Hüppa sisu juurde

Kasutustingimused

Kasutustingimused

Tere tulemast!

Selle veebisaidi eesmärk on aidata sul saada rohkem teadmisi Jumala, Piibli ja Jehoova tunnistajate kohta. Siin saad lugeda artikleid ja vaadata videoid ning huvi pakkuvat materjali alla laadida. Me soovime, et võimalikult paljud inimesed meie saidil olevast materjalist kasu saaksid. Siiski palume, et sa ei kopeeriks selle sisu mõne teise veebisaidi ega mõne rakenduse jaoks. Kui soovid meie saidil olevat infot teistega jagada, siis palun suuna nad meie saidile, nagu on sätestatud neis kasutustingimustes.

 Autoriõigus

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Kõik õigused kaitstud.

Selle veebisaidi väljaandja ja haldaja on Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (edaspidi „Watchtower”). Kui ei ole teisiti märgitud, on kõik tekstid ja muu veebisaidil olev info Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania intellektuaalomand.

 Kaubamärgid

Adobe ja selle logo ning Acrobat ja selle logo on Adobe Systems Incorporated’i kaubamärgid. Apple, iTunes ja iPod on Apple Inc.’i kaubamärgid. Microsoft ja selle logo ning kõik Microsofti tarkvara ja toodete nimed, kaasaarvatud Microsoft Office ja Microsoft Office 365, on Microsoft Inc.’i kaubamärgid. Android on Google LLC kaubamärk. Android Robot on reprodutseeritud või muudetud Google’i loodud või jagatavast tööst ning seda kasutatakse vastavalt Creative Commons 3.0 Attribution Licence’i (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/) tingimustele. Kõik teised kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

 Veebisaidi kasutustingimused ja kasutuslitsents

Kasutustingimused sätestavad, kuidas sa võid seda veebisaiti kasutada. Veebisaiti kasutades nõustud sa täielikult kasutustingimustega. Kui sa ei ole kasutustingimuste või mõne neis toodud punktiga nõus, ära kasuta seda veebisaiti.

Arvestades alltoodud piirangutega, võid sa veebisaidil teha järgmist:

  • vaadata, alla laadida ja printida Watchtoweri autoriõigustega kaitstud kujunduselemente, elektroonilisi väljaandeid, muusikat, fotosid, tekste ja videoid oma isiklikuks kasutuseks või mitteärilistel eesmärkidel;

  • jagada teistega sellel veebisaidil olevaid elektroonilisi väljaandeid, videoid ja helifaile või nende juurde viivaid linke.

Sul on keelatud:

  • postitada sellel veebisaidil olevaid kujunduselemente, elektroonilisi väljaandeid, kaubamärke, muusikat, fotosid, videoid või artikleid Internetti (ükskõik millisele veebisaidile, failivahetussaidile või suhtlussaidile);

  • levitada sellel veebisaidil olevaid kujunduselemente, elektroonilisi väljaandeid, kaubamärke, muusikat, fotosid, tekste ja videoid mõne tarkvararakenduse abil või selle osana (sealhulgas laadida selliseid materjale üles mõnda serverisse, et neid mõne tarkvararakendusega kasutada);

  • reprodutseerida, kopeerida, paljundada, levitada või muul moel kasutada sellel veebisaidil olevaid kujunduselemente, elektroonilisi väljaandeid, kaubamärke, muusikat, fotosid, tekste ja videoid ärilisel eesmärgil või raha eest (isegi kasumit mitte taotledes);

  • luua levitamise eesmärgil tarkvararakendusi, tööriistu või muid tehnilisi lahendusi, mis võimaldavad koguda (kaasa arvatud scraping ja harvesting), kopeerida, alla laadida või lahti pakkida andmeid, HTML-i, pilte või teksti sellelt saidilt. (Keeld ei kehti tasuta, mitteärilistel eesmärkidel loodud rakenduste kohta, mille eesmärk on võimaldada alla laadida elektroonilisi faile (näiteks EPUB-, PDF-, MP3- ja MP4-vormingus faile) selle saidi avalikust osast.)

  • kasutada veebisaiti või selle teenuseid selle eesmärgile mittevastavalt, näiteks häirida veebisaidi tööd või kasutada veebisaidile minemiseks või selle teenuste tarbimiseks mingeid muid meetodeid, kui on ette nähtud;

  • kasutada veebisaiti mistahes viisil, mis teeb või võiks teha veebisaidile kahju või raskendada selle kättesaadavust või sellele ligipääsetavust; kasutada veebisaiti mistahes viisil, mis on ebaseaduslik, kuritahtlik või kahjulik, või seoses mistahes ebaseadusliku, kuritahtliku või kahjuliku tegevuse või eesmärgiga;

  • kasutada seda veebisaiti või sellel olevaid kujunduselemente, elektroonilisi väljaandeid, kaubamärke, muusikat, fotosid, tekste ja videoid mistahes turunduslikel eesmärkidel.

