Conteúdo waama yuu

Poperagü i Wegüü̃

On-lineãcü inaugütae urü inangaꞌẽ i ngewacaꞌü̃ü̃ i tauemacüarü poperagü A Sentinela Despertai! rü nhatüguü̃ i to i ngemaü̃gü i ngewacaꞌ yaücutchigüü̃.

 

Rü poperagüarü naátügüwa bemana natoraü̃ü̃ ngemaẽ notürü poperagüwa nawügüü̃ tama weʼü̃.

Na Yeera Cuü̃ Narüngü̃ẽẽü̃caʼ

Poperapataü̃ Online (opens new window)

Onlineãcü Yeuwaarü Orearü Uruü̃güarü poperagümaã rü Tupanaarü Orearü natchipeegü nacaʼ nadau nanguʼü̃caʼ.