លោតទៅអត្ថបទ

សាក្សីព្រះយេហូវ៉ា

ខ្មែរ
 • សាក្សីព្រះយេហូវ៉ាកំពុងពិគ្រោះប្រធានបទគម្ពីរមួយដោយប្រើសៀវភៅស្ដើងព្រះមានដំណឹងល្អសម្រាប់យើង! នៅក្រុងផារ៉ាម៉ារីបូ ប្រទេសស៊ូរីណាម

  ព័ត៌មានខ្លីៗអំពីស៊ូរីណាម

  • ចំនួនប្រជាជន : ៥៤០.០០០

  • ចំនួនអ្នកបង្រៀនគម្ពីរ : ២.៨៣៦

  • ចំនួនក្រុមជំនុំ : ៥៤

  • ចំនួនសាក្សីព្រះយេហូវ៉ាបើប្រៀបនឹងចំនួនប្រជាជន : ក្នុងប្រជាជន១៩០នាក់

 • សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា​កំពុង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​កំពង់​ផែ​អំពី​ដំណឹង​ដែល​លើក​ទឹក​ចិត្ដ​ក្នុង​គម្ពីរ ក្នុង​ក្រុង​រ៉ូស​ស្ដ​ក​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់

  ព័ត៌មាន​ខ្លីៗអំពី​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់

  • ៨២.១៧៥.៦៨៤—ចំនួន​ប្រជាជន

  • ១៦៥.៦២៤—ចំនួន​អ្នក​បង្រៀន​គម្ពីរ

  • ២.១៥៩—ចំនួន​ក្រុម​ជំនុំ

  • ១​ក្នុង៤៩៦—ចំនួន​សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា​បើ​ប្រៀប​នឹង​ចំនួន​ប្រជាជន

 • សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា​កំពុង​ពិគ្រោះ​ជា​មួយ​នឹង​ម្ចាស់​ផ្ទះ​អំពី​សៀវភៅ​ស្ដើង​មួយ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​គម្ពីរ​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ផ្ទះ​គ្រួសារ​មួយ នៅ​ក្រុង​អិដឺនិត​ប្រទេស​ម៉ុងហ្គោលី

  ព័ត៌មាន​ខ្លីៗអំពី​ប្រទេស​ម៉ុងហ្គោលី

  • ២.៩៥៩.១៣៤—ចំនួន​ប្រជាជន

  • ៤៧៣—ចំនួន​អ្នក​បង្រៀន​គម្ពីរ

  • —ចំនួន​ក្រុម​ជំនុំ

  • ១​ក្នុង​៦.២៥៦—ចំនួន​សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា​បើ​ប្រៀប​នឹង​ចំនួន​ប្រជាជន

 • សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា​កំពុង​បង្ហាញ​វីដេអូ​អំពី​គម្ពីរ​ក្នុង​គេហទំព័រ​jw.org នៅ​ក្រុង​លូសឺន​ប្រទេស​ស្វ៊ីស

  ព័ត៌មាន​ខ្លីៗអំពី​ប្រទេស​ស្វ៊ីស

  • ៨.៣២៧.១២៦—ចំនួន​ប្រជាជន

  • ១៩.៣២៧—ចំនួន​អ្នក​បង្រៀន​គម្ពីរ

  • ២៧៥—ចំនួន​ក្រុម​ជំនុំ

  • ១​ក្នុង៤៣១—ចំនួន​សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា​បើ​ប្រៀប​នឹង​ចំនួន​ប្រជាជន

បើក

«ដំណឹង​ល្អ​នេះ​អំពី​រាជាណាចក្រ​នឹង​ត្រូវ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​គ្រប់​ទី​អាស្រ័យ​នៅ​ផែនដី ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រជាជាតិ​ទាំង​ឡាយ​បាន​ឮ រួច​ទី​បញ្ចប់​នឹង​មក​ដល់»។—ម៉ាថាយ ២៤:១៤

បិទ

«ដំណឹង​ល្អ​នេះ​អំពី​រាជាណាចក្រ​នឹង​ត្រូវ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​គ្រប់​ទី​អាស្រ័យ​នៅ​ផែនដី ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រជាជាតិ​ទាំង​ឡាយ​បាន​ឮ រួច​ទី​បញ្ចប់​នឹង​មក​ដល់»។—ម៉ាថាយ ២៤:១៤

«ដំណឹង​ល្អ​នេះ​អំពី​រាជាណាចក្រ​នឹង​ត្រូវ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​គ្រប់​ទី​អាស្រ័យ​នៅ​ផែនដី ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រជាជាតិ​ទាំង​ឡាយ​បាន​ឮ រួច​ទី​បញ្ចប់​នឹង​មក​ដល់»។—ម៉ាថាយ ២៤:១៤

សេចក្តីបកប្រែពិភពលោកថ្មីពីបទគម្ពីរបរិសុទ្ធ (ចេញនៅឆ្នាំ១៩៨៤ )

លោក​អ្នក​អាច​អាន​គម្ពីរ​នៅ​គេហ​ទំព័រ​របស់​យើង

ទស្សនាវដ្ដីប៉មយាម

លេខ ៥ ២០១៧ | តើ​អ្វី​ជា​អំណោយ​ដ៏​ល្អ​បំផុត?

តើ​សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ជា​អ្នក​ណា?

