Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Fra vore læsere

Fra vore læsere

 Fra vore læsere

For kort? Jeg er neurokirurg og lagde mærke til at der var noget galt på et billede som blev bragt i artiklen „Hjernen — et utrolig kompliceret organ“. (8. maj 1999) I viste et tværsnit af hjernen med en stiplet linje som skulle pege på hypofysen. For mig ser det ud som om linjen er for kort og i stedet viser hen til chiasma opticum (synsnervekrydsningen).

A. W., Japan

Vores skarpsindige læser har ret, og vi undskylder fejlen. — RED.

Orkanen Mitch Tak for den rørende artikel „Redningsaktion efter dræber-orkan“. (8. juni 1999) Via e-mail modtager jeg ofte oplysninger om ulykker som har berørt vore brødre, men det er ikke til at vide hvor mange af oplysningerne der er pålidelige. Måden oplysningerne blev forelagt på i denne artikel, var meget opmuntrende og opbyggende. Den tjente også som en alvorlig påmindelse om de kritiske tider vi lever i.

C. P., USA

Jeg forstod at mange mistede deres ejendele på grund af orkanen, men det var gribende at læse om hvordan vores verdensomspændende brodersamfund træder i funktion selv om det er forbundet med stor fare. Billedet af broderen der står foran sit ødelagte hjem, gav mig stof til eftertanke. Hvilke grunde har jeg så til at beklage mig over noget?

R.C.N., Brasilien

Guaraná Det var oplysende at læse artiklen „Kaffe, te eller guaraná?“ (8. juni 1999) Jeg er heltidsforkynder langs Amazonflodens bredder, så jeg arbejder i det område hvor guaranáen dyrkes. Jeg har ofte set folk gå og passe den. Næste gang der er en som tilbyder mig guaraná, ved jeg hvad jeg vil svare.

J.R.S.M., Brasilien

Universet Jeg vil sige jer mange tak for artikelserien „Universet — Er der en hensigt bag?“ (22. juni 1999) Jeg dyrker astronomi som hobby, så jeg nød at læse artiklerne. Det forunderlige syn man kan skue hver nat, er som en opfordring til at tænke på den umådelige kraft, visdom og kærlighed Skaberen besidder.

V. V., Spanien

Det var meget let at forstå artiklerne, selv uden at man har forstand på videnskab. Tak fordi I herigennem har lært mig Jehova endnu bedre at kende. Jeg har lige mistet min kone efter 58 års ægteskab. Så denne dybere forståelse af Skaberen kunne ikke være kommet på et mere betimeligt tidspunkt for mig.

F. W., USA

Kvindelige byggearbejdere I skal have mange tak for artiklen „Kvinderne havde en stor andel“. (22. juni 1999) For omkring et år siden flyttede jeg fra Californien til Thailand. Vi har for nylig været med til at bygge vores egen rigssal. Ligesom kvinderne i Zimbabwe hjalp søstrene med at blande cement, binde jern, lægge fliser og meget andet. Med Jehovas hjælp fik vi rigssalen færdig på tre måneder. Det er dejligt at I lægger mærke til kvindernes store andel i det verdensomspændende byggearbejde.

R. G., Thailand

Mine forældre og jeg har for første gang været med til at opføre en hurtigbygget rigssal. I kan sikkert forestille jer hvor glad jeg var for at se at kvinder på hele jorden medvirker ved de verdensomspændende byggerier af Jehovas Vidners afdelingskontorer og rigssale. Byggeprojekter som det i Zimbabwe er en forberedelse til det arbejde vi skal gøre i den nye verden. Hvis vi kan glæde os over disse byggerier nu, er det ikke svært at forestille sig hvordan det bliver når alle mennesker er fuldkomne og forenede om at tjene Jehova.

S. W. S., Brasilien