Idi na sadržaj

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Dobro došli!

Ova internetska stranica izrađena je kako bi vam pomogla saznati više o Bogu, Bibliji i Jehovinim svjedocima. Čitajte, gledajte i preuzimajte sadržaje koji vas zanimaju. Naša je želja da svi imaju koristi od ove stranice, ali molimo vas, nemojte reproducirati njen sadržaj na nekoj drugoj stranici ili aplikaciji. Ono što ste saznali čitajući ovu stranicu možete podijeliti s drugima tako da ih uputite na nju, kao što je i opisano u ovim Uvjetima korištenja.

 Autorska prava

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Sva prava pridržana.

Ovu internetsku stranicu objavljuje i održava Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (U daljnjem tekstu: “Watchtower”). Ako nije drugačije naznačeno, sav tekst i druge informacije na ovoj stranici intelektualno su vlasništvo društva Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watch Tower”).

 Zaštićena imena i robni žigovi

Adobe, logotip za Adobe, Acrobat te logotip za Acrobat zaštićena su imena tvrtke Adobe Systems Incorporated. Apple, iTunes i iPod zaštićena su imena tvrtke Apple Inc. Microsoft, logotip za Microsoft te imena bilo kojih Microsoftovih programa ili proizvoda, uključujući i sustave Microsoft Office te Microsoft Office 365, zaštićena su imena tvrtke Microsoft Inc. Android je zaštićeno ime tvrtke Google LLC. Znak Adroidovog robota reproduciran je ili modificiran na temelju rada koji je stvorio i podijelio Google, a koristi se u skladu s uvjetima iznesenima u dokumentu Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Sva druga zaštićena imena i registrirani robni žigovi u posjedu su njihovih vlasnika.

 Uvjeti korištenja i dozvola za korištenje internetske stranice

Ovi Uvjeti korištenja propisuju korištenje stranice jw.org. Korištenjem stranice u potpunosti se obavezujete na prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja i svih ostalih uvjeta navedenih na ovoj internetskoj stranici. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja ili s nekom njihovom odredbom, ne smijete koristiti ovu stranicu.

Što spada u ispravno korištenje stranice? Imajte na umu da ste dužni pridržavati se ograničenja iznesenih u ovim Uvjetima korištenja. Dozvoljeno vam je:

  • Pregledavati, preuzimati i ispisivati, radi korištenja u privatne i nekomercijalne svrhe, sadržaje na koje Watchtower ima autorska prava, a to su slike, crteži, elektronička izdanja, glazba, fotografije, tekstovi i videosadržaji.

  • Drugima davati poveznice koje vode na elektronička izdanja, videozapise i zvučne zapise objavljene na ovoj stranici.

Ne smijete:

  • Objavljivati slike, crteže, elektronička izdanja, zaštićena imena, zaštitne znakove, glazbu, fotografije, videozapise ili članke s ove stranice na internetu (na bilo kojoj internetskoj stranici, stranici za dijeljenje datoteka ili društvenoj mreži).

  • Drugima davati slike, crteže, elektronička izdanja, zaštićena imena, zaštitne znakove, glazbu, fotografije, članke ili videozapise s ove stranice pomoću aplikacija ili kao njihov dio (ova odredba uključuje i učitavanje takvih materijala na server pomoću bilo koje aplikacije).

  • Reproducirati, duplicirati, kopirati ili na bilo koji drugi način zlorabiti slike, crteže, elektronička izdanja, zaštićena imena, zaštitne znakove, glazbu, članke, videozapise ili članke s ove stranice u komercijalne svrhe ili za novac (čak i ako se ne ostvaruje dobit).

  • Izrađivati i razvijati (u svrhu distribuiranja) bilo koju aplikaciju, alate ili tehnike namijenjene prikupljanju, kopiranju, preuzimanju, izdvajanju ili harvestingu podataka, HTML-ova, slika ili tekstova s ove stranice. (Ova odredba ne zabranjuje distribuiranje besplatnih, nekomercijalnih aplikacija namijenjenih preuzimanju elektroničkih datoteka, primjerice EPUB, PDF, MP3 i MP4, s dijelova ove internetske stranice namijenjenih javnosti.)

  • Zloupotrebljavati internetsku stranicu ili njene usluge, naprimjer tako da se ometa rad stranice ili njenih usluga ili pak tako da se stranici ili njenim uslugama pristupa na način koji nije izričito propisan.

  • Koristiti ovu stranicu na bilo koji način koji uzrokuje, ili bi mogao uzrokovati, štetu na stranici ili otežati pristup stranici; ili na bilo koji način koji je protuzakonit, ilegalan, obmanjiv ili štetan ili je povezan s bilo kojom protuzakonitom, ilegalnom, obmanjivom ili štetnom namjerom ili aktivnošću.

  • Koristiti ovu stranicu niti na njoj objavljene crteže, slike, elektronička izdanja, zaštićena imena, zaštitne znakove, glazbu, fotografije, tekst ili videozapise u povezanosti s bilo kakvim marketingom.

  • Ova internetska stranica koristi uslugu Google karte. To je naš vanjski pružatelj usluga, čije sadržaje mi ne kontroliramo. Korištenje usluge Google karte podložno je trenutno važećim Dodatnim uvjetima pružanja usluge za Google karte/Google Earth. Mi nemamo informacije o ažuriranjima tog dokumenta i zato vas molimo da ga razmotrite prije korištenja usluge Google karte. Ako se ne slažete s uvjetima korištenja usluge Google karte, nemojte je koristiti. Usluga Google karte ne prosljeđuje podatke o korisnicima ovoj stranici.

