STRAŽARSKA KULA rujan 2012. | Kako Bog gleda na žene?

Pročitajte što Biblija kaže, kako Bog gleda na žene i kako se Isus ophodio sa ženama kad je bio na Zemlji.

TEMA S NASLOVNICE

Neravnopravna borba za ravnopravnost

Žene diljem svijeta cijeli život podnose nepravdu i zlostavljanje. Zašto su žene obespravljene?

TEMA S NASLOVNICE

Kako Bog gleda na žene?

Mislite li da Biblija omalovažava žene? Pročitajte kako Bog gleda na žene.

TEMA S NASLOVNICE

Bog cijeni žene

Isus je poštovao žene. Kako možemo postupati po uzoru na njega?

ŽIVOTNA PRIČA

Konačno sam dobro upoznala Boga

Pročitajte kako je Biblija promijenila život jednoj ženi koja je bila pastor u Pentekostnoj crkvi.

UPOZNAJTE BOŽJU RIJEČ

Kako će izgledati Sudnji dan?

Postoje različite predodžbe o Sudnjem danu. Trebamo li se bojati Sudnjeg dana? Kako će tijekom tog dana Bog uspostaviti pravdu?

Činimo dobro jer je to ugodno našem Bogu!

Zašto je važno pokazivati dobrotu svojim bližnjima? Kako Bog gleda na tu osobinu?

PRIBLIŽIMO SE BOGU

“Tada će narodi znati da sam ja Jehova”

Mnogi za patnje i nepravdu okrivljuju Boga. Kako će Bog ukloniti sramotu sa svog svetog imena?

Znate li?

Kako se u biblijsko doba slala pošta? Kako se trgovalo u drevnom Izraelu?

ČITATELJI PITAJU

Da li žene u kršćanskoj zajednici Jehovinih svjedoka propovijedaju evanđelje?

Pročitajte što znače Pavlove riječi: “Ne dopuštam da žena poučava”.

Propovijedanje na samom jugu Europe

Pročitajte kako je skupina Jehovinih svjedoka propovijedala dobru vijest o Božjem Kraljevstvu na grčkom otoku Gavdosu.

Božje ime na svahiliju

Pročitajte kako se Božja Riječ prevodila na svahili.

UČIMO SVOJU DJECU

Zašto nije dobro biti pohlepan?

Gehazi je želio nešto što nije bilo njegovo i lagao je da to dobije. Što možeš naučiti iz toga?