  • See veebisait kasutab Google Mapsi teenuseid, mis on kolmanda osapoole teenused ja mille üle meil ei ole kontrolli. Kui kasutate Google Mapsi sellel veebisaidil, nõustute praeguste Google Mapsi/Google Earthi lisateenusetingimustega. Meid ei teavitata nende tingimuste muutumisest, seega vaadake need üle enne, kui kasutate Google Mapsi teenuseid. Ärge kasutage Google Mapsi teenuseid, kui te ei nõustu Google Mapsi kasutustingimustega. Google Maps ei edasta teie kasutajaandmeid sellele veebisaidile.

 Meditsiiniinfo alamleht

Selle veebisaidi meditsiiniinfot pakkuv alajaotus (edaspidi „Meditsiiniinfo alamleht”) on loodud eesmärgiga informeerida, mitte anda meditsiinilist nõu. See pole mõeldud asendama vajadust konsulteerida arstiga ning lasta temal end diagnoosida ja ravida. Meditsiiniinfo alamleht ei soovita ühtki konkreetset arsti ega propageeri ühtki uuringut, toodet, protseduuri, seisukohta ega midagi muud, mida sellel alamlehel on mainitud.

Mistahes haigust või ravi puudutavates küsimustes tuleks nõu saamiseks alati pöörduda arsti või teise pädeva tervishoiuteenuse osutaja poole.

Selle veebisaidi meditsiiniinfo alamleht püüab pakkuda täpset ja ajakohast infot. Sellegipoolest on see info, millele meditsiiniinfo alamleht juurdepääsu võimaldab, esitatud ilma otsese ja kaudse garantiita. See veebisait ei anna seoses meditsiiniinfo alamlehega mingit garantiid, ei otsest ega kaudset, sealhulgas – kuid mitte ainult – kaudset garantiid kaubandusliku sobivuse ja teatud otstarbel kasutamise suhtes. See veebisait ei anna mingit garantiid meditsiiniinfo alamlehel oleva info usaldusväärsuse, täpsuse, ajakohasuse, kasulikkuse ega terviklikkuse kohta. See veebisait ei vastuta meditsiiniinfo alamlehe sisus leiduvate vigade või väljajättude eest. Kui tugined meditsiiniinfo alamlehel olevale infole, teed seda üksnes omal vastutusel. Veebisait ei kanna lepingulist, lepinguvälist ega muud vastutust kahjude eest (milleks on muu hulgas, kuid mitte ainult, otsene või kaudne kahju, kehavigastused, surm, tulude kaotus, ärilise informatsiooni kadu või äritegevuse peatamisest tingitud kahju), mis tulenevad meditsiiniinfo alamlehe kasutamisest või selle kasutamise võimaluse puudumisest, isegi kui seda veebisaiti on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest.

 Garantiidest lahtiütlemine ja piiratud vastutus

See veebisait ja kogu informatsioon, sisu, materjal ning muud teenused, mis on teile kättesaadavad Watchtower’i kaudu, on ilma otsese ja kaudse garantiita.

Watchtower ei taga, et sellel veebisaidil pole viiruseid või muid kahjulikke komponente. Watchtower ei kanna lepingulist, lepinguvälist ega muud vastutust kahjude eest, mis võivad tekkida mistahes teenuste kasutamisest, või ükskõik millise informatsiooni, sisu, materjali või muu teenuse eest, mis on tehtud kättesaadavaks läbi selle veebisaidi, sealhulgas – kuid mitte ainult – otsese, kaudse, juhusliku, karistava ja järeldusliku (kaasaarvatud tulude kaotus) kahju eest.

 Kasutustingimuste rikkumine

Kui sa rikud kasutustingimusi, võib Watchtower astuda omal äranägemisel ja oma muid õigusi piiramata samme rikkumise käsitlemiseks, sealhulgas piirata sinu ligipääsu veebisaidile, keelata sinu ligipääs veebisaidile, blokeerida sinu IP-aadressi kasutavate arvutite pääs veebisaidile, võtta ühendust sinu internetiühenduse pakkujaga ja paluda tal blokeerida su ligipääs veebisaidile ja/või võtta sinu vastu kasutusele õiguslikke meetmeid.

 Muudatused

Watchtower võib kasutustingimusi aeg-ajalt muuta. Uuendatud kasutustingimused hakkavad kehtima nende avaldamise kuupäevast veebisaidil. Palun kontrolli seda lehte regulaarselt, et tagada, et oled kehtiva versiooniga kursis.

 Kohaldatav seadus ja kohtualluvus

Need kasutustingimused vastavad USA New Yorgi osariigi seadustele. Kõiki selle veebisaidi kasutustingimusi puudutavaid õigusküsimusi käsitletakse neis New Yorgi föderaal- või osariigikohtutes, kelle pädevusse selliste küsimuste lahendamine kuulub.

 Sätete kehtivus

Kui kohus või muu pädev organ otsustab, et teatud kasutustingimuste punkt on tühine, kehtetu, mittekohaldatav või seadusvastane, jäävad teised punktid kehtima. See, kui Watchtower ei suuda tagada kasutustingimuste teatud punktide täitmist, ei tühista neid punkte ega võta Watchtowerilt õigust nende täitmist nõuda.

 Leping

Need kasutustingimused on leping sinu ja Watchtoweri vahel selle kohta, kuidas seda veebisaiti kasutada, ja need asendavad kõik sinu varasemad lepingud selle veebisaidi kasutamise kohta.