Raamattu – mikä on sen sanoma?

Mikä on Raamatun perussanoma?

Miksi tutkia Raamattua?

Hanki hyödyllisiä tietoja Raamatusta, kaikkein tunnetuimmasta teoksesta.

1. JAKSO

Luoja antaa ihmiselle paratiisikodin

Mitä Raamattu kertoo ihmisten luomisesta? Mitä käskyjä Jumala antoi ensimmäiselle ihmisparille?

2. JAKSO

Paratiisi menetetään

Kun Jumala vaati Aadamin ja Eevan tilille teostaan, minkä perusteen toivolle hän samalla antoi?

3. JAKSO

Ihmissuku säilyy vedenpaisumuksessa

Miten jumalattomuus levisi maan päällä? Millä tavoin Nooa osoittautui uskolliseksi?

4. JAKSO

Jumala tekee liiton Abrahamin kanssa

Miksi Abraham muutti Kanaaniin? Millaisen liiton Jehova teki Abrahamin kanssa?

5. JAKSO

Jumala siunaa Abrahamia ja hänen perhettään

Miksi Jumala käski Abrahamia uhraamaan poikansa? Mitä Jaakob ennusti ennen kuolemaansa?

6. JAKSO

Job pysyy nuhteettomana

Miten Jobin kirja osoittaa, että kaikki älylliset luomukset voivat osaltaan saattaa kunniaan Jumalan suvereeniuden?

7. JAKSO

Jumala vapauttaa Israelin pojat

Miten Jumala vapautti israelilaiset Egyptin orjuudesta Mooseksen välityksellä? Miksi pesah-juhlaa alettiin viettää?

8. JAKSO

Israelin kansa saapuu Kanaaniin

Kun israelilaiset saapuivat Kanaaniin, miksi Jehova säästi jerikolaisen Rahabin ja hänen perheensä?

9. JAKSO

Israelilaiset pyytävät itselleen kuningasta

Kun israelilaiset pyysivät itselleen kuningasta, Jehova valitsi Saulin. Miksi Jehova asetti Daavidin kuninkaaksi Saulin tilalle?

10. JAKSO

Salomo hallitsee viisaasti

Miten Salomon viisaus ilmeni? Mitä seurasi siitä, että Salomo eksyi pois Jehovasta?

11. JAKSO

Henkeytettyjä lauluja lohdutukseksi ja opetukseksi

Mitkä psalmit osoittavat, miten Jumala auttaa ja lohduttaa häntä rakastavia? Mitä kuningas Salomo paljasti Laulujen laulussa?

12. JAKSO

Jumalallista elämänviisautta

Sananlaskujen ja Saarnaajan kirjat antavat käytännön neuvoja ja perustan luottaa Jumalaan.

13. JAKSO

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Miten Israel jakautui kahteen valtakuntaan?

14. JAKSO

Jumala puhuu profeettojensa välityksellä

Millaisia sanomia Jumalan profeetat julistivat? Mistä neljästä aiheesta he puhuivat?

15. JAKSO

Pakkosiirtolaisena oleva profeetta näkee välähdyksiä tulevaisuudesta

Mitä Daniel sai tietää Messiaasta ja Jumalan valtakunnasta?

16. JAKSO

Messias saapuu

Miten Jehova osoitti enkelien ja Johannes Kastajan välityksellä, että Jeesus on Messias? Miten Jehova itse todisti selvästi Poikansa olevan Messias?

17. JAKSO

Jeesuksen opetuksia Jumalan valtakunnasta

Mikä oli Jeesuksen saarnaamisen teema? Miten hän osoitti, että hänen hallintonsa perustuisi rakkauteen ja oikeudenmukaisuuteen?

18. JAKSO

Jeesuksen ihmeteot

Mitä Jeesuksen ihmeet osoittavat hänen voimastaan ja ajasta, jolloin hän hallitsee maata?

19. JAKSO

Jeesus esittää kauaskantoisen ennustuksen

Mitä tunnusmerkki, jonka Jeesus esitti apostoleilleen, merkitsee?

20. JAKSO

Jeesus Kristus surmataan

Minkä uuden juhlan Jeesus pani alulle ennen kuin hänet kavallettiin ja naulattiin paaluun?

21. JAKSO

Jeesus on elossa!

Miten opetuslapset saivat tietää, että Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista?

22. JAKSO

Apostolit saarnaavat pelottomasti

Mitä helluntaijuhlan aikana tapahtui? Miten viholliset suhtautuivat Jeesuksen opetuslasten saarnaamiseen?

23. JAKSO

Hyvä uutinen leviää

Mitä tapahtui sen jälkeen kun Paavali oli parantanut miehen Lystrassa? Miten Paavali päätyi Roomaan?

24. JAKSO

Paavali kirjoittaa seurakunnille

Millaista ohjausta Paavali antoi seurakuntaa koskevissa järjestelyissä? Mitä hän sanoi luvatusta siemenestä?

25. JAKSO

Neuvoja uskosta, käytöksestä ja rakkaudesta

Miten kristitty voi ilmaista uskoa? Miten ihminen osoittaa rakastavansa Jumalaa aidosti?

26. JAKSO

Paratiisi saadaan takaisin!

Miten Raamatun sanoma huipentuu Ilmestyskirjaan?

Raamatun sanoma – tiivistelmä

Miten Jehova paljasti edistyvästi, että Jeesus olisi Messias, joka ennallistaisi paratiisin maan päälle?

Raamatun aikajana

Tutustu Raamatun historian aikajanaan, joka ulottuu vuodesta 4026 eaa. noin vuoteen 100 jaa.