Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Hvilken illegal handel breder sig hurtigst?

Transport og handel med mennesker „er den form for illegal handel der breder sig hurtigst,“ siger Pino Arlacchi, der er generaldirektør for Kontoret for narkotikakontrol og kriminalitetsforebyggelse. Ifølge Pino Arlacchi anslås det at omkring 200 millioner befinder sig i menneskehandlernes vold. I de 400 år slavehandelen stod på, blev 11,5 millioner afrikanere sendt til andre lande. Til sammenligning er der alene i de forløbne ti år blevet solgt over 30 millioner kvinder og børn fra Sydøstasien. De fleste er blevet udnyttet som billig arbejdskraft eller tvunget ud i prostitution. Pino Arlacchi foreslår at lande der mangler lovgivning mod slavearbejde, får den indført.

Tortur og brutalitet i Europa

„Dødsfald under tvangsdeportationer, dødsfald i politiets varetægt, systematiske politiovergreb samt etnisk og religiøs undertrykkelse“ er blandt de krænkelser af menneskerettighederne man iagttager i Europa, hedder det i en pressemeddelelse fra Amnesty International. „Ganske vist nyder mange i Europa godt af de grundlæggende menneskerettigheder, men nogle, deriblandt asylansøgere samt etniske og religiøse mindretal, oplever fortsat en side af Europa der strider mod kontinentets image som bastion for frihed og menneskerettigheder,“ siges det i meddelelsen. „Dette fremgår særlig tydeligt af at beskyldninger om politivold bliver stadig hyppigere og forekommer i flere lande. Fra Storbritannien til Aserbajdsjan har politiet udsat enkeltpersoner for . . . grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling.“ Ofte undlader man at retsforfølge de ansvarlige, hævder organisationen. Den omtaler følgende eksempel: „I juli [1999] blev Frankrig af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kendt skyldig i at have krænket internationale normer vedrørende tortur og upartisk rettergang“ i sagen om en indvandrer der blev holdt varetægtsfængslet. „Ved årets udgang var de anklagede politifolk stadig i tjeneste,“ tilføjer artiklen.

De ældre fortjener respekt

En seks måneder lang undersøgelse viser at personalet på plejehjem ofte taler babysprog til de ældre. Denne sprogbrug fratager de ældre deres værdighed og får dem til at befinde sig mindre godt, oplyser det tyske sundhedscirkulære Apotheken Umschau. En sådan mangel på respekt har efter sigende en negativ indvirkning på helbredet. Christine Sowinski fra Tysklands Sammenslutning for Ældreomsorg siger: „Jo mindre respekt de ældre får, jo hurtigere indtræder det fysiske og psykiske forfald.“ Hun anbefaler at personalet aflægger nedladende udtryk og babysprog „eftersom den tilgrundliggende holdning vil ændre sig sammen med sproget“.

Lever de religiøst aktive længere?

„Ifølge en statistisk analyse af 42 uafhængige undersøgelser foretaget siden 1977 går regelmæssigt religiøst engagement hånd i hånd med et bedre helbred og et længere liv,“ meddeler tidsskriftet Science News. „Forskerne siger at der er en tydelig sammenhæng mellem længere levetid og religiøst engagement, især når dette er udadrettet.“ Årsagen kan for eksempel være at religiøse mennesker undgår en risikobetonet adfærd, har stabilitet i ægteskabet eller sjældnere bliver deprimerede på grund af forhold de ingen indflydelse har på. Samtidig har de en større omgangskreds i tilgift til positive følelser og holdninger. En rapport drager følgende slutning: ’Hyppig kirkegang bliver nu forbundet med en længere levetid, især blandt kvinder. Flittige kirkegængere giver udtryk for at de har et større socialt netværk, færre depressioner og en sundere levevis.’

Indiens befolkning passerer en milliard

Den 11. maj 2000 passerede Indiens befolkning efter sigende en milliard. Men Associated Press forklarer: „I et land hvor der daglig fødes 42.000 børn, og hvor hospitalsjournalerne er mangelfulde, er det vanskeligt at afgøre hvornår man har nået en milliard.“ Befolkningstilvæksten medfører stigende sult og analfabetisme, trods store fremskridt inden for uddannelse og fødevareproduktion. Til trods for at millioner lever i fattigdom, betragter man en nyfødt  som en fremtidig lønmodtager der kan arbejde og hjælpe familien med at klare dagen og vejen.

