Ugrás a tartalomra

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Üdvözöljük!

E honlap célja az, hogy segítsen Önnek többet megtudni Istenről, a Bibliáról és Jehova Tanúiról. Olvasson, nézegessen és töltsön le olyan tartalmakat, melyek érdeklik Önt. Szeretnénk, ha a honlapunkból mások is hasznot merítenének, de kérjük, ne használja fel annak tartalmát egy másik honlapon vagy alkalmazásban. Megoszthatja másokkal azt, amit tanult azáltal, hogy a honlapra irányítja őket, ahogyan ezt a Felhasználási feltételekben az alábbiakban kiemeljük.

 Szerzői jogok

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Minden jog fenntartva.

Jelen honlapot a Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (továbbiakban: Watchtower) jelentette meg és üzemelteti. Amennyiben másként nincs jelölve, a honlapon található minden szöveg és egyéb információ a Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania („Watch Tower”) szellemi tulajdonát képezi.

 Védjegyek

Az Adobe és az Adobe logó, az Acrobat és az Acrobat logó az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei. Az Apple, az iTunes és az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegyei. A Microsoft, a Microsoft logó, továbbá minden Microsoft szoftver és termék elnevezése – így például a Microsoft Office és a Microsoft Office 365 – a Microsoft Inc. bejegyzett védjegyei. Az Android a Google LLC bejegyzett védjegye. Az Android figura Google által közzétett változatának módosítása és felhasználása megfelel a Creative Commons 3.0 Attribution License szabályainak (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Minden egyéb védjegy és bejegyzett védjegy az adott védjegyjogosult tulajdonát képezi.

 Felhasználási feltételek és a honlap használatának engedélyezése

A honlap használatát jelen Felhasználási feltételek szabályozzák. A honlap használatával a felhasználó teljes egészében elfogadja a honlapon közzétett Felhasználási feltételeket és Kiegészítő Felhasználási feltételeket (együttesen „Felhasználási feltételek”). Ha nem ért egyet a Felhasználási feltételekkel vagy azok bármely részével, ne használja ezt a honlapot.

A honlap megfelelő használata keretében a felhasználó az alább meghatározott korlátozásokkal

  • megtekintheti, letöltheti és kinyomtathatja a honlapról a Watch Tower szerzői jogi védelem alatt álló művészi ábrázolásait, elektronikus kiadványait, zenéit, fényképeit, szövegeit és videofilmjeit személyes, nem kereskedelmi céllal;

  • megoszthat hivatkozásokat (linkeket) a honlapon található letölthető kiadványokhoz, videókhoz vagy hangfelvételekhez, vagy megoszthatja ezek elektronikus másolatait.

Tilos

  • közzétenni a honlapon található művészi ábrázolásokat, elektronikus kiadványokat, védjegyeket, zenéket, képeket, videókat vagy cikkeket az interneten (bármely weboldalon, fájl- vagy videómegosztó oldalon vagy közösségi hálózaton);

  • a honlapon található művészi ábrázolásokat, elektronikus kiadványokat, védjegyeket, zenéket, képeket, szövegeket vagy videókat terjeszteni szoftveralkalmazásokkal együtt vagy azok részeként (ideértve ezen anyagok olyan szerverre történő feltöltését, melyet a szoftveralkalmazás használ);

  • a honlapon található művészi ábrázolásokat, elektronikus kiadványokat, védjegyeket, zenéket, képeket, szövegeket vagy videókat újra előállítani, leképezni, másolni, terjeszteni vagy egyéb módon kereskedelmi céllal vagy pénzért közzétenni (még akkor is, ha az nem haszonszerzési célzattal történik);

  • terjesztési céllal olyan szoftveralkalmazást készíteni, eszközt vagy módszert alkalmazni, amelynek célja kifejezetten a honlapon található adatok, HTML-állományok, képek vagy szövegek gyűjtése, másolása, kinyerése, lehalászása vagy letapogatása (Ez a tilalom nem vonatkozik azon ingyenes, nem kereskedelmi célú alkalmazások terjesztésére, melyek célja elektronikus fájlok [pl. EPUB, PDF, MP3 és MP4 fájlok] letöltése a honlap nyilvánosan elérhető részéről.);

  • a honlapnak vagy szolgáltatásainak nem rendeltetésszerű használata, ideértve a honlaphoz vagy a szolgáltatásaihoz jogszabályba ütköző módon történő hozzáférést vagy csatlakozást, illetve a honlaphoz vagy a szolgáltatásaihoz való hozzáférés akadályozását;

  • a honlapot olyan módon használni, ami kárt okoz vagy kárt okozhat a honlap működésében, vagy akadályozza a honlap hozzáférhetőségét, illetve amely bármilyen módon törvénytelen, jogellenes, csalárd vagy káros, illetve összefüggésbe hozható bármilyen törvénytelen, jogellenes, csalárd vagy káros célú használattal vagy tevékenységgel;

  • a honlap vagy a honlapon található művészi ábrázolások, elektronikus kiadványok, védjegyek, zenék, képek, szövegek vagy videók bármilyen reklám- vagy marketingcélú felhasználása.

