Daniel 1:1-21

1  I Judas konge Jojakims+ tredje regeringsår kom Nebukadnesar, Babylons konge, til Jerusalem og belejrede byen.+  Og Jehova overgav kong Jojakim af Juda i hans hånd,+ foruden nogle af de redskaber der var i den sande Guds hus.* Nebukadnesar bragte redskaberne med til Sinears land,*+ til sin guds hus,* og han anbragte dem i sin guds skatkammer.+  Kongen gav nu sin overhofmester, Ashpenaz, ordre til at komme med nogle af israelitterne,* deriblandt nogle af kongelig afstamning og nogle fra andre fornemme familier.+  Det skulle være unge mænd* som var sunde og raske, så godt ud og var både kloge, dygtige og lærenemme,+ nogle som var velegnede til at tjene i kongens palads. Dem skulle Ashpenaz undervise i kaldæernes skrift og sprog.  Kongen tildelte dem en daglig forsyning af sin fine mad og af den vin han drak. De skulle så uddannes* i tre år, og når den tid var gået, skulle de begynde i kongens tjeneste.  Blandt dem var der nogle fra Judas stamme:* Daniel,*+ Hananja,* Mishael* og Azarja.*+  Og overhofmesteren gav dem nye navne:* Daniel gav han navnet Beltshassar,+ Hananja gav han navnet Shadrak, Mishael kaldte han Meshak, og Azarja kaldte han Abed-Nego.+  Men Daniel besluttede i sit hjerte at han ikke ville gøre sig selv uren ved at spise af kongens fine mad eller drikke af hans vin. Derfor bad han overhofmesteren om at måtte slippe for at blive uren på denne måde.  Og den sande Gud fik overhofmesteren til at vise Daniel særlig venlighed og barmhjertighed.+ 10  Men overhofmesteren sagde til Daniel: “Jeg er bange for min herre kongen, som har bestemt hvad I skal spise og drikke. Hvad nu hvis det viser sig at I ikke ser nær så godt ud som de andre unge* på jeres alder, og kongen opdager det? Så vil kongen anklage mig på grund af jer.”* 11  Derfor sagde Daniel til den opsynsmand som overhofmesteren havde sat over Daniel, Hananja, Mishael og Azarja: 12  “Vi beder dig om at give dine tjenere en prøvetid på ti dage hvor vi får grøntsager at spise og vand at drikke. 13  Så kan du sammenligne vores udseende med hvordan de unge* der spiser kongens fine mad, ser ud, og bagefter kan du gøre med dine tjenere efter hvad du ser.” 14  Han gik så med til deres forslag og gav dem en prøvetid på ti dage. 15  Da de ti dage var gået, så de bedre ud og var sundere* end alle de unge* der spiste kongens fine mad. 16  Så tog opsynsmanden den fine mad og vinen væk fra dem og gav dem grøntsager i stedet. 17  Og den sande Gud gav disse fire unge mænd* kundskab, forstand på alle slags skrifter og indblik i alle former for visdom. Daniel fik desuden forstand på alle slags syner og drømme.+ 18  Da den tid var gået som kong Nebukadnesar havde fastsat, førte overhofmesteren dem frem for kongen.+ 19  Da kongen talte med dem, viste det sig at ingen i hele gruppen kunne måle sig med Daniel, Hananja, Mishael og Azarja,+ og derfor kom de til at stå i kongens tjeneste. 20  Hver gang kongen spurgte dem om noget der krævede visdom og indsigt, viste de sig at være ti gange dygtigere end alle de præster i hele hans rige der praktiserede magi, og alle spåmændene.+ 21  Og Daniel blev der lige til kong Kyros’+ første regeringsår.

Fodnoter

Eller “tempel”.
Dvs. Babylonien.
Eller “tempel”.
Bogst.: “Israels sønner”.
Bogst.: “børn”.
Eller muligvis: “ernæres”.
Bogst.: “nogle af Judas sønner”.
Betyder “Gud er min dommer”.
Betyder “Jehova har vist velvilje”.
Betyder muligvis “Hvem er som Gud?”
Betyder “Jehova har hjulpet”.
Dvs. babyloniske navne.
Bogst.: “børn”.
Bogst.: “Så ville I bringe kongens fordømmelse over mit hoved”.
Bogst.: “børn”.
Eller “bedre i stand”.
Bogst.: “børn”.
Bogst.: “børn”.

Studienoter

Medieindhold