Forsmået redningsdåd

’En sejler fra Californien ville yde sit bidrag til at redde hvalerne ved at krydse Stillehavet på egen hånd. Han måtte dog indstille sejladsen efter et møde med to hvaler,’ oplyser avisen The New York Times. Sejleren, Michael Reppy, stod ud fra San Francisco med kurs mod Yokohama i Japan. Han ville prøve at slå en rekord i sin 18 meter lange sejlbåd, Thursday’s Child, „for at skabe opmærksomhed om de sørgelige forhold mange hvaler i fangenskab lever under“. Men efter blot én dag til søs stødte to hvaler ind i båden, der blev vanskelig at styre. „Han opdagede at det nederste af roret manglede og formodentlig var brækket af da en af hvalerne havde passeret båden,“ skriver avisen. I 1997 endte Michael Reppys forsøg på „at skabe opmærksomhed om havdyrenes vilkår“ brat da hans båd kæntrede 500 kilometer fra Tokyo.

DDT mod malaria?

„DDT, et pesticid som i næsten 30 år har været forbudt i Europa og USA, vil sandsynligvis undgå et globalt forbud. Det er nemlig effektivt i bekæmpelsen af de myg der spreder en af verdens mest dødbringende sygdomme — malaria,“ oplyser tidsskriftet BBC Wildlife. „Selv om DDT er en yderst giftig forbindelse der har vist sig at have en negativ indvirkning på miljøet, hævder sundhedsforkæmpere at det er et af de vigtigste våben mod malaria, en sygdom der årligt koster 2,7 millioner menneskeliv og medfører at 500 millioner bliver kronisk syge.“ Verdenssundhedsorganisationen støtter et forbud mod anvendelse af DDT i landbruget, men er fortaler for at stoffet skal bruges til at holde malaria i skak med indtil man kan udvikle et sikkert og effektivt alternativ.

Skildpadderne er vendt tilbage

Til fredningsfolkenes store glæde har de i år kunnet observere den største ’masseinvasion’ af skildpadder på Indiens østkyst siden midten af 1980’erne. Det drejer sig om arten olivengrøn ridley, der kommer til kysten for at yngle. Det er ifølge miljøtidsskriftet Down to Earth forbavsende i betragtning af den ødelæggelse en cyklon i 1999 havde forårsaget på kysten i staten Orissa. Denne kystlinje er verdens største yngleplads for den truede art. Fra den 13. til den 20. marts kom der over 1.230.000 skildpadder op fra havet, og 711.000 af dem lagde æg. Hele 28.000 skildpadder omkom dog i fisketrawlernes net nær ved kysten. Skildpadder har forskellige fjender — vildtlevende svin og hunde der æder æggene, folk der driver illegal jagt for at skaffe skildpaddekød til dem der betragter det som en delikatesse, og trawlere uden anordninger til at hindre skildpadderne i at gå i nettene.

Tjernobyls radioaktive nedfald

Atomkatastrofen i Tjernobyl i 1986 „vil medføre 50.000 nye tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft blandt børn og unge der bor i det hårdest ramte område,“ skriver Londonavisen The Guardian. Ifølge en rapport fra Verdenssundhedsorganisationen har foreløbig over syv millioner fået sygdommen, og det nøjagtige antal vil måske aldrig blive kendt. Tre millioner børn har brug for behandling, og mange vil lide en tidlig død. Omkring 23 procent af de personer der deltog i oprydningsarbejdet, er blevet uarbejdsdygtige, og efter sigende er 73.000 ukrainere blevet kronisk invalide. En femtedel af Hvideruslands skove er stadig forurenet. I rapportens forord siger FN’s generalsekretær Kofi Annan: „Tjernobyl er et ord vi gerne ville slette af vores hukommelse“, men „over 7 millioner af vore medmennesker har ikke mulighed for at glemme. De lider hver eneste dag som følge af det der er sket“.

Virtuel kirke

Det katolske ærkebispedømme i Winnipeg i den canadiske delstat Manitoba planlægger at „indføre et computernetværk der giver de troende mulighed for fordybelse samt syndsbekendelse og sjælesorg via Internettet,“ oplyser avisen Calgary Herald. Richard Osicki, der er informationschef i ærkebispedømmet, håber at mange af dem der bekender sig til den kristne tro, gennem netværket vil få lyst til igen at engagere sig religiøst, for cirka 75 procent af dem går aldrig i kirke. „Vi gør det muligt at deltage i religiøse handlinger uden at gå i kirke. Vores budskab er at man kan kommunikere med Gud mens man sidder ved sin computer,“ siger informationschefen.