Siirry sisältöön

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Tervetuloa!

Tämän verkkosivuston tarkoitus on antaa tietoa Jumalasta, Raamatusta ja Jehovan todistajista. Voit lukea, katsoa ja ladata sinua kiinnostavaa aineistoa. Haluamme kaikkien hyötyvän tästä sivustosta. Ethän kuitenkaan kopioi sivuston sisältöä muille verkkosivustoille tai mihinkään sovelluksiin. Voit jakaa oppimaasi muille ohjaamalla heidät tälle verkkosivustolle alla olevien käyttöehtojen määrittelemällä tavalla.

 Tekijänoikeudet

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä sivustoa julkaisee ja ylläpitää Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (jäljempänä ”Watchtower”). Ellei ole toisin mainittu, kaikki tällä sivustolla oleva teksti ja muu aineisto on Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvanian omaisuutta (jäljempänä ”Watch tower”).

 Tavaramerkit

Adobe, Adobe-logo, Acrobat ja Acrobat-logo ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Apple, iTunes ja iPod ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä. Microsoft, Microsoft-logo ja kaikkien Microsoft-ohjelmistojen ja -tuotteiden nimet, mukaan lukien Microsoft Office ja Microsoft Office 365, ovat Microsoft Inc.:n tavaramerkkejä. Android on Google LLC:n tavaramerkki. Android-robotti on kopioitu tai muokattu Googlen valmistamasta ja jakamasta teoksesta, ja sitä käytetään niiden käyttöehtojen mukaan, jotka on kuvailtu Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssissä (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

 Käyttöehdot ja oikeus käyttää sivustoa

Nämä käyttöehdot koskevat tämän sivuston käyttöä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt täysin nämä käyttöehdot ja kaikki muut käyttöä koskevat lisäkäyttöehdot (kollektiivisesti ”Käyttöehdot”), jotka tätä sivustoa varten on asetettu. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja tai jotain osaa niistä, et voi käyttää tätä sivustoa.

Miten sivustoa saa käyttää? Alla olevien rajoitusten puitteissa käyttäjällä on lupa

  • tarkastella, ladata ja tulostaa tekijänoikeuksien suojaamia Watch Towerin kuvia, sähköisiä julkaisuja, musiikkia, tekstiä ja videoita tältä sivustolta henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön

  • jakaa tällä sivustolla olevia ladattavia sähköisiä julkaisuja, videoita ja äänitteitä tai linkkejä niihin.

Käyttäjällä ei ole lupa

  • julkaista tällä sivustolla olevia kuvia, sähköisiä julkaisuja, tavaramerkkejä, musiikkia, tekstiä tai videoita internetissä (millään verkkosivuilla, missään tiedostonjakopalvelussa, missään videopalvelussa tai sosiaalisessa mediassa)

  • levittää tällä sivustolla olevia kuvia, sähköisiä julkaisuja, tavaramerkkejä, musiikkia, tekstiä tai videoita yhdessä minkään ohjelmiston tai sovelluksen kanssa tai osana sellaista (ei myöskään ladata materiaalia palvelimelle minkään ohjelmiston käytettäväksi)

  • toisintaa, jäljentää, kopioida, levittää tai muuten käyttää hyväksi mitään tällä sivustolla olevia kuvia, sähköisiä julkaisuja, tavaramerkkejä, musiikkia, tekstiä tai videoita kaupallisessa tarkoituksessa tai rahan vastineeksi (vaikka toiminnasta ei saataisi voittoa)

  • luoda jaettavaksi mitään ohjelmistoja, työkaluja tai tekniikoita, jotka on tehty keräämään, kopioimaan, lataamaan, poimimaan, haravoimaan tai louhimaan tietoja, HTML-koodia, kuvia tai tekstiä tältä verkkosivustolta. (Ei koske sellaisten ilmaisten, ei-kaupallisten sovellusten jakamista, joilla ladataan sähköisiä tiedostoja [esimerkiksi EPUB-, PDF-, MP3- ja MP4-tiedostoja] tämän sivuston osiosta, joka ei vaadi sisäänkirjautumista)

  • käyttää väärin tätä sivustoa tai sen palveluita esimerkiksi häiritsemällä sivuston toimintaa tai hyödyntämällä sivustoa tai sen palveluita muulla tavalla kuin mitä näissä käyttöehdoissa on erikseen mainittu

  • käyttää tätä sivustoa millään sellaisella tavalla, joka aiheuttaisi tai voisi aiheuttaa vahinkoa sivustolle tai häiritä sen saatavuutta tai saavutettavuutta, tai millään lainvastaisella, vilpillisellä tai vahingollisella tavalla tai mihinkään lainvastaiseen, vilpilliseen tai vahingolliseen tarkoitukseen tai toimintaan liittyen

  • käyttää tätä sivustoa tai mitään sivustolla olevia kuvia, sähköisiä julkaisuja, tavaramerkkejä, musiikkia, tekstiä tai videoita mihinkään markkinointiin liittyviin tarkoituksiin.

  • Tällä verkkosivustolla käytetään kolmannen osapuolen Google Maps -palvelua, jota emme hallinnoi. Google Maps -palvelun käyttöön tällä sivustolla soveltuu vallitsevat Google Mapsin ja Google Earthin lisäkäyttöehdot. Meille ei tiedoteta mahdollisista päivityksistä palveluehtoihin, joten ole hyvä ja tarkista ehdot ennen kuin käytät Google Maps -palvelua. Älä käytä Google Maps -palvelua, jos et hyväksy palveluehtoja. Google Maps ei välitä mitään käyttäjää koskevia tietoja tälle verkkosivustolle.

