Taꞌacü nangema i ngewacaꞌü̃ü̃ i JW.ORGwa?

2021-09-17

CAGÜ NA TUPANAARÜ ORE NANGÃÜ̃

Eꞌna rü ciência yangicu i taꞌacümaã i Tupanaarü Ore nüü̃ niu?

Eꞌna tá nüü̃ nayangau gutchinü científico i Tupanaarü Orewa?

2021-09-17

CAGÜ NA TUPANAARÜ ORE NANGÃÜ̃

Eꞌna Tupana guü̃ i natchicawa nangẽma?

Eꞌna Tupanaarü ore nangü̃ẽẽ naTupana guü̃ i natchicawa nangẽma? Nhuãcü nüü̃ cucuaꞌü̃ na Tupana wüitama i natchicawa nangema? Nhuãcü nüü̃ cucuaꞌü̃ tchi Tupana meã cuü̃ nacuaꞌgu?

2021-09-17

CAGÜ NA TUPANAARÜ ORE NANGÃÜ̃

Eꞌna inawaꞌe tupananetatchicünaꞌãcaꞌ tayumüẽ?

Nüü̃ nacuaꞌü̃ taꞌacü Tupanaarü Ore nüü̃ niu natchiga teécaꞌ inawaꞌe tayumüẽgü.

2021-09-17

CAGÜ NA TUPANAARÜ ORE NANGÃÜ̃

Rü Tupana nangẽma?

Rü Tupanaarü Ore nangãü̃ i ngẽma ca i 5 nacümagümaã.

2021-09-13

CAGÜ NA TUPANAARÜ ORE NANGÃÜ̃

Taꞌacütchiga niĩ i naãẽ i üüneü̃?

Nüü̃ cudau na tüꞌcüü̃ Tupanaarü Orewa nüü̃ niu na naãẽ i üüneü̃ rü natchiga niĩ “Tupanameꞌẽ”.

2021-09-10

DAUÜ̃TAECÜ

Otubruarü 2015gu

2021-09-10

DAUÜ̃TAECÜ

N° 1 2019 gu

2021-08-26

DAUÜ̃TAECÜ

Agostuarü 2014gu

2021-08-24

DAUÜ̃TAECÜ: NORÜ CAGÜRICA

Tchetẽbruarü 2021gu

2021-08-23

DESPERTAI!

12 Ucuꞌẽgü i natanüü̃gü nataãẽü̃caꞌ

Tupanaarü Orearü Ucuꞌẽgüga naĩnü nüü̃ narüngü̃ẽẽ i natanüü̃ yeera nataãẽ.