Jama yuʼun ya x-ochat

Tsaa bin kʼopil

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Ochan ta banti te bintik yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te bintik ya xjuʼ ya awile

Pasa descargar o kʼopona liʼ ta Internet te revistaetik Te J-ilkʼinal ta toyol sok ¡Despertad! te lokʼeliktoe sok yantikxan bintik lokʼemik skʼoplal ta Biblia. Chʼama awaʼiy grabasionetik yuʼun libroetik ta bayal ta chajp kʼopil, maba tojbil. Ilawil o pasa descargar videoetik ta bayal ta chajp kʼopil, jaʼnix jich ta kʼopil seña.

Tsaa junuk kʼopil, lea te banti ya yal Sleel yuʼun ya awil te junetik ay ta kʼopil-abi.

SJELBEYEL YELAW
Ta cuadroetik
Cholol

REVISTAETIK

2017, NUM. 1 TE J-ILKʼINAL TA TOYOL

MARZO 2017 TE J-ILKʼINAL TA TOYOL (TE YA YICHʼ NOPEL)

YANTIKXAN BINTIK

¿Bin yuʼun ya skʼan ya jnoptik te Bibliae?

Sjunal ikʼel yuʼun mukʼul tsoblej yuʼun oxeb kʼajkʼal 2016

Baanik, otsesaik ta jnopojeletik te ants winiketik, ak'tiklanbeyaik yich'ik ja'

Amigoina te Jehová (kʼayojiletik)

Jun aʼyej te smelelil kʼot ta pasel te ay bin ya yakʼ jmaliytik (Rut 1:1-4:22)

Akʼame yichʼ yip koʼtantik yuʼun jich ma jkom jbatik ta scholel skʼop Dios (Mateo 27:32—28:15; Lucas 24:8-53)

"¡Jaʼto kʼalal ya xchamon ya kal te jun koʼtane! (Job 1:1—2:10; Daniel 6:1-28)

Te bintik yachʼil ya xlokʼ ta Mukʼul Tsoblej yuʼun oxeb kʼajkʼal

Ilawil o pasa descargar te bintik yachʼil lokʼ ta jujun kʼajkʼal ta Mukʼul Tsoblej.

Yakʼel ta ilel te bintik yachʼiltoe

Te bintik ya apas descargar liʼ ini ayniwan bintik yachʼil tey-a te maba yichʼoj te junetik te pasbil ta imprimir.