Què ens diu la Bíblia?

Esta ferramenta d’estudi està pensada per a ajudar-te a aprendre què diu la Bíblia sobre diversos temes, entre altres: per què hi ha tant de patiment, què passa després de la mort i com disfrutar de la vida en família.

Quin és el propòsit de Déu per a nosaltres?

Potser et preguntes per què hi ha tants problemes hui en dia. La Bíblia diu que Déu molt prompte actuarà per a eliminar els problemes de la humanitat, els sofriments, les malalties i la mort.

CAPÍTOL 1

Qui és Déu?

Creus que Déu es preocupa per tu? Coneix la seua personalitat i descobrix com fer-te amic seu.

CAPÍTOL 2

La Bíblia, un llibre de part de Déu

Com pot ajudar-te la Bíblia a fer front als problemes personals? Per què pots confiar en les seues profecies?

CAPÍTOL 3

Quin és el propòsit de Déu per a la humanitat?

Com serà la vida en el nou món quan la terra siga un paradís?

CAPÍTOL 4

Qui és Jesucrist?

Descobrix per què Jesús és el Messies anunciat, d’on va vindre i per què és el Fill unigènit de Jehovà.

CAPÍTOL 5

El rescat, el millor regal de Déu

Què és el rescat? De quina manera et beneficia?

CAPÍTOL 6

Què passa després de la mort?

Descobrix què diu la Bíblia sobre l’estat dels morts i per què morim.

CAPÍTOL 7

Els morts ressuscitaran!

Has perdut algú que estimes en la mort? És possible tornar-lo a vore? Descobrix què ensenya la Bíblia sobre la resurrecció.

CAPÍTOL 8

Què és el Regne de Déu?

Moltes persones coneixen el parenostre. Què signifiquen les paraules «vinga el teu Regne»?

CAPÍTOL 9

Està prop la fi del món?

Analitza com les accions i les actituds al nostre voltant proven que estem vivint just abans de la fi del món, tal com la Bíblia va predir.

CAPÍTOL 10

La veritat sobre els àngels

La Bíblia parla d’àngels i de dimonis. Realment existixen estos sers espirituals? Ens poden ajudar o causar algun mal?

CAPÍTOL 11

Per què hi ha tant de patiment?

Molts creuen que Déu és el culpable de tot el patiment que hi ha en el món. Què en penses tu? Descobrix el que diu Déu sobre la causa del patiment.

CAPÍTOL 12

Com pots fer-te amic de Déu?

Portar una vida que agrade a Jehovà és possible. De fet, pots fer-te amic seu.

CAPÍTOL 13

Respecta el regal de la vida

Què pensa Déu de l’avort, les transfusions de sang i la vida dels animals?

CAPÍTOL 14

Com disfrutar de la vida en família

L’amor que Jesús va mostrar és un exemple a seguir per a cada membre de la família. Descobrix què podem aprendre d’ell

CAPÍTOL 15

La manera correcta d’adorar a Déu

Analitza sis aspectes que identifiquen aquells que practiquen la religió verdadera.

CAPÍTOL 16

Adora a Déu com a ell li agrada

Quins reptes podries afrontar al compartir les teues creences amb els altres? Com podries fer-ho sense ofendre ningú?

CAPÍTOL 17

Orar és un privilegi

T’escolta Déu quan li ores? Per a respondre eixa pregunta, has de saber el que diu la Bíblia sobre l’oració.

CAPÍTOL 18

Deuria dedicar la meua vida a Déu i batejar-me?

Quins passos s’han de fer per a poder batejar-se? Descobrix el que representa el baptisme i com hauria d’efectuar-se.

CAPÍTOL 19

Mantín-te prop de Jehovà

Com podem demostrar amor i agraïment per tot el que Déu ha fet?

Notes

Descobrix el significat d’algunes paraules i expressions del llibre Què ens diu la Bíblia?