Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En opdagelse ved Red Bay

En opdagelse ved Red Bay

 En opdagelse ved Red Bay

AF VÅGN OP!-​SKRIBENT I CANADA

„DET ER ikke verdens ende, men man kan se den herfra,“ lyder det om byen, og du vil sikkert kunne nikke genkendende til denne beskrivelse hvis du engang har besøgt Red Bay i den østlige del af Canada. Dette lille samfund ligger på Labradors smukke kyst, ud for Belle Isle-strædet. Men hvad gør byen og dens beskyttede havn usædvanlig og fascinerende?

Byens usædvanlige historie

Når der er sæson for det, myldrer folk til byen for at se på hvaler. Men før i tiden kom folk ikke for at iagttage hvaler. For over 400 år siden jagtede man på stedet nordkapere og grønlandshvaler for deres dyrebare olie. En kilde siger at „i tider med knaphed . . . kostede en tønde [hvalolie] hvad der i dag svarer til cirka 60.000 kroner“. Baskiske hvalfangere fra grænseområdet mellem Frankrig og Spanien var blandt de første europæere til at udnytte Canadas naturressourcer. Til Europas lamper brugte man først og fremmest hvalolie. Olien blev også brugt til smøring af maskineri, ved fremstilling af sæbe, kosmetik og maling samt til behandling af læder og uld. I sidste halvdel af det 16. århundrede var Red Bay verdens største hvalfangerhavn, og det førte til at en af Canadas første industrier — hvalindustrien — blev oprettet.

Hvordan ved vi det?

Dokumenter der lå opbevaret i baskiske arkiver fik arkæologer og historikere til at vende opmærksomheden mod Red Bay. Ifølge disse dokumenter forliste en spansk galeon med navnet San Juan nemlig under et stormvejr i Red Bay i 1565.

Da man foretog udgravninger på Saddle Island lige ud for Red Bay, fandt man flere ting der havde forbindelse til den tidlige hvalindustri, for eksempel en harpunspids med to modhager. Selv i dag kan besøgende se masser af røde, spanske tagsten langs stranden. I mange år legede børnene i området med dem. En beboer siger: „Vi brugte de røde tagsten som kridt til at tegne og male billeder på klipperne, men vi anede ikke hvad det var vi legede med!“

I sommeren 1978 fandt undervandsarkæologer der arbejdede fra en pram omkring 30 meter fra Saddle Island, en egetræsplanke. Fundet var ret betydningsfuldt eftersom der ikke vokser egetræer ved Labradors golde kyst, og egetræ var baskiske skibsbyggeres foretrukne materiale. Senere fandt de også resterne af et skib som de mente måtte være San Juan. Det iskolde vand ved Red Bay havde holdt det bevaret. Skibet var dækket af dynd og lå på havbunden i en dybde af omkring 10 meter. Tilsyneladende har vægten af store ismasser med tiden forårsaget at skibet blev splittet på langs, og derved gjort fladt som en åben bog. Arkæologerne var begejstrede for dette fund, for det var det første forholdsvis velbevarede handelsskib fra det 16. århundrede man i Amerika nogen sinde havde fundet nord for Florida.

Var det San Juan?

Dykkere udgravede møjsommeligt skibet stykke for stykke og nummererede hvert af stykkerne. Efter en grundig undersøgelse af skibet sænkede man det igen ned på havbunden for at bevare det. Hvad viste undersøgelsen? Skibet, der med sin last skønnedes at  veje 300 tons, var bygget med tanke på sødygtighed og ikke udseende. Begge skibets ender var gjort kantede for at gøre plads til så stor en last hvalolie som muligt, hvalolie der skulle fragtes til Spanien. Ifølge tidlige optegnelser om det sunkne San Juan havde skibet en fuld last hvalolie om bord da det forliste. Meget af olien blev bjærget af besætningen. På de nederste skibsdæk af vraget fandt dykkere rester af omkring 450 tønder der tilsyneladende havde været for vanskelige at redde. Der blev ikke fundet rester af mennesker på skibet, og baskiske dokumenter nævner ikke tab af liv. Alt dette har fået forskerne til at mene at skibet må være det forliste San Juan. Mens man var i færd med at udgrave San Juan, fandt man også en baskisk hvalfangerbåd, en chalupa. Ifølge Robert Grenier, der er leder af afdelingen for marinarkæologi ved Parks Canada, er chalupaen „en af menneskehedens store bedrifter inden for bådbyggeri“.

Det er svært at forestille sig at den fredelige by Red Bay engang var en travl hvalfangerby. Tiderne har i sandhed ændret sig. Alligevel findes der her stadig vidnesbyrd om forgangne tider.

[Kort på side 14]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

Labrador

Red Bay

Belle Isle-strædet

Øen Newfoundland

[illustration på side 15]

Model i målestoksforholdet 1:10 af hvad man mener er „San Juan“

[Kildeangivelse]

Parks Canada Agency, fotograf Denis Pagé

[Illustration på side 15]

Helt til højre: Dykker ved det forliste skib

[Kildeangivelse]

Bill Curtsinger/National Geographic Images Collection

[Illustration på side 15]

Helt til højre: Nordkaperen er et truet dyr

[Kildeangivelse]

NOAA

[Illustration på side 15]

Baskisk hvalfangerbåd, en „chalupa“, fundet i Red Bay

[Kildeangivelse]

Parks Canada/Shane Kelly/1998

[Illustration på side 15]

Red Bay

[Kildeangivelse]

Foto med tilladelse fra Viking Trail Tourism Association

[Illustration på side 15]

Røde spanske tagsten bliver tit skyllet op på stranden

[Kildeangivelse]

Parks Canada/Doug Cook/1997