Kolossenserne 3:1-25

3  Når I altså er blevet oprejst+ sammen med Messias, så bliv ved med at søge det der er oventil,+ hvor Messias har sæde ved Guds højre hånd.+  Hold jeres sind rettet mod det der er oventil,+ ikke mod det der er på jorden.+  For I er døde,+ og jeres liv+ er skjult sammen med Messias i samhørighed+ med Gud.  Når Messias, vort liv,+ bliver gjort kendt, så vil I også blive gjort kendt+ sammen med ham i herlighed.+  I skal derfor gøre jeres lemmer+ som er på jorden, døde+ med hensyn til utugt,* urenhed,* seksuel lidenskab,*+ skadeligt begær, og havesygen,+ som er afgudsdyrkelse.  På grund af disse ting kommer Guds vrede.+  I dem vandrede også I engang, da I plejede at leve i dem.+  Men nu skal også I aflægge dem alle:+ vrede, harme, slethed, spot*+ og skammelig+ tale af jeres mund.  Lyv ikke for hinanden.+ Affør jer den gamle personlighed*+ sammen med dens forehavender, 10  og ifør jer den nye+ [personlighed], som gennem* nøjagtig kundskab fornys efter billedet+ af ham som skabte den, 11  hvor der hverken er græker eller jøde, omskærelse eller ikke-omskærelse, fremmed, skyter, træl, fri,+ men Kristus er alt og i alle.+ 12  Som Guds udvalgte,+ hellige og elskede, skal I derfor iføre jer inderlig medfølelse,+ venlighed, ydmyghed,+ mildhed+ og langmodighed.+ 13  Bliv ved med at affinde jer med hinanden og frit at tilgive hinanden+ hvis nogen har en grund til klage+ imod en anden. Ligesom Jehova* frit har tilgivet jer,+ sådan skal I også gøre. 14  Men foruden alt dette [skal I iføre jer] kærligheden,+ for den er enhedens fuldkomne bånd.*+ 15  Og lad Messias’* fred+ råde i jeres hjerter,+ for I blev jo kaldet til den i ét* legeme.+ Og vis jer taknemmelige. 16  Lad Messias’* ord i rigt mål bo hos jer i al visdom.+ Bliv ved med at undervise+ og formane hinanden med salmer,+ lovsange til Gud,* åndelige sange+ med ynde, idet I synger i jeres hjerter for Jehova.*+ 17  Og hvad I end gør i ord eller i gerning,+ gør alt i Herren Jesu navn,+ idet I takker+ Gud, Faderen, gennem ham. 18  I hustruer, I må fortsat underordne+ jer [jeres] mænd, som det passer sig i Herren. 19  I mænd, bliv ved med at elske [jeres] hustruer+ og vær ikke bitre imod dem.+ 20  I børn, vær lydige+ mod [jeres] forældre i alt, for dette er velbehageligt i Herren. 21  I fædre, I må ikke opirre jeres børn,+ for at de ikke skal blive mismodige. 22  I trælle, vær lydige i alt mod dem som er [jeres] herrer i kødelig forstand,+ ikke med øjentjeneste, som nogle der vil behage mennesker,+ men med oprigtigt hjerte, med frygt for Jehova.*+ 23  Hvad I end gør, så arbejd på det med hele jeres sjæl+ som for Jehova,*+ og ikke for mennesker, 24  for I ved at det er fra Jehova*+ I til gengæld vil få arven.+ I skal trælle for Herren, Kristus.+ 25  Den der gør uret, vil visselig få igen+ hvad uret han har gjort, og der er ingen partiskhed.+

Fodnoter

„utugt“. Gr.: porneiʹan; lat.: fornicatioʹnem; J17,22(hebr.): hazzenuthʹ, utugten“. Se Till. 5A.
El.: „snavs“, „moralsk fordærv“, „lastefuldhed“. Gr.: akatharsiʹan; J17,22(hebr.): wehattum’ahʹ, „og urenheden“. Se 2Kor 12:21, fdn. til „urenhed“.
„seksuel lidenskab“. Gr.: paʹthos.
El.: „blasfemi“.
Ordr.: „det gamle menneske“.
El.: „i“.
„Jehova“, J23; P46ABD*(gr.): ho kyʹrios; אcCDcSyh,p: „Messias (Kristus)“; א*: „Gud“. Se Till. 1D.
Ordr.: „som er fuldkommenhedens samlende bånd“.
„Messias’“, א*ABC*D*; אcCcDc: „Guds“; J7,8: „Jehovas“.
„ét“, אADVgSyp; mangler i P46B.
„Messias’“, P46אcBCcD; Vg: „Kristi“; א*: „Herrens“; AC*: „Guds“.
Ordr.: „hymner“. Gr.: hymʹnois; lat.: hymʹnis.
„for Jehova“, J7,8,13,14,16,17; CcDc(gr.): tōi kyriʹōi; P46אABC*D*VgSyh,p: „for Gud“. Se Till. 1D.
„for Jehova“, J18,22,28; א*ABCD*(gr.): ton kyʹrion; P46אcDc: „for Gud“. Se Till. 1D.
Se Till. 1D.
Se Till. 1D.