Pasa descargar tʼujbil kʼayojiletik te ya yichʼ tuuntesel ta albeyel yutsil skʼoplal te Jehová sok ta yichʼel ta mukʼ. Yame ata música te ay ta coro, orquesta sok ta piano.