  • Ezen a weboldalon elérhetők a Google Térkép szolgáltatásai. A Google külső szolgáltató, a működésére nincs befolyásunk. Ennélfogva az ezen a weboldalon elérhető Google Térkép szolgáltatások használatára a hatályos Google Térkép/Google Earth további Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak. Ezek frissítéséről nem kapunk tájékoztatást, ezért kérünk, hogy a Google Térkép használata előtt tanulmányozd át a hatályos feltételeket. Ne használd a Google Térkép szolgáltatást, ha nem fogadod el a feltételeket. A Google Térkép nem küld felhasználói adatokat a weboldalunk számára.

 A honlap orvosoknak szóló része

E honlap orvosoknak szóló részén elérhető tartalom kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül orvosi tanácsadásnak, továbbá nem irányul a szakszerű orvosi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítésére. A honlap orvosoknak szóló része nem ajánl és nem részesít előnyben egyetlen meghatározott vizsgálati módszert, orvost, terméket, eljárást, véleményt vagy más információt sem, amely a honlap orvosoknak szóló részén említésre kerülhet.

Az egészségi állapotával vagy orvosi kezeléssel kapcsolatos kérdéseivel mindig forduljon orvoshoz vagy más megfelelő képesítéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz.

Törekszünk arra, hogy a honlap orvosoknak szóló része orvosilag helytálló, és naprakész információt tartalmazzon. Ugyanakkor a honlap orvosoknak szóló részén található információt „megtekintett állapotban” szolgáltatjuk, bármiféle szavatosság vagy jótállás nélkül. A honlap kizár minden, a honlap orvosoknak szóló részével kapcsolatos szavatosságot vagy jótállást, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kellékszavatosságot. A honlap nem szavatol a honlap orvosoknak szóló részén szolgáltatott információ helytállósságáért, pontosságáért, időszerűségéért vagy teljességéért. A honlap nem vállal felelősséget a honlap orvosoknak szóló részén szolgáltatott tartalomban előforduló hibákért és hiányosságokért. A honlap orvosoknak szóló részén szolgáltatott információkat a felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja fel. A honlap semmilyen esetben nem felelős olyan igényekért vagy károkért (ideértve korlátozás nélkül a járulékos és következményi károkat, a személyi sérülést vagy a halált, az elmaradt hasznot, az adatvesztésből vagy üzemszünetből eredő károkat), amely a honlap orvosoknak szóló része használatából vagy elérhetetlenségéből ered, függetlenül attól, hogy az igény vagy kár jogalapja szavatosság, jótállás, szerződésszegés, kártérítés vagy egyéb jogcím, illetve függetlenül attól, hogy a honlap üzemeltetője az ilyen jellegű károk lehetőségéről tudomással bírt-e, vagy sem.

 Szavatossági nyilatkozat és a felelősség korlátozása

A honlapot és az azon keresztül elérhető valamennyi információt, tartalmat, anyagokat és egyéb szolgáltatásokat a Watchtower „megtekintett állapotban” szolgáltatja, azok vonatkozásában szavatosságát kizárja.

A Watchtower nem szavatol a honlap vírusoktól és egyéb kártékony programoktól való mentességéért. A Watchtower nem vonható felelősségre semmilyen kárért, mely a honlapon elérhető szolgáltatások, információk, tartalmak vagy anyagok használatából keletkezik, így különösen, de nem kizárólagosan a közvetlen vagy közvetett károkért, a vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségekért, a büntető kártérítésért, a következményi károkért (ideértve az elmaradt vagyoni előnyt) és a sérelemdíjért.

 Felhasználási feltételek megsértése

Amennyiben a felhasználó bármilyen módon megsérti a jelen Felhasználási feltételeket, a Watchtower, fenntartva a Felhasználási feltételekben meghatározott egyéb jogait, olyan lépéseket tehet, melyeket megfelelőnek tart a jogsértéssel szemben, így többek között felfüggesztheti a felhasználó hozzáférését a honlaphoz, megtilthatja a honlaphoz való hozzáférését, blokkolhatja a felhasználó IP-címét használó számítógépek honlaphoz való hozzáférését, felveheti a kapcsolatot a felhasználó internetszolgáltatójával, hogy blokkolja a felhasználó hozzáférését a honlaphoz, és/vagy jogi lépéseket tehet a felhasználóval szemben.

 Módosítás

A Watchtower időközönként felülvizsgálhatja a Felhasználási feltételeket. A módosított Felhasználási feltételek a honlapon történő közzététel időpontjától alkalmazandók. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy megismerhesse a hatályos változatot.

 Alkalmazandó jog és joghatóság

A jelen Felhasználási feltételek az Egyesült Államok New York államának joga alapján kerültek meghatározásra, és azokra ezen állam joga vonatkozik, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. A Felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármely jogvitában az Egyesült Államok New York államára joghatósággal rendelkező tagállami vagy szövetségi bíróság jogosult eljárni.

 Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek valamely rendelkezését a joghatósággal rendelkező bíróság érvénytelennek, semmisnek, végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek ítéli, a Felhasználási feltételek egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ha a Watchtower sikertelenül próbálja érvényesíteni a jelen Felhasználási feltételekben foglalt rendelkezések bármelyikét a felhasználóval szemben, az nem minősül, illetve nem értelmezhető ezen rendelkezésekről vagy e rendelkezések kikényszerítésének jogáról való lemondásként.

 Teljességi záradék

A jelen Felhasználási feltételek a felhasználó és a Watchtower között a honlap használatára vonatkozóan létrejött megállapodás valamennyi feltételét tartalmazzák, és felváltanak a felek között a honlap használatára vonatkozóan minden korábban létrejött megállapodást.