 Lääketieteellinen osio

Verkkosivuston lääketieteellisen osion tarkoitus on ainoastaan jakaa tietoa, ei antaa lääketieteellisiä ohjeita, eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisten ohjeita, diagnooseja tai hoitotoimenpiteitä. Lääketieteellisessä osiossa ei suositella tai kannateta mitään tiettyjä kokeita, lääkäreitä, valmisteita, toimenpiteitä, mielipiteitä tai muuta informaatiota, joita siinä saatetaan esitellä.

Pyydä terveydentilaasi ja hoitoasi koskevia ohjeita aina omalta lääkäriltäsi tai joltain muulta pätevältä terveydenhuollon ammattilaiselta.

Verkkosivuston lääketieteellinen osio pyrkii antamaan täsmällistä ja ajantasaista tietoa. Kuitenkin se aineisto, johon on pääsy lääketieteellisestä osiosta, toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ilman suoraa, välillistä tai epäsuoraa takuuta. Verkkosivusto sanoutuu irti kaikista suorista, välillisistä ja epäsuorista takuista, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta menetetyt voitot tai liikearvo tai aineiston soveltumiminen johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Verkkosivusto ei takaa sen aineiston sisällön luotettavuutta, täsmällisyyttä, ajantasaisuutta, hyödyllisyyttä tai aukottomuutta, johon on pääsy lääketieteellisestä osiosta. Verkkosivusto ei ole vastuussa mistään lääketieteellisen osion sisällön virheistä tai puutteista. Luottaminen mihin tahansa lääketieteellisessä osiossa esitettyyn tietoon on täysin käyttäjän omalla vastuulla. Verkkosivusto ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään vaatimuksista tai vahingoista (sisältäen ilman rajoituksia välilliset tai välittömät vahingot, henkilövahingot/kuolemantapaukset, taloudelliset tappiot tai muut vahingot, jotka johtuvat puutteellisista tiedoista tai liiketoiminnan keskeytymisestä), jotka aiheutuvat lääketieteellisen osion käytöstä tai toimimattomuudesta, onpa kyseessä korvausvaatimus tai vahingonkorvaus takuun, sopimusperusteisen vastuun, sopimuksenulkoisen vastuun tai jonkin muun oikeusteorian perusteella ja onpa verkkosivustoa informoitu sellaisten vaatimusten tai vahingonkorvausten mahdollisuudesta tai ei.

 Vastuuvapauslauseke ja vastuun rajoitukset

Tämä verkkosivusto ja kaikki sen tiedot, sisältö, aineisto ja muut palvelut, jotka ovat sivuston kautta käyttäjän saatavilla, toimitetaan Watchtowerin toimesta ”sellaisena kuin se on”. Watchtower ei esitä tai anna minkäänlaisia takuita, ei suoria, ei välillisiä eikä epäsuoria.

Watchtower ei takaa, että sivusto olisi vapaa viruksista tai muista vahingollisista tekijöistä. Watchtower ei ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, jotka aiheutuvat sivustolla olevien palveluiden käyttämisestä tai sivuston kautta saatavilla olevien tietojen, sisällön, aineiston tai muiden palveluiden vuoksi, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta suorat, välilliset, epäsuorat, erityiset ja seuraamukselliset (mukaan lukien menetetyt voitot) vahingot.

 Käyttöehtojen rikkominen

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja millä tahansa tavalla, Watchtower voi rikkomuksen johdosta ryhtyä sopiviksi katsomiinsa toimiin esimerkiksi estämällä väliaikaisesti pääsyn sivustolle, kieltämällä rikkojaa käyttämästä sivustoa, estämällä rikkojan IP-osoitteesta pääsyn sivustolle, ottamalla yhteyttä rikkojan internet-palveluntarjoajaan ja pyytämällä sitä estämään rikkojan pääsyn sivustolle ja/tai ryhtymällä juridisiin toimiin rikkojaa vastaan, tämän vaikuttamatta muihin Watchtowerin näihin käyttöehtoihin perustuviin oikeuksiin.

 Muutokset

Watchtower saattaa tehdä aika ajoin muutoksia näihin käyttöehtoihin. Uudistetut käyttöehdot koskevat tämän sivuston käyttöä siitä päivästä lähtien, jolloin ne on julkaistu tällä sivustolla. Käy säännöllisesti tällä sivulla varmistaaksesi, että olet perillä ajantasaisista käyttöehdoista.

 Sovellettava laki

Näitä käyttöehtoja sovelletaan ja tulkitaan Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion lakien mukaisesti lainvalintasääntöjä huomioon ottamatta. Mikä tahansa näitä käyttöehtoja koskeva kanne tulee tuoda käsiteltäväksi Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion oikeudenkäyttöalueella toimivaltaiseen osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimeen.

 Määräysten itsenäisyys

Mikäli toimivaltainen oikeusistuin havaitsee, että jokin näiden käyttöehtojen osa on mitätön, täytäntöönpanokelvoton tai lainvastainen, käyttöehdot ovat edelleen voimassa muilta osin. Jos Watchtower ei pane täytäntöön jotakin näiden käyttöehtojen kohtaa, se ei merkitse eikä sen pidä katsoa merkitsevän kohdan poissulkemista tai luopumista oikeudesta vaatia kyseisen kohdan täytäntöönpanoa.

 Täydellinen sopimus

Näissä käyttöehdoissa on esitetty kaikki, mitä tämän sivuston käytöstä on käyttäjän ja Watchtowerin välillä sovittu. Nämä käyttöehdot korvaavat kaikki aiemmat tämän sivuston käyttöä koskevat sopimukset.