Conteúdo waama yuu

Cagü na Tupanaarü Ore nangãü̃

Taꞌacü Tupanaarü Ore aicuma nüü̃ nanguꞌẽẽ? Nüü̃ nauneta i ca na yeera cucuaꞌtchaü̃ i nhaã üyegüwa.

Yeuwaarü Orearü Uruü̃gümaã Tupanaarü Orecaʼ ngúe

Tüꞌcüü̃ Tupanaarü Orecaꞌ inguꞌ?

Muũtchiema ya duẽꞌẽgü rü Tupanaarü Orewa ngaü̃güü̃ tingaugü. Tupanaarü Orecaꞌ cunguegaü̃?

Nhuãcü niꞌĩ wüi Tupanaarü Orearü ngue?

Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü guü̃ i naanewa tüü̃ nacuaꞌgü erü Tupanaarü Orearü ngue taãgü, ngetanüãcü. Nüü̃ inadau nhuãcü niꞌĩ naüü̃.

Wüi Tupanaarü Orearü nguꞌ tainacaꞌ

Tupanaarü Orearü nguꞌegü inaü natchiga rü ngora na cuãẽguü̃wa.