Ir al contenido

¿Ña̱ na̱kuva̱ʼa mií kúúña á íyo na̱ i̱xava̱ʼavaña?

¿Á xi̱niñúʼu Ndióxi̱ ña̱ evolución ña̱ i̱xava̱ʼara ndiʼi nu̱ú ña̱ʼa ña̱ táku?

Kítáʼanva ña̱ káʼa̱n Biblia xíʼin ña̱ káʼa̱n na̱ científico xa̱ʼa̱ ña̱ síín síín náʼa̱ sava kití á planta.

¿Á xíniñúʼu kandíxai̱ ña̱ evolución?

¿Ndáaña kúú ña̱ va̱ʼaka kandíxayó?