Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Vandret

1. Den spedalske kong Uzzijas lig blev ikke lagt i en klippegrav, men hvor? (2 Krønikebog 26:23)

7. Træ eller busk der hører hjemme på Libanonbjergkæden (Esajas 60:13)

10. „En flod med livets vand, . . . som krystal“ (Åbenbaringen 22:1)

11. Dyr som har svært ved at komme igennem et nåleøje (Mattæus 19:24)

12. Forkortelse for måleenhed for data svarende til 1000 megabyte ELLER: Forkortelse for Storbritannien

13. Symbol på renhed (Salme 51:7)

14. En sådan står ikke over sin lærer (Lukas 6:40)

16. Blomst som sjulamitpigen sammenlignes med (Højsangen 2:1)

18. Jehova bringer det frem i lyset (Job 12:9, 22)

19. En af de sydligste byer der blev tildelt Judas stamme (Josua 15:32)

21. Israelitisk ypperstepræst i Silo (1 Samuel 1:9)

23. Kasse eller kiste (1 Mosebog 6:14, 15)

25. Plante hvoraf israelitterne lavede en kost til at stryge blodet fra påskeofferet på overliggeren over indgangen til deres huse (2 Mosebog 12:22)

28. De der er slået med sværdet eller døde i kamp på anden måde (Esajas 22:2)

29. Evangelieforkynder og missionær i det første århundrede; blandt de syv mænd der havde „godt vidnesbyrd“ og var „fulde af ånd og visdom“ (Apostelgerninger 6:3-5)

31. To ens vokaler

32. Strafferedskab eller græsart (Ordsprogene 22:15, dansk aut. overs. 1931)

34. Forkortelse i dansk sprog

35. Rummål til tørre varer eller græsk digternavn (Esajas 5:10)

36. „Selv om tallet på Israels sønner var som sandet ved havet, er det kun en . . . der bliver frelst“ (Romerne 9:27)

37. En af Abrahams medhustruer med hvem han fik seks sønner der blev forfædre til det nordarabiske folk (1 Krønikebog 1:32)

38. Hvad mindet om israelitternes udfrielse fra Ægypten skulle være for dem (2 Mosebog 13:9)

Lodret

1. De anklager som Festus manglede for med god grund at kunne sende Paulus af sted som fange til Rom (Apostelgerninger 25:27; 26:31)

2. „En ung mand har jeg været; og nu er jeg blevet . . . Men aldrig har jeg set en retfærdig forladt eller hans afkom lede efter brød“ (Salme 37:25)

3. Frembar et offer for Gud af større værdi end det hans broder Kain bragte (Hebræerne 11:4)

4. Hvad gjorde de årvågne i Gideons hær, de der drak vand ligesom en hund og derfor blev udvalgt til at kæmpe mod Midjan? (Dommerne 7:5, 6)

5. Navnet på en mark med en hule som lå i nærheden af Hebron, og som Abraham købte til gravsted (1 Mosebog 23:17)

6. De spor som israelitterne og andre rejsende fulgte under ørkenvandringen (Jeremias 3:21; 12:12)

8. Landområde som ikke er præcist afgrænset (Esajas 47:15)

9. Den tilstand Jerusalem henlå i da Nehemias gik i gang med at genopbygge dens mur (Nehemias 2:17)

15. Seng (1 Mosebog 49:4)

17. „Den der følger mig vil afgjort ikke vandre i mørket, men vil . . . livets lys“ (Johannes 8:12)

20. En beholder til opbevaring. Abigajil troede på at Jehova ville beskytte Davids sjæl „i livets . . .“ (1 Samuel 25:29)

22. Den måde hvorpå Saulus beviste at Jesus var Messias (Apostelgerninger 9:22)

24. Den hebraiske konsonant k; og det hebraiske ord for håndflade (Salme 119:81; Job 22:30, fdn.)

26. Hvad præsten så på hos en person der var i karantæne, for at afgøre om vedkommende var angrebet af spedalskhed (3 Mosebog 13:23)

27. Byggemateriale som ofte blev anvendt i Mesopotamien (Esajas 9:10)

30. Hvad de ti jomfruer havde med da de gik ud for at møde brudgommen (Mattæus 25:1)

33. „Han førte dem ud af mørke og dunkelhed, og deres bånd rev han . . .“ (Salme 107:14)

35. Materiale der blev brugt som dyrefoder og ved fremstillingen af teglsten (2 Mose​bog 5:7; Dommerne 19:19)

Løsning på krydsord side 22

Løsninger vandret

1. BEGRAVELSESMARK

7. ENEBÆR

10. KLAR

11. KAMEL

12. GB

13. SNE

14. ELEV

16. LILJE

18. DUNKLE

19. AJIN

21. ELI

23. ARK

25. ISOP

28. SLAGNE

29. FILIP

31. EE

32. RIS

34. ST

35. HOMER

36. REST

37. KETURA

38. ERINDRINGSMÆRKE

Løsninger lodret

1. BESKYLDNINGERNE

2. GAMMEL

3. ABEL

4. LABBEDE

5. MAKPELA

6. KARAVANESPORENE

8. EGN

9. RUINER

15. LEJE

17. EJE

20. POSE

22. LOGISK

24. KAF

26. PLETTEN

27. LERSTEN

30. LAMPER

33. ITU

35. HALM