Alaposan tanúskodj Isten királyságáról!

Ez a könyv bemutatja, hogyan alakult meg az első századi keresztény gyülekezet, és hogyan folytatjuk azt a munkát, amelyet Krisztus első követői kezdtek el.

Térképek

A térképek a napjainkban Szentföldnek nevezett területet, valamint Pál apostol misszionáriusi útjait mutatják.

Levél a vezetőtestülettől

Miért bízhatunk abban, hogy Isten támogat minket, miközben alaposan tanúskodunk a királyság jó híréről?

1. FEJEZET

Menjetek, és tegyetek tanítvánnyá embereket!

Jézus megjövendölte, hogy a királyságról szóló jó hírt minden nemzetben hirdetni fogják. Hogyan teljesednek a szavai?

2. FEJEZET

„Tanúim lesztek”

Hogyan készítette fel Jézus az apostolait, hogy élen járjanak a prédikálómunkában?

3. FEJEZET

„Mindnyájukat áthatotta a szent szellem”

Milyen szerepe volt Isten szent szellemének a keresztény gyülekezet megalakulásában?

4. FEJEZET

„Iskolázatlan és egyszerű emberek”

Jehova megáldja az apostolokat a bátorságukért.

5. FEJEZET

Mint uralkodónak, Istennek kell engedelmeskednünk

Az apostolok kiállnak a hitük mellett, és ezzel minden igaz kereszténynek példát mutatnak.

6. FEJEZET

„Isten nagy jóindulatának és erejének köszönhetően” bátran tanúskodott

Mit tanulhatunk abból, hogy István bátran tanúskodott a zsidó legfelsőbb bíróság előtt?

7. FEJEZET

„Hirdette... a Jézusról szóló jó hírt”

Fülöp nagyszerű példa a jó hír hirdetésében.

8. FEJEZET

A gyülekezet „békés időszakba lépett”

Saul, a keresztények ádáz üldözője Krisztus odaadó követője lesz.

9. FEJEZET

„Isten nem részrehajló”

A keresztények a körülmetéletlen nem zsidóknak is elkezdik hirdetni a jó hírt.

10. FEJEZET

„Jehova szava... tovább terjedt”

Péter kiszabadul a börtönből; az üldözés nem tudja leállítani a jó hír terjedését.

11. FEJEZET

„Nagyon örültek, és áthatotta őket a szent szellem”

Pál lelkesedését nem töri le az emberek ellenségeskedése és közömbössége.

12. FEJEZET

„Bátran beszéltek Jehova felhatalmazásával”

Pál és Barnabás alázatosan, kitartóan és rugalmasan végzi a szolgálatot.

13. FEJEZET

Komoly viszályuk és vitájuk támadt velük

A körülmetélkedés kérdése a vezetőtestület elé kerül.

14. FEJEZET

„Egyhangúlag úgy döntöttünk”

Az első századi vezetőtestület döntést hoz a körülmetélkedésről, és ez hozzájárul a gyülekezetek egységéhez.

15. FEJEZET

„Erősítette a gyülekezeteket”

Az utazófelvigyázók segítenek a gyülekezeteknek megerősödni a hitben.

16. FEJEZET

„Jöjj át Makedóniába”!

Sokak javára válik, hogy Pál és a társai elfogadnak egy megbízatást, és az üldözés ellenére is megőrzik az örömüket.

17. FEJEZET

„Érvelt nekik az Írásokból”

Pál alaposan tanúskodik a zsidóknak Tesszalonikában és Bereában.

18. FEJEZET

„Hogy keressék Istent... és meg is találják”

Hogyan tud Pál eredményesen prédikálni annak köszönhetően, hogy figyelembe veszi a hallgatói hátterét?

19. FEJEZET

„Továbbra is beszélj, és ne hallgass”!

Hogyan segít alaposan tanúskodnunk Isten királyságáról, ha megvizsgáljuk Pál korintuszi szolgálatát?

20. FEJEZET

Jehova szava az üldözés ellenére is „terjedt és tért hódított”

Apollós és Pál sokat tesz azért, hogy minél többen megismerjék a jó hírt.

21. FEJEZET

„Mindenkinek a vérétől tiszta vagyok”

Pál buzgón prédikál, és tanácsot ad a véneknek.

22. FEJEZET

„Legyen meg Jehova akarata”

Pál készen áll arra, hogy Isten akaratát tegye, és Jeruzsálembe megy.

23. FEJEZET

„Hallgassátok meg védekezésemet”

Pál megvédi az igazságot egy feldühödött csőcselék és a szanhedrin előtt.

24. FEJEZET

„Légy bátor!”

Meghiúsul egy Pál elleni összeesküvés, Pál védőbeszédet mond Félix előtt.

25. FEJEZET

„A császárhoz fellebbezek!”

Pál nagyszerű példát mutat abban, hogy megvédi a jó hírt.

26. FEJEZET

„Senki sem fog odaveszni közületek”

Amikor Pál hajótörést szenved, megmutatkozik az erős hite és az emberek iránti szeretete.

27. FEJEZET

„Alaposan tanúskodott”

Pál a római fogsága alatt is folytatja a prédikálást.

28. FEJEZET

„A föld legtávolabbi részéig”

Jehova Tanúi azt a munkát folytatják, melyet Jézus Krisztus követői kezdtek el az első században.

Képek indexe

Lista a kiadványban szereplő főbb képekről.