Efeslastele 3:1–21

3  Seetõttu olen mina, Paulus, vang+ Kristus Jeesuse pärast ja teie, mittejuutide aitamise pärast.  Küllap olete kuulnud, et teie aitamiseks on mulle antud Jumala armu majapidaja amet,+  et ilmutuse kaudu tehti mulle teatavaks püha saladus, nagu ma eespool põgusalt kirjutasin.  Kui te seda loete, siis te mõistate, milline on mu arusaamine pühast saladusest+ Kristuse kohta.  Varasematele põlvkondadele ei avaldatud seda saladust, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele vaimu kaudu,+  nimelt, et mittejuudid, kellest on hea sõnumi kaudu saanud Kristus Jeesuse jüngrid, saavad koos meiega pärijateks ja sama keha liikmeteks+ ja näevad sama tõotuse täitumist nagu meie.  Mina olen saanud selle saladuse teenijaks tänu Jumala armule, kingile, mille ta mulle oma väe kaudu on andnud.+  Minule, kes ma olen kõigi pühade seast väikseim,+ osutati seda armu,+ et ma kuulutaksin mittejuutidele head sõnumit Kristuse mõõtmatust rikkusest  ja aitaksin kõigil mõista, kuidas Jumal avalikustab püha saladust,+ mida ta kõige loojana on ammusest ajast varjul hoidnud. 10  Nii saab nüüd koguduse kaudu+ valitsustele ja võimudele taevastes paikades teatavaks Jumala mitmetahuline tarkus.+ 11  See on kooskõlas tema igavikulise eesmärgiga, mis on seotud Kristusega,+ meie isanda Jeesusega, 12  kelle kaudu me võime täie julgusega rääkida ja usaldusega Jumala ette astuda,+ sest me usume Kristusesse. 13  Seega ma palun teid, et te ei annaks alla, nähes neid raskusi, mis mul teie pärast on, sest need on teile auks.+ 14  Seetõttu ma põlvitan Isa ees, 15  kellele iga suguvõsa taevas ja maa peal võlgneb oma nime. 16  Ma palvetan, et ta oma ülimas aulisuses teeks teid seesmiselt tugevaks+ oma vaimu väega 17  ja et teie usu kaudu elaks Kristus teie südames, samuti armastus.+ Ma palvetan ka, et teil võiksid olla tugevad juured+ ja kindel vundament,+ 18  et te suudaksite koos kõigi pühadega täielikult mõista tõe laiust, pikkust, kõrgust ja sügavust 19  ning õpiksite tundma Kristuse armastust,+ mis on ülem teadmistest, ja et teil oleks kõiki jumalikke omadusi täiel määral. 20  Aga temale, kes suudab oma jõuga, mis meis tegutseb,+ teha mõõtmatult rohkem kõigest sellest, mida me palume või oskame ette kujutada,+ 21  temale kuulugu au koguduse ja Kristus Jeesuse kaudu põlvest põlve, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod