Maski oui tikitas, xikinmixuetskili ijkon mouan motlapouiskej. Biblia kijtoa “teyolpakti akin petlantokej ixtololouan” (Prov. 15:30). Se tokni tlen itoka Rachel uejka otetlapouito, kijtoa: “Ne nochipa nipinaua. Pero nimotlapouia iuan tokniuan kanin axkan nika. Nimotlapouia iuan akin moseuijtok uan amo ikaj iuan motlapouijtok. Uelis ye noijki pinaua ken ne”. Achto peuas uan tlamis nechikol, ¿tleka amo timotlapouia iuan oksekimej tokniuan?

Ijkuak yikin tiajsiti itech okse tlanechikol, uelis sapanoa tiknekij tikinmixmatis tokniuan, pero satepan ayakmo ijkon timomachilis. Tla ijkon mitspanos, moneki timochijchikauas tikintemos akinmej inmiuan kuali timouikas.

Se kuauitl tlajyouia ijkuak kiuiuitlaj uan oksekan kitokaj.

YOLIK TIMOMATIS

Sekimej kuajmej okachi yolik moneluayotiaj. Noijki ijkon amo nochtin san niman momatij itech okse tlanechikol. Ninmej principios bíblicos mitspaleuiskej tla tika itech okse tlanechikol uan ayamo timomati:

“Nochipa matikchiwakah tlan kuali iwa amo matimosotlawakah, porke ajsiki n tonati tipixkaskeh, tla amo timosotlawah” (Gál. 6:9).

Amo ximosotlaua tla amo san niman timomati. Se neskayotl, miakej misioneros tlen oyajkej Tlamachtil ika Biblia tlen kichiua Watchtower itech Galaad uan kintitlanij uejka, ompa mokauaj miak xiuitl. Non kinpaleuia ma momatikan uan ma mouikakan iuan tokniuan.

Se tokni tlen itoka Alejandro miak uelta oksekan yaui tlapaleuiti itech okse tlanechikol uan kimati yolik ikaj momatis. Kijtoa: “Ijkuak saiktlami oksekan otiajkej, nosiua okijto: ‘Nochtin noyolikniuan omokajkej itech okse tlanechikol’”. Ijkuak ijkon okijto, okilnamikti ome xiuitl achto noijki ijkon okijto. Pero itech non ome xiuitl, isiua omotekipacho intech tokniuan maski amo okinmixmatiaya uan satepan kuali inmiuan omouikayaj.

“Amo xikijto: ‘¿Tleka achto okachi kuali otikatkaj amo ken axkan?’, tla ijkon timotlajtlania, amo tiixtlamatki” (Ecl. 7:10).

Amo xikita tlen kipia okse tlanechikol kanin otikatka. Uelis kanin axkan tika tokniuan amo okachi tlajtoaj noso san niman kijtoaj tlen mokuayejyekoaj. Xikita ken tokniuan kuali inyelis kipiaj, ijkon ken mitspaktiskia ma kitakan tlen kuali tikchiua. Sekimej tokniuan tlen yauij okse tlanechikol kitaj moneki motlajtlaniskej: “¿Melauak nikintlasojtla nochtin tokniuan?” (1 Ped. 2:17).

 “Xiktlajtlanilikah Dios, iwa Ye nomechmakas” (Luc. 11:9).

Xiktlatlaujti Jehová ma mitspaleui. Se tlayekanki tlen itoka David kijtoa: “Amo san moselti ximochijchikaua”. Uan noijki kijtoa: “Onka miak tlamantli tlen uelis tikchiuaskej tla Jehová techpaleuis. Ik non, xikilui ken timomachilia”. Tokni Rachel noijki ijkon kijtoa: “Tla nonamik uan ne amo timomatij itech tlanechikol, tiktlatlaujtiaj Jehová ma timomatikan uan ma techpaleui ma tikitakan kox itlaj tikchijtokej tlen kichiua amo touan ma mouikakan tokniuan. Uan timochijchikauaj okachi inmiuan timouikaskej”.

Tetajmej, tla namokoneuan amo momatij itech yankuik tlanechikol, inmiuan ximotlatlaujtikan. Xikinpaleuikan ma kinpiakan inyolikniuan uan ijkon moyolchikauaskej.

XIKINPALEUI AKINMEJ YIKIN OAJSIKOJ ITECH MOTLANECHIKOL

¿Ken uelis tikinpaleuis akinmej yikin oajsikoj itech motlanechikol? Kuali xikinseli desde ijkuak yikin ajsikiuij. Ximokuayejyeko ken mitspaktiskia ma mitspaleuikan uan ijkon xikinchiuili (Mat. 7:12). ¿Uelis tikinyoleuas ijkuak nankiueyichiuaj Jehová ken kalchanejke noso ijkuak nankitaskej JW Broadcasting? Noijki uelis inmiuan titetlapouis. Tla tikinyoleuas ma tlakuatij mokalijtik, nochipa kilnamikiskej ken otikinseli. ¿Onka okseki tlamantli tlen uelis ika tikinpaleuis?

Se tokni tlen itoka Carlos kijtoa: “Ijkuak otiajsitoj itech yankuik tlanechikol, se tokni otechilui kanin titlakouaskiaj uan amo tlapatio. Non sapanoa otechpaleui”. Akinmej oksekan uitsej, kinpaleuis ma tikinmiluikan ken motlakentiskej tla kanin uitsej tona, seua noso kiaui. Tla tikinmiluis itlaj itech altepetl noso tlen miakej kineltokaj, non kinpaleuis okachi kuali ma tetlapouikan.

MITSPALEUIS TLA TIMOCHIJCHIKAUAS

Tokni Allen akin kajki itech yankuik tlanechikol kijtoa: “Ijkuak yikin oniajsito, onimochijchika nikinmixmatis tokniuan. Uan axkan kuali inmiuan nimouika uan sapanoa niyolpaki”. Allen kijtoa amo okinpolo inyolikniuan. Axkan okachi miakej kinpiaj uan nochipa kuali mouikaskej.

^ párr. 2 Otikinpatilijkej intoka.