Akadálymentesítési beállítások

Válassz nyelvet

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomra

Jehova Tanúi

magyar

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Üdvözöljük!

E honlap célja az, hogy segítsen Önnek többet megtudni Istenről, a Bibliáról és Jehova Tanúiról. Olvasson, nézegessen és töltsön le olyan tartalmakat, melyek érdeklik Önt. Szeretnénk, ha a honlapunkból mások is hasznot merítenének, de kérjük, ne használja fel annak tartalmát egy másik honlapon vagy alkalmazásban. Megoszthatja másokkal azt, amit tanult azáltal, hogy a honlapra irányítja őket, ahogyan ezt a Felhasználási feltételekben az alábbiakban kiemeljük.

 Szerzői jogok

© 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Minden jog fenntartva.

Jelen honlapot a Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (továbbiakban: Watchtower) jelentette meg és üzemelteti. Amennyiben másként nincs jelölve, a honlapon található minden szöveg és egyéb információ a Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania szellemi tulajdonát képezi.

 Védjegyek

A JW, a JW.ORG, a JW BROADCASTING és a JEHOVAH’S WITNESSES – BROADCASTING a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania bejegyzett védjegyei.

Az Adobe és az Adobe logó, az Acrobat és az Acrobat logó az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei. Az iTunes és az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegyei. Minden egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a vonatkozó tulajdonosok tulajdonát képezi.

 Felhasználási feltételek és a honlap használatának engedélyezése

Az alábbi Felhasználási feltételek szabályozzák a honlap használatát. A honlap használatával a felhasználó teljes egészében elfogadja ezeket a Felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a Felhasználási feltételekkel vagy azok bármely részével, ne használja ezt a honlapot.

A megfelelő használat azt jelenti, hogy az alább meghatározott korlátozásokkal a felhasználó

  • megtekintheti, letöltheti és kinyomtathatja a honlapon található, a Watch Tower szerzői jogi védelem alatt álló művészi ábrázolásait, elektronikus kiadványait, zenéit, fényképeit, szövegeit és videofilmjeit személyes, nem kereskedelmi céllal

  • megoszthat hivatkozásokat (linkeket) a honlapon található letölthető kiadványokhoz, videókhoz vagy hangfelvételekhez, vagy megoszthatja ezek elektronikus másolatait.

Tilos:

  • közzétenni a honlapon található művészi ábrázolásokat, elektronikus kiadványokat, védjegyeket, zenéket, képeket, videókat, vagy cikkeket az Interneten (bármely weboldalon, fájl- vagy videómegosztó oldalon vagy közösségi hálózaton);

  • a honlapon található művészi ábrázolásokat, elektronikus kiadványokat, védjegyeket, zenéket, képeket, szövegeket vagy videókat terjeszteni szoftveralkalmazásokkal együtt vagy azok részeként (ideértve ezen anyagok olyan szerverre történő feltöltését, melyet a szoftveralkalmazás használ);

  • a honlapon található művészi ábrázolásokat, elektronikus kiadványokat, védjegyeket, zenéket, képeket, szövegeket vagy videókat újra előállítani, leképezni, másolni, terjeszteni vagy egyéb módon közzétenni kereskedelmi céllal vagy pénzért (még akkor is, ha nem profit célzatú a felhasználás).

  • terjesztési céllal olyan szoftveralkalmazást készíteni, eszközt, vagy módszert alkalmazni, amelynek célja kifejezetten a honlapon található adatok, HTML állományok, képek, vagy szövegek gyűjtése, másolása, kinyerése, lehalászása, vagy letapogatása. [Ez a tilalom nem vonatkozik azon ingyenes, nem kereskedelmi célú alkalmazások terjesztésére, melyek célja elektronikus fájlok (pl. EPUB, PDF, MP3, AAC, MOBI és MP4 fájlok) letöltése a honlap nyilvánosan elérhető részéről.]

  • a honlapnak vagy szolgáltatásainak nem rendeltetésszerű használata, ideértve a honlaphoz vagy a szolgáltatásaihoz jogszabályba ütköző módon történő hozzáférést vagy csatlakozást;

  • a honlapot olyan módon használni, ami kárt okoz vagy kárt okozhat a honlap működésében, vagy akadályozza a honlap hozzáférhetőségét, vagy bármilyen módon törvénytelen, illegális, becstelen vagy káros, illetve összefüggésbe hozható bármilyen törvénytelen, illegális, becstelen vagy káros célú használattal vagy tevékenységgel;

  • a honlap vagy az azon található művészi ábrázolások, elektronikus kiadványok, védjegyek, zenék, képek, szövegek vagy videók bármilyen reklám- vagy marketingcélú felhasználása.

