Hüppa sisu juurde

Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused

OLULINE. KUI KASUTATE MEIE VEEBISAITI JA/VÕI JAGATE MEIEGA OMA ISIKUANDMEID, ANNATE MEILE NÕUSOLEKU TEIE JAGATAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS KÄESOLEVAS DOKUMENDIS KIRJELDATUD VIISIL JA EESMÄRGIL NING KOOSKÕLAS KEHTIVATE ISIKUANDMETE KAITSET REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDEGA.

 KASUTAJA PRIVAATSUSE AUSTAMINE

Teie privaatsuse kaitsmine ja austamine on meile väga oluline. Selles dokumendis tuuakse välja, mis alusel me teilt kogutud või teie esitatud isikuandmeid oma veebisaidil töötleme. Kui kasutate meie saiti, talletame ainult vajalikke andmeid. Mõistame, et on oluline sellist infot turvaliselt talletada ja teavitada teid, kuidas me seda infot kasutame. Võite otsustada avaldada meile infot, mida peetakse isikuandmeteks. Selles dokumendis mõeldakse isikuandmete all sellist infot nagu teie nimi, meili- ja postiaadress, telefoninumber või muu info, mida saab kasutada teie tuvastamiseks. Te ei pea esitama isikuandmeid, et sirvida selle saidi üldkasutatavat osa. Väljendi „veebisait” all peame silmas seda veebisaiti ja sellega seotud saite, näiteks apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org ja wol.jw.org.

 INFO VASTUTAVA ANDMETÖÖTLEJA KOHTA

Käesoleva veebisaidi omanik on New Yorgis asuv mittetulundusühing Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., mis juhib Jehoova tunnistajate tegevust ja piibliharidustööd. Kui te otsustate avada kasutajakonto või teha annetuse, avaldada soovi, et keegi teid külastaks, või teha midagi muud, mis eeldab isikuandmete esitamist, siis sellega te kinnitate, et nõustute selle saidi andmekaitsetingimustega, samuti info talletamisega Ameerika Ühendriikides asuvatesse serveritesse, teie isikuandmete kogumise, töötlemise, edastamise ja säilitamisega mittetulundusühingu Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ja Jehoova tunnistajate juriidiliste isikute poolt selleks, et teostada teie soovitud toiming. Jehoova tunnistajate usuorganisatsioon tegutseb kõikjal maailmas erinevate kohalike juriidiliste isikute kaudu. Nendeks võivad olla Jehoova tunnistajate kohalikud kogudused, harubürood ja teised sarnased ühendused.

Teie isikuandmete vastutav töötleja oleneb teie valitud tegevusest veebisaidil. Näiteks kui teete annetuse juriidilisele isikule teatud riigis, siis edastatakse sellele juriidilisele isikule teie nimi ja kontaktinfo, millest teavitatakse teid ka annetamise protsessi käigus. Kui te aga avaldate soovi, et keegi teiega ühendust võtaks, edastatakse teie nimi ja kontaktinfo vastavale Jehoova tunnistajate harubüroole ja kogudusele, et teie soovi täita.

Kui teie elukohariigis kehtivad andmekaitsealased õigusaktid, võite leida teie elukohariigi andmekaitsega tegeleva isiku kontaktinfo siit.

 ANDMETE TURVALISUS JA KONFIDENTSIAALSUS

Isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus on meile väga tähtsad. Kasutame ajakohast andmesalvestust ja turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, väärkasutamise või loata avalikustamise, volitamata muutmise, ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku eest. Kõik isikuandmete volitatud töötlejad, sealhulgas kolmandad isikud, keda teie isikuandmete töötlemisel kasutame, on kohustatud hoidma teie isikuandmeid konfidentsiaalsena. Säilitame teie isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks põhjendatult vajalik või kui seda nõuavad seadusest tulenevad dokumentide säilitustähtajad või aruandluskohustused.