យើង​មាន​រាប់​រយ​សញ្ជាតិ​និង​រាប់​រយ​ភាសា។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​នោះ​ក៏​ដោយ យើង​រួម​ចិត្ដ​គំនិត​តែ​មួយ​ដើម្បី​ព្យាយាម​សម្រេច​គោល​ដៅ​ដូច​គ្នា​ទាំង​អស់។ សំខាន់​បំផុត យើង​ចង់​លើក​តម្កើងព្រះ​យេហូវ៉ាជា​ព្រះ​នៃ​គម្ពីរ​បរិសុទ្ធ និង​ជា​ព្រះ​ដែល​បាន​បង្កើត​អ្វី​ៗ​ទាំង​អស់។ យើង​ខំ​អស់​ពី​សមត្ថភាព​ដើម្បី​ធ្វើ​តាម​គំរូ​របស់លោក​យេស៊ូគ្រិស្ដ ហើយ​យើង​ក៏​សប្បាយ​ចិត្ដ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ជាគ្រិស្ដ​សាសនិក។ យើង​ម្នាក់​ៗ​ចំណាយ​ពេល​ជា​ទៀង​ទាត់​ក្នុង​ការ​ជួយ​មនុស្ស​ឲ្យ​រៀន​អំពី​ព្រះ​និង​អំពីរាជាណាចក្រ​របស់​លោក។ ដោយ​សារ​យើង​ធ្វើ​ជា​សាក្សី​បញ្ជាក់ ឬ​និយាយ​អំពី​ព្រះ​យេហូវ៉ា​និង​រាជាណាចក្រ​របស់​លោក នោះ​យើង​ត្រូវ​ហៅ​ថាសាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា

សូម​មើល​គេហទំព័រ​របស់​យើង។ សូម​អាន​គម្ពីរ​តាម​គេហទំព័រ​របស់​យើង។ សូម​អញ្ជើញ​រៀន​ថែម​ទៀត​អំពី​យើង​និង​ជំនឿ​របស់​យើង

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍និងក្រុមគ្រួសារ

វិធី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដំបូង​នៃ​អាពាហ៍​ពិពាហ៍

តើ​លោក​អ្នក​ទើប​នឹង​រៀប​ការ​ទេ? គម្ពីរ​អាច​ជួយ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​ចំណង​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​របស់​លោក​អ្នក​រឹង​មាំ​ជាង។

យុវវ័យ

តើ​ខ្ញុំ​គួរ​ដឹង​អ្វី​ខ្លះ​អំពី​ការ​ផ្ញើ​សារ​ក្នុង​ទម្រង់​អាសអាភាស?

តើ​មាន​គេ​កំពុង​បង្ខំ​ប្អូន​ឲ្យ​ផ្ញើ​សារ​ក្នុង​ទម្រង់​អាសអាភាស​ឬ? តើ​ការ​ផ្ញើ​សារ​ក្នុង​ទម្រង់​អាសអាភាស​នាំ​មក​នូវ​ផល​វិបាក​អ្វី​ខ្លះ? តើ​នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​ចែ​ចង់​ប៉ុណ្ណោះ​ឬ​ទេ?

កុមារ

បើ​អ្នក​ស្តាប់​បង្គាប់ អ្នក​នឹង​ទទួល​ពរ​បវរ (ចម្រៀង​៨៩)

សូម​​ច្រៀង​ជា​មួយ​នឹង​សុខ​លាភ​និង​សូ​ភី ហើយ​រៀន​អំពី​មូល​ហេតុ​ដែល​ការ​ស្តាប់​បង្គាប់​នាំ​ឲ្យ​យើង​មាន​ចិត្ដ​សប្បាយ​រីក​រាយ។

ស្នើ​សុំ​រៀន​គម្ពីរ

លោក​អ្នក​អាច​រៀន​គម្ពីរ​នៅ​កន្លែង​ណា​និង​ម៉ោង​ណា​ដែល​ស្រួល​សម្រាប់​លោក​អ្នក។

ស្វែង​រក​វីដេអូ

មើល​វីដេអូ​របស់​យើង​ក្នុង​បណ្ណាល័យ​តាម​អ៊ីនធឺណិត។

តើកិច្ចការរបស់សាក្សីព្រះយេហូវ៉ាទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភយ៉ាងដូចម្ដេច?

សូមស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែលការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាក្សីព្រះយេហូវ៉ាទូទាំងពិភពលោកកំពុងរីកចម្រើន ទោះជាពួកគេមិនរៃអង្គាសប្រាក់រៃលុយ ឬតម្រូវឲ្យបង់ភាគក្នុង១០ក៏ដោយ។

កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​ជំនុំ​របស់​សាក្សី​ព្រះ​យេហូវ៉ា

អញ្ជើញ​រក​ព័ត៌មាន​អំពី​ទី​កន្លែង​ដែល​យើង​ជួប​ជុំ​គ្នា និង​របៀប​ដែល​យើង​គោរព​ប្រណិប័តន៍។

សៀវភៅ​ផ្សេង​ៗ​ដែល​អាច​ទទួល​បាន

សូម​មើល​សៀវភៅ​ថ្មី​ៗ​ដែល​អាច​ទទួល​បាន។

មើលវីដេអូភាសាសញ្ញា

រៀនគម្ពីរដោយប្រើវីដេអូភាសាសញ្ញា