Efeslastele 1:1–23

1  Pauluselt, Kristus Jeesuse apostlilt Jumala tahtel, Efesoses olevatele pühadele,+ Kristus Jeesuse ustavatele jüngritele.  Armu* ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt Jeesus Kristuselt!  Olgu kiidetud meie isanda Jeesus Kristuse Jumal ja isa, kes on õnnistanud meid kui Kristuse jüngreid kõikvõimalike vaimsete õnnistustega taevastes paikades+  ja valinud meid enne maailma rajamist* olema koos Kristusega, et me ilmutaksime armastust ja oleksime tema ees pühad ja veatud.+  Ta määras ette,+ et meid pidi lapsendatama tema poegadeks+ Jeesus Kristuse kaudu tema soovi ja tahte kohaselt.+  See toob kiitust tema võrratule armule,+ mida ta on meile heldelt osutanud oma armsa poja kaudu.+  Tema poeg on lunastanud meid oma verega,+ vabastanud meid, nii et me võime oma üleastumised andeks saada+ tänu Jumala rikkalikule armule.  Seda armu on Jumal meile külluslikult jaganud koos kogu tarkuse ja arusaamisega,  tehes meile teatavaks oma tahte püha saladuse.+ See saladus puudutab tema soovi ja eesmärki 10  korraldada oma majapidamist määratud ajal, nimelt koguda Kristuse kaudu kokku kõik, mis on taevas, ja kõik, mis on maa peal.+ Kristuse kaudu 11  me oleme saanud ka pärijateks,+ sest Jumal, kes teeb kõike oma tahte järgi, on ette määranud, et meid pidi valitama tema eesmärgi kohaselt, 12  et meie*, kes oleme esimestena pannud lootuse Kristuse peale, tooksime Jumalale ülistust ja austust. 13  Ent ka teie panite lootuse tema peale, kui olite kuulnud tõe sõna, head sõnumit oma päästest. Kui te hakkasite uskuma, märgistati teid Kristuse kaudu pitseriga,+ püha vaimuga, mida teile oli tõotatud. 14  See on meie pärandi tagatiseks*+ ja selle eesmärk on, et Jumala rahvas vabastataks+ lunastushinna alusel+ tema auks ja kiituseks. 15  Alates ajast, kui ma kuulsin teie usust isandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, 16  ei ole ma lakanud tänamast Jumalat teie eest. Ma räägin teist oma palvetes, 17  et meie isanda Jeesus Kristuse Jumal, auhiilguse isa, annaks teile tarkust ja mõistmist Jumala tundmaõppimisel.+ 18  Ta on valgustanud teie südame silmi, et te teaksite, millise lootuse juurde ta teid on kutsunud, millist võrratut rikkust ta hoiab kui pärandit pühade jaoks+ 19  ning kuivõrd suur on tema vägi, mis tegutseb meis, usklikes.+ Selle väe suurus avaldus siis, 20  kui ta äratas Kristuse surnuist üles ja pani ta istuma oma paremale käele+ taevastes paikades, 21  palju kõrgemale mistahes valitsusest, võimust, väest ja isandast ning kõigist nimedest+ nii praegusel kui ka tulevasel ajastul. 22  Samuti allutas Jumal kõik Kristuse jalge alla+ ja pani ta peaks kõige üle, mis puutub kogudusse,+ 23  ning kogudus kui tema keha+ on täielik tänu temale, kes teeb kõik täielikuks.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „ärateenimata lahkust”, „ülimat headust”.
St enne Aadama ja Eeva laste sündi.
St juudid.
Võib tõlkida ka „käsirahaks”.

Kommentaarid

Pildid ja videod