Ochan ta banti te bintik yichʼoje

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Nojptesel ya yakʼ te Biblia

Te lekil tojobtesel swenta ya jchajpantik te wokolil ya xkʼax ta jkuxlejaltike ya jtatik ta sKʼop Dios. Te bayalix siglo kʼaxeme, bayal machʼatik yilojik te yuʼun-nanix mukʼ skʼoplal-ae. Ta seccion ini, yame awil bin yuʼun ya smukʼulin awoʼtan te Biblia sok bin-utʼil ya xjuʼ ya xtuun awuʼun ta lek (2 Timoteo 3:16, 17).

 

Ya xjuʼ ta ilel

LIBROETIK SOK FOLLETOETIK

¿Bin utʼil ya xjuʼ ya staik tseʼel oʼtanil te machʼatik ayik ta jwol nae?

Ay chaʼoxtul ants winiketik ya yalik te ay tseʼel oʼtanil ta yutil na teme ay bayal stakʼine, jaʼukmeto ¿yuʼunixbal jaʼ ya yakʼ tseʼel oʼtanil-abi?

LIBROETIK SOK FOLLETOETIK

¿Bin utʼil ya xjuʼ ya staik tseʼel oʼtanil te machʼatik ayik ta jwol nae?

Ay chaʼoxtul ants winiketik ya yalik te ay tseʼel oʼtanil ta yutil na teme ay bayal stakʼine, jaʼukmeto ¿yuʼunixbal jaʼ ya yakʼ tseʼel oʼtanil-abi?

¿Bin-utʼil ya xjuʼ ya skoltayotik te Bibliae?

Tseʼel-oʼtanil sok lamal-oʼtanil

Te Biblia skoltayoj bayal ants winiketik ta stsʼikel te tulan kʼopetik ya skʼasesik ta jujun kʼajkʼale, te chamel sok te woklajel sok ta stael swentail te kuxlejalile.

Aʼtejibaletik te lokʼemik ta Biblia swenta alaletik

Tuuntesa te aʼtejibaletik ta swenta alaletik, yuʼun jich ya snopik spasel te bin lek ta swenta Diose.

¿Bin ya yakʼ ta nopel ta smelelil te Bibliae?

Te aʼtejibal ta swenta snopel te Bibliae yichʼoj pasel swenta ya skoltayat ta snopel te bin ya yal te Biblia ta swenta biluk kʼop aʼiyej, sok bin yuʼun te ay wokoliletik, bin ya xkʼot ta pasel te kʼalal ya xlajotike, bin-utʼil ya xjuʼ ata tseʼel oʼtanil ta afamila, sok yantikxan.

Nopa te Biblia sok te testigoetik yuʼun Jehová

¿Bin yuʼun ya skʼan ya jnoptik te Bibliae? (najtʼ)

Bayal miyon ta tul ants winiketik staojbeyik sujtib ta Biblia te jojkʼoyeletik te tulanik skʼoplale. ¿Yabal akʼan anaʼbey sujtib-euk?

¿Bin utʼil ya yichʼ akʼel te nojptesel yuʼun te Bibliae?

Ta swolol Balumilal naʼbil sba te testigoetik yuʼun Jehová ta swenta te nojptesel yuʼun Biblia te ya yakʼik te maba tojbile. Ilawil te bin utʼil ya yichʼ pasele.

Kʼana nojptesel yuʼun Biblia te ma tojbile

Kʼana nojptesel yuʼun Biblia te ma tojbil jaʼ chikan te bin ora sok te banti ya akʼane.