Idi na sadržaj

Opća izjava o korištenju osobnih podataka

Opća izjava o korištenju osobnih podataka

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Većina sadržaja na ovoj stranici dostupna je bez registracije i pružanja dodatnih informacija. Međutim, neke funkcije omogućene su samo registriranim korisnicima, korisnicima koji podnose zahtjeve ili molbe ili korisnicima čije osobne podatke skupština Jehovinih svjedoka prosljeđuje putem stranice jw.org. Obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole. Ako povučete svoju privolu, u nekim slučajevima može postojati valjan zakonski temelj po kojem možemo nastaviti obrađivati vaše podatke, pod pretpostavkom da su zadovoljeni odgovarajući zakonski uvjeti.

Osobni podaci koje date putem ove stranice koriste se isključivo u one svrhe koje su vam bile obznanjene u trenutku davanja. Navedene svrhe uključuju sljedeće:

Korisnički računi. E-mail adresu koju upišete prilikom izrade korisničkog računa za ovu internetsku stranicu možemo koristiti kao kontakt-adresu za vaš korisnički račun. Ako naprimjer zaboravite svoje korisničko ime ili lozinku i zatražite pomoć u vezi s prijavom na stranicu, potrebne podatke poslat ćemo vam koristeći e-mail adresu koja se nalazi u vašem korisničkom profilu.

Molbe. Ako u skladu s vjerovanjima i načelima Jehovinih svjedoka udovoljavate potrebnim preduvjetima, ovu internetsku stranicu možete koristiti kako biste napravili korisnički račun i predali molbu ili pak vaša skupština može koristiti ovu stranicu kako bi u vaše ime predala molbu. Iz svake molbe jasno se vidi koja je njena svrha, naprimjer proširenje vjerske službe ili pak potražnja ili ponuda smještaja u povezanosti s kongresima, pokrajinskim sastancima i drugim događanjima. Vaši osobni podaci koji su u molbi mogu uključivati osobne podatke koje ste predali vi, vaši starješine ili vaš pokrajinski nadglednik. Navedeni podaci koristit će se samo za obradu i razmatranje molbe te u povezane administrativne svrhe, primjerice za izradu vašeg profila koji je dio obrade molbe. Ako je to nužno radi obrade molbe, vaši podaci s nje mogu biti poslani drugim podružnicama, glavnom sjedištu Jehovinih svjedoka ili sličnim organizacijama kojima se Jehovini svjedoci služe diljem svijeta. U svim slučajevima molbe se procjenjuju zasebno i nisu podložne automatiziranom donošenju odluka.

Prilozi. Ako dajete prilog putem interneta, prikupljamo vaše ime i prezime te kontakt-podatke. Da bismo mogli primiti priloge uplaćene kreditnom karticom, koristimo certificirane pružatelje usluga internetskog plaćanja koji imaju najviši stupanj sigurnosti i zaštite osobnih podataka. U tim slučajevima možemo zaprimiti vaše financijske informacije nužne za obradu vašeg priloga kao što su broj kreditne kartice ili brojevi financijskih računa i poslati potrebne informacije pružateljima tih usluga. Vaš prilog obrađujemo na siguran način, koristeći mjere koje udovoljavaju standardu PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Primatelj priloga zadržava podatke o prilozima dokle god je to potrebno ovisno o svojim legitimnim interesima ili ovisno o bilo kojim zakonskim odredbama koje su s tim povezane. U te podatke spadaju datum uplate, iznos te način uplate. To nam omogućava da udovoljimo računovodstvenim normama i da odgovorimo na svako vaše pitanje koje ćete možda imati u tom periodu. Nećemo stupati u kontakt s vama kako bismo tražili dodatne priloge.

Zahtjev za dodatne informacije ili biblijski tečaj. Na našoj stranici možete zatražiti više informacija ili besplatan biblijski tečaj. Osobne podatke koje nam proslijedite putem zahtjeva koristit ćemo samo u vezi s vašim zahtjevom. Ako je to potrebno radi obrade vašeg zahtjeva, vaši podaci mogu se proslijediti drugim podružnicama ili organizacijama koje koriste Jehovini svjedoci.

Ostale svrhe. Osobne podatke (primjerice ime i prezime, poštansku adresu i broj telefona ili mobitela) možete dati u neke druge svrhe osim za izradu korisničkog računa, podnošenje molbi ili davanje priloga. U svakoj situaciji bit će jasno naveden razlog zbog kojeg od vas tražimo neki podatak. Nećemo obrađivati vaše podatke u svrhe koje vam nisu bile jasno navedene u trenutku davanja osobnih podataka.

Te osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo samo u svrhu za koju ste nam ih dali te ih čuvamo samo onoliko koliko je to potrebno za tu svrhu ili druge povezane legitimne svrhe. Ako u tim situacijama odlučite ne dati neki osobni podatak koji zatražimo od vas, postoji mogućnost da nećete moći pristupiti nekim dijelovima stranice ili da nećemo moći odgovoriti na vaš zahtjev.