Kaitseme teie isikuandmeid, edastades need alati krüptitult ning kasutades selleks näiteks transpordikihi turvet (Transport Layer Security). Kasutame piiratud juurdepääsuga arvutisüsteeme, mis asuvad hoonetes, kus on rakendatud füüsilisi, elektroonilisi ja menetluslikke turvameetmeid, et tagada meile edastatud informatsiooni konfidentsiaalsus ja turvalisus. Kasutame rangeid turvameetmeid, et vältida igasugust volitamata juurdepääsu.

 ALAEALISED

Kui olete alaealine riigis, kus meie veebisaiti kasutate, võite sisestada oma isikuandmed sellele saidile ainult oma vanema(te) või eestkostja nõusolekul. Kui lubate lapsevanema või eestkostjana alaealisel sisestada oma isikuandmed sellele saidile, nõustute seda tehes selles dokumendis toodud alaealiste kohta käivate tingimustega.

 KOLMANDAD ISIKUD

Sellel veebisaidil on linke kolmandate isikute veebisaitidele, kellele me oleme usaldanud teatud teenuste osutamise (näiteks elektrooniliste ankeetide täitmisega seonduvad teenused). Seda, et olete teise teenusepakkuja veebisaidil, on näha sellest, et saidi välimus on teistsugune ja aadress brauseri aadressiribal muutub. Lisaks võite teiste teenusepakkujate käest saada elektronkirju või sõnumeid, sealhulgas teie tellitud teavitusi, sõltuvalt sellest, millist infot olete soovinud saada. Teenusepakkujaid valides ja hiljem teatud aja tagant, kontrollime nende privaatsus- ja andmekaitsetingimusi, et teha kindlaks nende vastavus meie standarditele. Siiski need kolmandad isikud pakuvad rakendusi ja teenuseid, mille arendamine, kasutustingimused, andmekaitsetingimused ja üldised sätted ei ole meie kontrolli all. Seetõttu kui kasutate rakendusi ja teenuseid sellel veebisaidil, nõustute ka nende seatud kasutustingimuste ja üldiste sätetega. Kolmandad isikud ei teavita meid nende muutmisest, seega vaadake üle tingimused, enne kui kasutate kolmandate isikute teenuseid. Kui teil on küsimusi kolmandate isikute privaatsus- ja andmekaitsetingimuste kohta, siis palun vaadake sellekohast infot nende veebisaidilt.

 Kui kasutate Google Mapsi teenuseid sellel veebisaidil, nõustute Google’i Privaatsuseeskirjaga. Google on kolmas isik, kelle tehtud rakendused, arendus ja Teenustetingimused ei ole meie kontrolli all. Seetõttu, kui kasutate Google Mapsi teenuseid sellel veebisaidil, nõustute ka Google Maps/Google Earth teenuste tingimustega. Meid ei teavitata nende muutumisest, seega vaadake tingimused üle enne, kui kasutate Google Mapsi teenuseid. Ärge kasutage Google Mapsi teenuseid, kui te ei nõustu nende kasutustingimustega.

ANDMEKAITSETINGIMUSTES TEHTUD MUUDATUSTEST TEAVITAMINE

 Täiustame pidevalt seda veebisaiti ning lisame sellele uusi funktsioone ja võimalusi. Samuti arendame olemasolevaid teenuseid ja lisame uusi. Selliste muutuste ning ka seadusemuudatuste ja tehnoloogia arengu tõttu muutub aeg-ajalt viis, kuidas andmeid töötleme. Kui ilmneb vajadus selle veebisaidi andmekaitsetingimusi muuta, avaldame muudatused käesoleval lehel. Nii on teil alati ülevaade sellest, mis andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame.

AKTIIVNE SKRIPTIMINE VÕI JAVASCRIPT

Saidi parema toimimise huvides kasutatakse sellel skriptimist. Skriptimistehnoloogiate kasutamine võimaldab saidil teile kiiremini vajaliku info edastada. Skriptimist ei kasutata kunagi teie arvutisse tarkvara installimiseks ega ilma teilt luba küsimata andmete kogumiseks.

Mõne saidi osa korrektseks töötamiseks peab aktiivne skriptimine või JavaScript olema brauseris lubatud. Enamik brausereid võimaldab seda konkreetse saidi puhul keelata või lubada. Vaadake oma brauseri spikrist, kuidas skriptimist valitud saitidel lubada.