 A honlap orvosoknak szóló része

E honlap orvosoknak szóló részén található tartalom kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül orvosi tanácsadásnak, továbbá nem irányul a szakszerű orvosi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítésére. A honlap orvosoknak szóló része nem ajánl, és nem részesít előnyben egyetlen meghatározott vizsgálati módszert, orvost, terméket, eljárást, véleményt vagy más információt, amely a honlap orvosoknak szóló részén említésre kerülhet.

Az egészségi állapotával vagy orvosi kezeléssel kapcsolatos kérdéseivel mindig forduljon orvoshoz vagy más megfelelő képesítéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz.

Törekszünk arra, hogy a honlap orvosoknak szóló része orvosilag helytálló, és naprakész információt tartalmazzon. Ugyanakkor a honlap orvosoknak szóló részén található információt „jelenlegi állapotában” szolgáltatjuk, bármiféle hallgatólagos vagy kifejezett garancia nélkül. A honlap kizár minden, a honlap orvosoknak szóló részével kapcsolatos kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, jótállást vagy szavatosságot, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információ meghatározott célra való alkalmasságáért és forgalomképességéért való garanciát. A honlap nem vállal garanciát vagy szavatosságot a honlap orvosoknak szóló részén szolgáltatott információ helytállósságáért, pontosságáért, időszerűségéért, vagy teljességéért. A honlap nem vállal felelősséget a honlap orvosoknak szóló részén szolgáltatott tartalomban előforduló hibákért és mulasztásokért. A honlap orvosoknak szóló részén szolgáltatott információkat kizárólag saját felelősségére használhatja fel. A honlap semmilyen esetben nem felelős olyan igényekért vagy károkért (ideértve korlátozás nélkül a járulékos és következményi károkat, a személyi sérülést vagy a halált, az elmaradt hasznot, az adatvesztésből vagy üzemszünetből eredő károkat), amely a honlap orvosoknak szóló része használatából, vagy a használatára való képtelenségből ered, függetlenül attól, hogy az igény vagy kár jogalapja kártérítés, szavatosság, garancia, szerződésszegés vagy egyéb jogcím, illetve függetlenül attól, hogy a honlap az ilyen jellegű károk lehetőségéről tudomással bírt-e vagy sem.

 Felhasználási feltételek megsértése

Amennyiben a felhasználó bármilyen módon megsérti a jelen Felhasználási feltételeket, a Watchtower fenntartva a Felhasználási feltételekben meghatározott egyéb jogait, olyan lépéseket tehet, melyeket megfelelőnek tart a jogsértéssel szemben, például felfüggesztheti a felhasználó hozzáférését a honlaphoz, megtilthatja a honlaphoz való hozzáférését, blokkolhatja a felhasználó IP-címét használó számítógépek honlaphoz való hozzáférését, felveheti a kapcsolatot a felhasználó internetszolgáltatójával, hogy blokkolja a felhasználó hozzáférését a honlaphoz, és/vagy jogi lépéseket tehet a felhasználóval szemben.

 Módosítás

A Watchtower időközönként felülvizsgálhatja a Felhasználási feltételeket. A módosított Felhasználási feltételek azok honlapon történő közzétételének dátumától kezdve érvényesek. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy tisztában legyen a hatályos változattal.

 Alkalmazandó jog és joghatóság

A jelen Felhasználási feltételek az Egyesült Államok New York államának joga alapján kerültek meghatározásra, és azokra ezen állam joga vonatkozik, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. A Felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármely jogvitában az Egyesült Államok New York államára joghatósággal rendelkező állami vagy szövetségi bíróság jogosult eljárni.

 Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek valamely rendelkezését a joghatósággal rendelkező bíróság érvénytelennek, semmisnek, végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek ítéli, az nem jelenti a többi rendelkezés érvénytelenségét. Ha a Watchtower sikertelenül próbálja érvényre juttatni a jelen Felhasználási feltételek bármelyikét, az nem minősül, és nem értelmezhető ezen rendelkezésekről, vagy e rendelkezések kikényszerítésének jogáról való lemondásként.

 A megállapodás teljessége

A jelen Felhasználási feltételek a felhasználó és a Watchtower között létrejött teljes körű megállapodást jelentik a honlap használatára vonatkozóan, és hatálytalanítanak a honlap használatára vonatkozó minden korábbi megállapodást.