Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Vitamintilskud og kræft

En vurdering af 14 undersøgelser der indbefattede 170.000 personer, synes at vise at vitamintilskud ikke beskytter mod kræft i hals, mave, lever, tarme eller bugspytkirtel. Ifølge lægetidsskriftet Deutsches Ärzteblatt har antioxidant-tilskud som betacaroten samt A-, C- og E-vitaminer ikke nogen gavnlig virkning, men kan måske til en vis grad øge risikoen for kræft. Dr. Richard Sullivan fra Cancer Research UK forklarer: „Der findes ingen lette løsninger når det gælder at beskytte sig mod tarmkræft. Hvis man tager vitaminer for at beskytte sig mod denne sygdom, spilder man sine penge.“ Han tilføjer: „Risikoen for kræft mindskes bedst ved at man spiser sundt og undgår at ryge.“

 Skal man være bange for bakterier?

„At fantasere om et bakteriefrit hjem er ikke alene absurd, men også temmelig formålsløst,“ står der i en artikel i avisen The New York Times. „Medmindre man bor sammen med en person der er meget gammel, meget ung (under 6 måneder) eller meget syg, udgør de få hundrede bakterier der er på en bordplade, et dørhåndtag eller en spiseske, ikke nogen fare“ for helbredet. Derimod kan letfordærvelige fødevarer der efterlades på køkkenbordet i flere timer, selvfølgelig blive fordærvede på grund af bakterier og derved forårsage madforgiftning. Det kan forhindres ved at man opbevarer fødevarerne i køleskabet. For at beskytte sig mod bakterier på hænderne er det ikke nødvendigt at bruge antibakterielle midler. „Det er tilstrækkeligt at vaske hænderne med sæbe og vand nogle gange i løbet af dagen,“ står der i avisen.

Tilliden på tilbagetog

„De fleste spaniere har kun lidt eller ingen tillid til hovedparten af de samfundsinstitutioner der styrer deres liv,“ rapporterer den spanske avis El País. Ifølge det spanske center for samfundsforskning (CIS) sagde lidt over halvdelen af de 2500 personer der blev interviewet, at de ikke stolede på regeringen, 56,2 procent havde ingen tillid til bankerne, og 57,7 procent nærede ikke tiltro til fagforeningerne. Næsten 75 procent af den spanske befolkning betegner sig selv som katolikker, men over 61 procent sagde at de havde „ringe eller slet ingen tillid til den katolske kirke“. I den forbindelse kunne man i avisen Diario 16 læse: „De fleste spaniere betragter helt klart sig selv som katolikker, men det store flertal af dem lever ikke efter deres religion, og de tror heller ikke på kirkens lære.“

Læsning styrker hukommelsen

Hvordan opnår man en bedre hukommelse? „Forvent ikke at der sker et mirakel,“ siger den brasilianske internetavis Folha Online. „Man hjælper bedst sin hukommelse ved at lade hjernen arbejde.“ Læsning er en af de bedste metoder til stimulering af hjernen. Hvorfor? Neurologen Ivan Izquierdo siger: „I det øjeblik en person læser ordet ’træ’, ser han i løbet af hundrededele af et sekund alle de træer for sig han har iagttaget i løbet af sit liv.“ Ifølge Ivan Izquierdo „sker det helt ubevidst“. Han mener at en sådan mental aktivitet mindsker risikoen for sygdomme som for eksempel Alzheimers. Neurologen Wagner Gattaz, der er tilknyttet et forskningscenter for demenssygdomme i São Paulo, siger: „Jo mere vi bruger hukommelsen, des bedre bevarer vi den.“

Flere og flere sms’er

„Verden over bliver der hvert år sendt over 360 milliarder sms’er,“ siger avisen International Herald Tribune. „Det svarer til omtrent en milliard sms’er hver dag.“ Sms (short message service) bruges nu til stadig flere formål. Et voksende antal firmaer benytter sms’er for at sælge varer til potentielle kunder. Man kan få tilsendt pavens bønner til sin mobiltelefon. Og i Holland sender politiet sms’er til stjålne mobiltelefoner for at advare eventuelle købere om at telefonen er stjålet. I visse lande hvor religiøs lov tillader en mand at lade sig skille fra sin hustru efter tre gange at have sagt „jeg lader mig skille fra dig“, er det gyldigt at lade sig skille via sms.

Brug af internettet i Holland

Ifølge en undersøgelse der blev omtalt i den hollandske avis Algemeen Dagblad, „har hvert femte barn i alderen 11-12 år været udsat for seksuelle antydninger fra fremmede mens de chattede på internettet.“ Spørgeskemaer som blev delt ud til 660 forældre og 220 børn i alderen 8-12 år, viste at over halvdelen af de børn der benyttede internettet, havde været udsat for „ubehagelige oplevelser“ gennem „irriterende mails (spam)“, pornografiske billeder eller andet uønsket materiale. De fleste af børnene havde fortalt deres forældre om det. Undersøgelsen viste desuden at 8 ud af 10 forældre er foruroligede over de farer børnene udsættes for når de bruger internettet, at næsten halvdelen af forældrene sagde at de gerne ville holde nøje opsyn med deres børn mens de brugte internettet, at 60 procent af forældrene havde computeren stående i stuen så de let kunne se hvad børnene lavede, og at børn gennemsnitlig bruger næsten en time hver dag på at spille, maile og chatte på nettet.

Det foretrukne råd

„En undersøgelse har vist at næsten to tredjedele af de ledende i større firmaer foretrækker deres ægtefælles råd frem for et bestyrelsesmedlems eller en kollegas når de står over for en svær afgørelse på arbejdspladsen,“ fortæller Londonavisen The Times. Bob Arnold, hvis konsulentfirma står bag undersøgelsen, siger at når ledende forretningsfolk søger rådgivning, ønsker de ikke kun ekspertise, men også folk de kan have tillid til. Han forklarer: „Naturligvis er selvstændighed, objektivitet og erfaring vigtige kvaliteter for en der skal rådgive bestyrelsesmedlemmer,“ men eftersom tillid er vigtigere, foretrækker de fleste ledere ægtefællens råd.

Checkens dage er talte

„Checks vil sandsynligvis blive en sjældenhed i løbet af de næste tyve år,“ siger bladet U.S.News & World Report. Der har været en stærk nedgang i antallet af betalinger ved hjælp af checks siden indførselen af „andre billigere og hurtigere betalingsmetoder som kreditkort og homebanking“. Den dalende brug af checks skyldes også direkte pengeoverførsler og betalingsservice hvor kunder tillader kreditorer at trække penge fra deres bankkonto til betaling af løbende udgifter. Bankindustrien mener at afskaffelsen af papirchecks vil være en beskyttelse mod identitetstyveri. Andre eksperter har dog givet udtryk for at brugen af elektroniske checks kan føre til en stadig større krænkelse af privatlivets fred og flere bedrageriforsøg.