Ir al contenido

Ña̱ káʼa̱n inkana xa̱ʼa̱ ña̱ tákuyó

Ñá Irène Hof Laurenceau: Iin ñá cirujana ortopeda káʼa̱nñá nda̱chun kándíxañá Ndióxi̱

Soo tá na̱ndukú va̱ʼañá xa̱ʼa̱ ña̱ íxava̱ʼana xa̱ʼa̱ na̱ yiví á ña̱ prótesis na̱sama ña̱ ndákanixi̱níñá.