VAHITORN (UURIMISVÄLJAANNE) November 2012

See number selgitab, miks on tähtsad Jehoova nimi, eesmärk ja seadus, ning miks peaksid tõelised kristlased püüdma olla alandlikud ja andestavad.

„Õpeta mind tegema sinu meelt mööda”

Kuidas me saame jäljendada Taavetit ja suhtuda asjadesse nii nagu Jehoova?

Nende ülejääk tegi tasa selle, mis oli puudu

Esimese sajandi kristlased panid raha kõrvale, et aidata abivajajaid. Kuidas saame meie samamoodi toimida?

Jeesus on eeskujuks alandlikkuses

Kuidas tuleb Jeesuse alandlikkus meile kasuks?

Püüa käituda vähemana

Kuidas me saame ilmutada alandlikkust suhetes teistega?

Lugejate küsimusi

Mida Jeesuse sõnad vallalisuse anni kohta tegelikult tähendavad?

Mida võib Jehoova andeksand tähendada sinule?

Viis, kuidas Jehoova tegeles patustajatega minevikus, räägib meile palju tema valmiduse kohta andestada.

Andke üksteisele heldelt andeks

Uuri, kuidas me saame jäljendada Jehoova valmisolekut andestada.

See oli „parim sõnum, mida iial on kuuldud”

1926. aastaks oli piibliuurijatel (nagu Jehoova tunnistajaid sel ajal nimetati) oma raadiojaam neljas Kanada linnas.