Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

 TANYA 4

Baka Ni Aku Ulih Mutarka Penyalah Diri?

Baka Ni Aku Ulih Mutarka Penyalah Diri?

KEBUAH IYA BEGUNA

Ngaku penyalah diri ulih nulung nuan deka agi betanggungjawap sereta tau dikearapka.

NAMA DEKA DIGAGA NUAN?

Uji gambarka: Lebuh bemain enggau bala kawan iya, bol ke ditikauka Tim mechahka cheremin kerita orang ke diau semak rumah iya.

Enti sema nuan nya Tim, nama deka digaga nuan?

BERUNDING DULU!

NUAN BISI TIGA ITI CHARA:

 1. Rari.

 2. Nyalahka orang bukai.

 3. Madah ngagai orang ke bempu kerita, lalu setuju deka mayar duit pampas.

Nuan engka deka milih Chara A. Tang bisi kebuah ti manah ngaku penyalah diri sekalika bekaul enggau mechahka cheremin kerita tauka utai bukai.

 TIGA ITI KEBUAH NGAKU PENYALAH DIRI

 1. Tu utai ti betul.

  Bup Kudus madahka: “Kami . . . ingin deka ngereja utai ti badas [lurus] berari.”—Hebrew 13:18.

 2. Orang senang agi ngampun orang ke ngaku penyalah diri.

  Bup Kudus madahka: ‘Nuan enda ulih mujur dalam pengidup nuan, enti nuan nguji ngelalaika dosa diri. Tang enti nuan ngaku dosa diri lalu badu agi bedosa, nya baru Petara deka kasihka nuan.’—Jaku Dalam 28:13.

 3. Keberat agi, ngaku penyalah diri ngerinduka ati Petara.

  Bup Kudus madahka: ‘Jehovah begedika orang ke ngereja penyai, tang Iya ngaga orang ke lurus nyadika pangan Iya.’—Jaku Dalam 3:32.

Karina nguji ngelalaika surat saman deriba laju ari apai iya. Tang iya enda ulih ngelalaika nya belama iya. Karina madahka: “Kira-kira setaun udah nya, apai aku nemu pasal saman deriba laju ke bisi nama aku. Aku balat kena anu!”

Utai ti ulih dipelajar? Karina madahka: “Ngelalaika penyalah ngenusahka diri empu. Pengujung iya, nuan empu ke betanggungjawap!”

BELAJAR ARI PENYALAH DIRI

Bup Kudus madahka: “Semua kitai bela ngereja mayuh macham penyalah.” (James 3:2) Enti kitai ngaku penyalah diri, tu nunjukka kitai baruh ati sereta ngelala bida entara utai ti badas enggau utai ti jai.

Siti agi chara iya nya belajar ari penyalah diri. Seiku nembiak indu ke benama Vera madahka: “Aku dekaka tiap iti penyalah nya nyadika peneleba, lalu belajar ari peneleba nya kena nulung aku nyadi orang ke manah agi sereta nulung aku mutarka penyalah ti sama ngena chara ti bebida dudi hari ila.” Aram kitai meda utai ke deka digaga nuan.

Nuan nginjau basikal apai nuan, lalu ngenyaika iya. Nama deka digaga nuan?

 • Enda bebunyi lalu ngarapka apai nuan enda nemu pasal utai nya.

 • Madah ngagai apai nuan pasal utai ke amat nyadi.

 • Madah ngagai apai nuan pasal utai ke nyadi tang nyalahka orang bukai.

Nuan enda mujur ba peresa laban enda belajar. Nama deka digaga nuan?

 • Ngumbai tanya ba peresa nya tusah.

 • Patut belajar enggau bebendar.

 • Ngumbai cikgu bechiping enggau nuan.

Terus berundingka penyalah lama sama baka orang ke enda ngetu meda cheremin kena meda utai di belakang lebuh deriba

 Diatu peratika baru dua iti cherita nya, lalu ngambarka diri enti nuan nya (1) apai tauka (2) cikgu. Nama runding apai tauka cikgu nuan enti nuan ngaku penyalah diri? Nama runding seduai iya enti nuan ngelalaika penyalah diri?

Diatu, perundingka penyalah ke udah digaga nuan ba taun nyin kemari lalu saut tanya di baruh tu.

Nama penyalah nya? Baka ni nuan mutarka iya?

 • Aku ngelalaika penyalah nya.

 • Aku nyalahka orang bukai.

 • Aku ngaku penyalah nya.

Enti nuan enda ngaku penyalah diri, baka ni asai ati nuan?

 • Manah—enda ditemu orang!

 • Berasai besalah—aku patut madahka utai ti bendar.

Baka ni nuan ulih mutarka penyalah nya enggau manah agi?

Nama dipelajarka nuan ari penyalah diri?

NAMA RUNDING NUAN?

Nama kebuah sekeda orang enggai ngaku penyalah diri?

Nama runding orang pasal nuan enti nuan selalu ngelalaika penyalah diri? Tang, nama runding sida pasal nuan enti nuan ngaku penyalah diri?—Luke 16:10.