 Dio stranice posvećen medicini

Medicinski sadržaji objavljeni na ovoj stranici namijenjeni su samo za informiranje. Oni ne sadržavaju preporuke za liječenje niti su zamjena za stručne medicinske savjete, dijagnoze ili liječenje. Dio stranice posvećen medicini ne preporučuje niti podržava određeni način testiranja, pojedine liječnike, korištenje pojedinih proizvoda, određene postupke, mišljenja ili druge informacije koji su možda spomenuti u tom dijelu stranice.

Ako imate pitanje u vezi s nekom bolešću ili liječenjem, uvijek zatražite savjet liječnika ili nekog drugog osposobljenog zdravstvenog radnika.

U dijelu stranice posvećenom medicini mogu se pronaći točne i najnovije informacije. Međutim, informacije do kojih dođete u tom dijelu stranice objavljene su takve kakve jesu, bez ikakvog jamstva, bilo izrečenog bilo impliciranog. Ova stranica odriče se svih jamstava, bilo izrečenih bilo impliciranih, povezanih s dijelom stranice posvećenom medicini. (Pritom se ne misli samo na implicirana jamstva povezana s prodajom ili prikladnošću za određenu svrhu.) Stranica ne daje jamstva o pouzdanosti, točnosti, pravovremenosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije koja se može naći u dijelu posvećenom medicini. Stranica ne prihvaća nikakvu odgovornost za greške ili propuste u sadržajima objavljenima u dijelu posvećenom medicini. Ako se oslanjate na bilo koju informaciju objavljenu u dijelu posvećenom medicini, imajte na umu da to činite isključivo na vlastitu odgovornost. Ova stranica ni u kom slučaju ne podliježe nikakvoj žalbi ni naknadi štete (uključujući, bez ograničenja, slučajne te indirektne greške, osobne ozljede/skrivljenu smrt, gubitak profita, štete nastale zbog izgubljenih podataka ili prekida posla) koja je nastala zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja dijela stranice posvećenog medicini, bez obzira na to temelje li se žalbe ili štete na jamstvu, ugovoru, neispunjenoj obavezi ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji te bez obzira na to spominje li se na stranici mogućnost takvih žalbi ili naknade štete.

 Odbijanje jamstva i ograničenje od odgovornosti

Ovu internetsku stranicu te informacije, sadržaje, materijale i sve ostalo što se nalazi na njoj ili što vam je putem nje dostupno Watchtower vam predstavlja “kao što jest”. Watchtower nema nikakva zastupstva ili jamstva, ni izričita ni pretpostavljena.

Watchtower ne jamči da je stranica oslobođena virusa i drugih štetnih komponenti. Watchtower nije odgovoran za ikakvu štetu koja nastane korištenjem bilo koje usluge ili bilo kojih informacija, sadržaja, materijala ili ičega drugoga što je dostupno putem stranice, što uključuje, ali nije ograničeno na izravnu, neizravnu, slučajnu, kaznenu ili popratnu (ukljujući i gubitak profita) štetu.

 Kršenje Uvjeta korištenja

Neovisno o drugim pravima koja prema ovim Uvjetima korištenja ima Watchtower, ako na bilo koji način prekršite ove Uvjete korištenja, Watchtower može poduzeti potrebne korake koje smatra primjerenima kako bi spriječio kršenje ovih Uvjeta. Stoga vam može privremeno onemogućiti pristup stranici, potpuno zabraniti pristup stranici, blokirati kompjutere s vašom IP adresom kad pokušate pristupiti stranici, kontaktirati vašeg pružatelja internetskih usluga i zatražiti od njega da vam onemogući pristup ovoj stranici i/ili poduzeti pravne mjere protiv vas.

 Izmjene

Watchtower može s vremena na vrijeme unijeti određene izmjene u ove Uvjete korištenja. Izmijenjeni Uvjeti korištenja počinju vrijediti od dana objavljivanja na ovoj stranici. Molimo vas, redovito čitajte Uvjete korištenja kako biste bili upoznati s njihovom najnovijom verzijom.

 Zakon i pravna regulativa

Ovi Uvjeti korištenja regulirani su zakonima američke savezne države New Yorka i stoga ih treba tumačiti u skladu s njima, bez obzira na to o kojem je kršenju odredbi riječ. Sve pravne korake u povezanosti s ovim Uvjetima korištenja treba poduzeti pred državnim ili saveznim sudom nadležnim za američku saveznu državu New York.

 Pojedinačnost odredbi

Ako neku odredbu iz ovih Uvjeta korištenja nadležni sud proglasi nevažećom, ništavnom ili nezakonitom, ostale odredbe i dalje vrijede. Ako Watchtower ne provede neku od odredbi iz ovih Uvjeta korištenja, to ne znači da Watchtower poništava tu odredbu ili da se odrekao prava na njeno provođenje.

 Cjelovit ugovor

Ovi Uvjeti korištenja cjelovit su ugovor između vas i Watchtowera kojim se propisuje vaše korištenje ove internetske stranice. On nadomješta sve ranije ugovore koji se tiču vašeg korištenja ove stranice.