Ir al contenido

Biblia ña̱ va̱xi nu̱ú Internet

Kaʼvi á tavá Biblia nu̱ú Internet á kuniso̱ʼo grabación ña̱ Biblia ña̱ va̱xi nu̱úña. Tu̱ʼun ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia tu̱ʼun sâví Traducción del Nuevo Mundo Mateo-Apocalipsis va̱ása yo̱ʼvi̱ña ta káxiní káʼa̱nña. Savaña xa̱a̱ ni̱xi̱nu nííña á savaña sa̱kán iin táʼví kuitíña íyo soo yáʼa 210 nu̱ú tu̱ʼun xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n kánaña. Ta xa̱a̱ yáʼa 240 millónña ku̱a̱ʼa̱n xáxa̱.

 

NASAMAÑA

BIBLIA TU̱ʼUN SÂVÍ