Byej ga zu bi de nhuan

Testig’o che Jeoba

Bchhe dille Dillexhon

Reunión che congregación che testigʼo che Jeoba

Bzedesh nhak chhak reunión cheto. Bdilj ga gak shejo reunión galze ga zu.

Find a Location Near You

Reunión che testigʼo che Jeoba

Testigʼo che Jeoba chhellagto par chhunxento Dios chupe lhaz lhau tu xman (Hebreos 10:24, 25). Lhau reunión ki, ga wak yide yuge bene, dzedto Biblia nha shwiato nhak gunto lhau yelenban cheto yuge den shlueiden.

Lhau reunión ki nzan ga shnabe nha shi chhaklhallo wak yichebo. Yugen dzulhaw lhen tu canción nha tu bene shchaljlhenhe Dios.

Bit chhunhen byien gako testigʼo che Jeoba par yido; nhutetez bene wak yide. Bit chixjo par shu nha bit shnabe mell.