Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

Nimeleht/tiitelleht

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

© 2019, 2022

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

200 Watchtower Drive

Patterson, NY 12563-​9205 U.S.A.

VÄLJAANDJAD

Jehoova tunnistajad

See väljaanne ei ole müügiks. See on antud välja Jehoova tunnistajate ülemaailmse piibliharidustöö raames.

Selles väljaandes olevad pildid ja videod rajanevad põhjalikul uurimistööl. Siiski on need kunstnike tõlgendus ja esitavad mõnel juhul vaid ühe mitmest tõlgendusvõimalusest.

New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition)

Estonian (nwtsty-ST)

1. Moosese © 2019

2. Moosese © 2019

3. Moosese © 2019

4. Moosese © 2019

5. Moosese © 2019

Joosua © 2019

Kohtumõistjate © 2019

Rutt © 2019

1. Saamueli © 2019

2. Saamueli © 2019

1. Kuningate © 2019

2. Kuningate © 2019

1. Ajaraamat © 2019

2. Ajaraamat © 2019

Esra © 2019

Nehemja © 2019

Ester © 2019

Iiob © 2019

Laulud © 2019

Õpetussõnad © 2019

Koguja © 2019

Ülemlaul © 2019

Jesaja © 2019

Jeremija © 2019

Nutulaulud © 2019

Hesekiel © 2019

Taaniel © 2019

Hoosea © 2019

Joel © 2019

Aamos © 2019

Obadja © 2019

Joona © 2019

Miika © 2019

Nahum © 2019

Habakuk © 2019

Sefanja © 2019

Haggai © 2019

Sakarja © 2019

Malaki © 2019

Matteuse © 2019, 2022

Markuse © 2019, 2022

Luuka © 2019, 2022

Johannese © 2019, 2022

Apostlite teod © 2019, 2022

Roomlastele © 2019

1. Korintlastele © 2019

2. Korintlastele © 2019

Galaatlastele © 2019

Efeslastele © 2019

Filiplastele © 2019

Koloslastele © 2019

1. Tessalooniklastele © 2019

2. Tessalooniklastele © 2019

1. Timoteosele © 2019

2. Timoteosele © 2019

Tiitusele © 2019

Fileemonile © 2019

Heebrealastele © 2019

Jaakobuse © 2019

1. Peetruse © 2019

2. Peetruse © 2019

1. Johannese © 2019

2. Johannese © 2019

3. Johannese © 2019

Juuda © 2019

Ilmutus © 2019