Helppokäyttöasetukset

Valitse kieli

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisältöön

Jehovan todistajat

suomi

Lailliset huomautukset

Lailliset huomautukset

Tervetuloa verkkosivustollemme!

Tämän verkkosivuston tarkoitus on antaa tietoa Jumalasta, Raamatusta ja Jehovan todistajista. Voit lukea, katsoa ja ladata sinua kiinnostavaa aineistoa. Haluamme kaikkien hyötyvän tästä sivustosta. Ethän kuitenkaan kopioi sivuston sisältöä muille verkkosivustoille tai mihinkään sovelluksiin. Voit jakaa oppimaasi muille ohjaamalla heidät tälle verkkosivustolle alla olevien käyttöehtojen määrittelemällä tavalla.

 Tekijänoikeudet

© 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä sivustoa julkaisee ja ylläpitää Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (jäljempänä ”Watchtower”). Ellei toisin ole mainittu, kaikki tällä sivustolla oleva teksti ja muu aineisto on Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvanian omaisuutta.

 Tavaramerkit

JW, JW.ORG, JW BROADCASTING ja JEHOVAH’S WITNESSES – BROADCASTING ovat Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvanian tavaramerkkejä.

Adobe, Adobe-logo, Acrobat ja Acrobat-logo ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. iTunes ja iPod ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

 Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat tämän sivuston käyttöä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja tai jotain osaa niistä, älä käytä tätä sivustoa.

Miten sivustoa saa käyttää? Alla olevien rajoitusten puitteissa käyttäjällä on lupa

  • tarkastella, ladata ja tulostaa tekijänoikeuslakien suojaamia Watch Towerin kuvia, sähköisiä julkaisuja, musiikkia, tekstiä ja videoita tältä sivustolta henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön

  • jakaa tällä sivustolla olevia ladattavia sähköisiä julkaisuja, videoita ja äänitteitä tai linkkejä niihin.

Käyttäjällä ei ole lupa

  • julkaista tällä sivustolla olevia kuvia, sähköisiä julkaisuja, tavaramerkkejä, musiikkia, tekstiä tai videoita internetissä (millään verkkosivuilla, missään tiedostonjakopalvelussa, missään videopalvelussa tai sosiaalisessa mediassa)

  • levittää tällä sivustolla olevia kuvia, sähköisiä julkaisuja, tavaramerkkejä, musiikkia, tekstiä tai videoita yhdessä minkään ohjelmiston tai sovelluksen kanssa tai osana sellaista (ei myöskään ladata materiaalia palvelimelle minkään ohjelmiston käytettäväksi)

  • toisintaa, jäljentää, kopioida, levittää tai muuten käyttää hyväksi mitään tällä sivustolla olevia kuvia, sähköisiä julkaisuja, tavaramerkkejä, musiikkia, tekstiä tai videoita kaupallisessa tarkoituksessa tai rahan vastineeksi (vaikka toiminnasta ei saataisi voittoa)

  • luoda jaettavaksi mitään ohjelmistoja, työkaluja tai tekniikoita, jotka on tehty keräämään, kopioimaan, lataamaan, poimimaan, haravoimaan tai louhimaan tietoja, HTML-koodeja, kuvia tai tekstiä tältä verkkosivustolta. (Ei koske sellaisten ilmaisten, ei-kaupallisten sovellusten jakamista, joilla ladataan sähköisiä tiedostoja [esimerkiksi EPUB-, PDF-, MP3-, AAC-, MOBI- ja MP4-tiedostoja] tämän sivuston osiosta, joka ei vaadi sisäänkirjautumista)

  • käyttää väärin tätä sivustoa tai sen palveluita esimerkiksi häiritsemällä sivuston toimintaa tai hyödyntämällä sivustoa tai sen palveluita muulla tavalla kuin mitä näissä käyttöehdoissa on erikseen mainittu

  • käyttää tätä sivustoa millään sellaisella tavalla, joka aiheuttaisi tai voisi aiheuttaa vahinkoa sivustolle tai häiritä sen saatavuutta tai saavutettavuutta, tai millään lainvastaisella, vilpillisellä tai vahingollisella tavalla tai mihinkään lainvastaiseen, vilpilliseen tai vahingolliseen tarkoitukseen tai toimintaan liittyen

  • käyttää tätä sivustoa tai mitään sivustolla olevia kuvia, sähköisiä julkaisuja, tavaramerkkejä, musiikkia, tekstiä tai videoita mihinkään markkinointiin liittyviin tarkoituksiin.

