MENARA JAGA—EDISYEN DIKENA BELAJAR Mac 2020

Majalah tu ngundan artikel ti dipelajar kena 4-31 Mei 2020.

Pengerindu enggau Asai Beterima Kasih Ngagai Jehovah Meransang Nuan Deka Dibaptisa

Pengerindu ke Jehovah ulih meransang nuan deka dibaptisa. Tang nama utai ke nagang nuan deka dibaptisa?

Kati Nuan Udah Sedia Deka Dibaptisa?

Saut nuan ngagai tanya ke bisi ba artikel tu deka nentuka sekalika nuan udah sedia deka dibaptisa tauka bedau.

“Tu Kami! Kirumka Kami!”

Jack enggau Marie-Line madahka utai ti meransang seduai iya gawa penuh jam ke Jehovah sereta utai ke nulung seduai iya ulih nelebaka diri ba endur ti baru pengudah nerima tanggung pengawa ti baru.

Ni Maya Patut Bejaku?

Berandauka teladan nembiak Jehovah ba Bup Kudus ke ulih nulung kitai nemu maya patut bejaku enggau maya enda patut bejaku.

Rinduka Pangan Diri enggau Pengabis Ati

Jesus madahka, orang Kristian ti bendar ulih dikelala ari pengerindu ke diayanka sida. Baka ni pengerindu ke bala menyadi Kristian meransang kitai deka bebaik enggau pangan diri, enda bepilih mata sereta deka gerah jari?

Nemu Nuan?

Kelimpah ari utai ke dipadah ba Bup Kudus, nama bukti bukai ke nunjukka orang Israel nyadi ulun di menua Ejip kelia?

Tanya Ari Pemacha

Sapa raban polis bansa Judah ke ba Rumah Sembiang? Nama pengawa sida?