MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN Januari 2013

Terbitan ini mengkaji individu-individu dalam Bible yang menunjukkan iman dan keberanian.

Mereka Rela Berkhidmat—Di Norway

Bagaimanakah pertanyaan yang tidak disangka telah menggalakkan sebuah keluarga untuk berkhidmat di tempat yang memerlukan bantuan?

Jadilah Berani—Yehuwa Menyertai Anda!

Anda dapat memperoleh manfaat daripada teladan Yosua, Yoyada, Daniel dan orang lain yang memperlihatkan iman dan keberanian.

Janganlah Menjauhkan Diri daripada Yehuwa

Kajilah bagaimana kita dapat membuat pilihan yang bijak dalam pekerjaan, hiburan, dan keluarga kita.

Tetaplah Berada di Sisi Yehuwa

Bagaimanakah kita menghampiri Yehuwa dengan mengekalkan pandangan seimbang tentang alat elektronik, kesihatan, wang, dan rasa bangga?

Menyembah Yehuwa Tanpa Perasaan Menyesal

Sepanjang hayatnya, Rasul Paulus telah membuat kesilapan yang teruk dan pilihan yang bijak. Apakah yang dapat kita pelajari daripada teladannya?

Para Penatua—‘Rakan Sekerja bagi Sukacita Kita’

Apakah caranya para penatua membantu saudara saudari untuk bersukacita dalam khidmat Tuhan?

Kempen yang Terancang Membuahkan Hasil

Lihatlah bagaimana seorang budak perempuan yang berumur 10 tahun di Chile berusaha untuk menjemput semua rakan sekelasnya yang bertutur dalam bahasa Mapudungun ke sebuah acara istimewa.