 Lääketieteellinen osio

Verkkosivuston lääketieteellisen osion tarkoitus on ainoastaan jakaa tietoa, ei antaa lääketieteellisiä ohjeita, eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisten ohjeita, diagnooseja tai hoitotoimenpiteitä. Lääketieteellisessä osiossa ei suositella tai kannateta mitään tiettyjä kokeita, lääkäreitä, valmisteita, toimenpiteitä, mielipiteitä tai muuta informaatiota, joita siinä saatetaan esitellä.

Pyydä terveydentilaasi ja hoitoasi koskevia ohjeita aina omalta lääkäriltäsi tai joltain muulta pätevältä terveydenhuollon ammattilaiselta.

Verkkosivuston lääketieteellinen osio pyrkii antamaan täsmällistä ja ajantasaista tietoa. Kuitenkin se aineisto, johon on pääsy lääketieteellisestä osiosta, toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ilman nimenomaista tai konkludenttista takuuta. Verkkosivusto sanoutuu irti kaikista nimenomaisista ja konkludenttisista takuista, mukaan lukien konkludenttinen takuu kauppakelpoisuudesta ja aineiston soveltumisesta käyttötarkoitukseen mutta ei näihin rajoittuen. Verkkosivusto ei takaa sen aineiston sisällön luotettavuutta, täsmällisyyttä, ajantasaisuutta, hyödyllisyyttä tai aukottomuutta, johon on pääsy lääketieteellisestä osiosta. Verkkosivusto ei ole vastuussa mistään lääketieteellisen osion sisällön virheistä tai puutteista. Luottaminen mihin tahansa lääketieteellisessä osiossa esitettyyn tietoon on täysin käyttäjän omalla vastuulla. Verkkosivusto ei ole vastuussa mistään vaatimuksista tai vahingoista (sisältäen ilman rajoituksia välilliset tai välittömät vahingot, henkilövahingot/kuolemantapaukset, taloudelliset tappiot tai muut vahingot, jotka johtuvat puutteellisista tiedoista tai liiketoiminnan keskeytymisestä), jotka aiheutuvat lääketieteellisen osion käytöstä tai toimimattomuudesta, onpa kyseessä korvausvaatimus tai vahingonkorvaus takuun, sopimusperusteisen vastuun, sopimuksenulkoisen vastuun tai jonkin muun oikeusteorian perusteella ja onpa verkkosivustoa informoitu sellaisten vaatimusten tai vahingonkorvausten mahdollisuudesta tai ei.

 Käyttöehtojen rikkominen

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja millä tahansa tavalla, Watchtower voi rikkomuksen johdosta ryhtyä sopiviksi katsomiinsa toimiin esimerkiksi estämällä väliaikaisesti pääsyn sivustolle, kieltämällä rikkojaa käyttämästä sivustoa, estämällä rikkojan IP-osoitteesta pääsyn sivustolle, ottamalla yhteyttä rikkojan internet-palveluntarjoajaan ja pyytämällä sitä estämään rikkojan pääsyn sivustolle ja/tai ryhtymällä juridisiin toimiin rikkojaa vastaan, tämän vaikuttamatta muihin Watchtowerin näihin käyttöehtoihin perustuviin oikeuksiin.

 Muutokset

Watchtower saattaa tehdä aika ajoin muutoksia näihin käyttöehtoihin. Uudistetut käyttöehdot koskevat tämän sivuston käyttöä siitä päivästä lähtien, jolloin ne on julkaistu tällä sivustolla. Käy säännöllisesti tällä sivulla varmistaaksesi, että olet perillä ajantasaisista käyttöehdoista.

 Sovellettava laki

Näitä käyttöehtoja sovelletaan ja tulkitaan Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion lakien mukaisesti lainvalintasääntöjä huomioon ottamatta. Mikä tahansa näitä käyttöehtoja koskeva kanne tulee tuoda käsiteltäväksi Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion oikeudenkäyttöalueella toimivaltaiseen osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimeen.

 Määräysten itsenäisyys

Mikäli toimivaltainen oikeusistuin havaitsee, että jokin näiden käyttöehtojen osa on mitätön, täytäntöönpanokelvoton tai lainvastainen, käyttöehdot ovat edelleen voimassa muilta osin. Jos Watchtower ei pane täytäntöön jotakin näiden käyttöehtojen kohtaa, se ei merkitse eikä sen pidä katsoa merkitsevän kohdan poissulkemista tai luopumista oikeudesta vaatia kyseisen kohdan täytäntöönpanoa.

 Täydellinen sopimus

Näissä käyttöehdoissa on esitetty kaikki, mitä tämän sivuston käytöstä on käyttäjän ja Watchtowerin välillä sovittu. Nämä käyttöehdot korvaavat kaikki aiemmat tämän sivuston käyttöä koskevat sopimukset.