Aver yem sha atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

UKAADE MBA PASEN KWAGH U IOR MBA KEN BIBILO

Hana

Danlood kaade u pasen kwagh u or u ken Bibilo ne, nahan hen kwagh u Hana, ngô u profeti Samuel. Gber, tôndo, hule hen atô, maa koso.

Danlood