Podacima u vašem zahtjevu ili molbi mogu pristupiti osobe zadužene za obradu tih podataka u svrhu za koju su podaci prikupljeni i/ili stručno tehničko osoblje koje brine za funkcioniranje i održavanje sustava. Vaše osobne podatke ne dajemo nikome, osim (1) ako je to nužno kako bi vam se pružila usluga koju ste zatražili, a o tome ste jasno obaviješteni; (2) ako smo uvjereni da je otkrivanje takvih informacija potrebno da se udovolji nekom važećem zakonskom propisu; (3) ako to od nas ne zatraže predstavnici vlasti ili (4) ako je to potrebno kako bi se otkrila i spriječila prijevara u vezi sa sigurnosnim ili tehničkim pitanjima. Korištenjem ove stranice pristajete na otkrivanje svojih osobnih podataka trećim stranama samo iz prethodno navedenih razloga. Svaki osobni podatak koji nam date neće, ni pod kojim okolnostima, biti prodan, razmijenjen ili iznajmljen.

PRIJENOS PODATAKA U INOZEMSTVO

Vjerska zajednica Jehovinih svjedoka djeluje diljem svijeta preko pravnih subjekata registriranih u različitim zemljama. Neki od servera za ovu stranicu nalaze se u Sjedinjenim Američkim Državama. Postoji mogućnost da vaše podatke prenesemo izvan vaše zemlje, što znači da mogu dospjeti u zemlje koje nemaju razinu zaštite podataka jednaku razini zaštite podataka u zemlji u kojoj trenutno živite. Tijekom prijenosa vaših osobnih podataka poduzimamo zaštitne mjere za prijenos osobnih podataka. Očekujemo da sve organizacije koje koriste Jehovini svjedoci i koje podupiru djelovanje Jehovinih svjedoka primjenjuju naša pravila o zaštiti podataka te odgovarajuće zakone i propise za zaštitu osobnih podataka.

Posjećivanjem ove stranice i komuniciranjem s nama elektroničkim putem, pristajete na navedene prijenose podataka u druge zemlje.

VAŠA PRAVA

Kad god obrađujemo osobne podatke, poduzimamo razumne korake da osiguramo točnost i ažuriranost vaših osobnih podataka prema svrsi u koju su prikupljeni. Ovisno o propisima o zaštiti podataka koji su na snazi u zemlji u kojoj živite, vaša prava u pogledu podataka koje ste nam dali mogu biti sljedeća:

  • Možete u skladu s važećim propisima zatražiti informacije o prikupljanju i obradi svojih osobnih podataka;

  • Možete zatražiti pristup svojim osobnim podacima, ograničiti daljnju obradu ili podnijeti zahtjev za brisanje osobnih podataka te zahtjev za ispravljanje osobnih podataka ako su nepotpuni ili netočni;

  • Ako za to imate pravni temelj, možete se žaliti na način obrade osobnih podataka i zatražiti od nas da više ne obrađujemo vaše podatke.

Ako je u zemlji u kojoj živite na snazi odgovarajuća zakonska regulativa o zaštiti podataka i ako želite pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje, ovdje možete pronaći odgovarajućeg voditelja obrade kojem se možete obratiti.

Nakon što dobijemo vaš pisani zahtjev te nam pružite dovoljno dokaza o svom identitetu i dovoljno informacija koje nam dopuštaju da utvrdimo vaše osobne podatke, odgovarajući voditelj obrade pošteno će razmotriti hoće li se udovoljiti vašem zahtjevu tako što će odvagnuti interese pojedinca u vezi s dobivanjem pristupa podacima, ispravljanjem ili brisanjem podataka, u odnosu na legitimne interese organizacije, te procijeniti bi li udovoljavanje zahtjevu ugrozilo pravo organizacije na slobodu vjeroispovijedi i očitovanje vjere. O promjenama vezanim uz vaše osobne podataka informirat ćemo i sve treće strane koje su primatelji vaših podataka.

Trebate imati na umu da je moguće da vaši podaci ne budu izbrisani ako zakon zahtijeva njihovu obradu ili ako se čuvanje podataka zahtijeva nekim drugim pravnim temeljem. Naprimjer, vjerska zajednica ima interes trajno čuvati podatak da je neka osoba Jehovin svjedok ili da je bila Jehovin svjedok. Brisanjem takvih informacija neopravdano bi se zadiralo u vjerska uvjerenja i praksu ove organizacije. Prilikom rješavanja zahtjeva za brisanje osobnih podataka dužni smo poštovati sve zakonske zahtjeve o izvještavanju te rokove čuvanja dokumenata. U vezi s obradom osobnih podataka koje ste nam pružili putem ove stranice možete podnijeti prigovor i nadležnom državnom tijelu za zaštitu osobnih podataka.