VAHITORN (UURIMISVÄLJAANNE) Märts 2013

See number tuletab kristlastele meelde, kuidas elu võidujooksu mitte katkestada. Samuti aitab see mõista, kuidas õppida tundma nii enda südant kui ka oma Jumalat Jehoovat.

Neile, kes Jehoovat armastavad, „pole ühtki komistuskivi”

Mis mõttes pole Jehoova käsuõpetuse armastajaile ühtki komistuskivi? Uuri, mis võib aidata meil elu võidujooksu lõpuni joosta.

Kas sul on süda, mis tunneb Jehoovat?

Prohvet Jeremija sõnad võivad aidata sul end muuta ja hoida tervet piltlikku südant.

Mida teha edasi, kui oleme „Jumalat tundma õppinud”?

Uuri, miks on oluline pidevalt kontrollida, kui sügav on sinu usk ja pühendumus Jumal Jehoovale.

Otsi lohutust ja lohuta teisi

Kõik on olnud haiged, mõned isegi väga tõsiselt. Kui meid on tabanud sellised raskused, siis mis aitab meil hakkama saada?

Jehoova on meile eluasemeks

Miks me võime olla kindlad, et Jehoova kaitseb oma rahvast, kuigi me elame kurjas maailmas?

Austa Jehoova suurt nime

Kuidas suhtud sina eesõigusesse kasutada Jumala nime Jehoova? Mida tähendab tunda Jumala nime ja tema nimel käia?

Kas Josephus tõesti kirjutas nii?

Kas juudi ajaloolane Josephus kirjutas lõigu, mida tuntakse nime all „Testimonium Flavianum”?

Ära kaota kunagi lootust!

Ära kaota kunagi lootust, et inimene lõpuks tõe vastu võtab. Loe mõningaid kogemusi.