Huti le conținutoste

Andal Martori le Iehovasche

Dichlean ame andi lucrarea de predicare. Daștil-pe că citisardean unele știri anda amende sau poate că așundean unele buchia anda amende averendar. Tha chichi de mișto prinjianes ame?

Dich vi: Ande soste pachian le Martori le Iehovasche?

Activități hai ande soste pachias

Pușimata șiutine butivar andal Martori le Iehovasche

Araches răspunsuri le pușimatande cai daștin te aven-tu anda amende.

Experiențea le Martorenghe le Iehovasche

Aflisar andal experințea le Martorenghe le Iehovasche sar mechen von ca i Biblia te îndrumil lenghi goghi, o modo sar den duma hai sar phiraven-pe.

Activități le Martorenghe le Iehovasche

Ame traisaras ande mai but sar 230 thema hai avas anda mai but medii socialo hai etnico. Daștil-pe că prinjianes amari lucrarea de predicare, tha ame ajutisaras le comunități localo vi ande aver moduri importanto.

Programo gratuime te studiis i Biblia

Sostar te studiis i Biblia? (versiunea completo)

Milioanea manușenghe anda sea-i lumea arach-le andi Biblia răspunsuri le bare pușimatande la viațache. Cames te araches-len vi tu?

Sar încărdol-pe iech studio biblico?

Ande sea-i lumea, le Martori le Iehovasche sile prinjiande că oferin studii biblico gratuime. Dich sar încărdol-pe.

Camav te aven mande

De duma anda iech subiecto biblico sau dich mai but andal Martori le Iehovasche.

Întruniri hai evenimentea

Sar si le întruniri catar i sala le Regatoschi?

Caște aflis, invitisars-tu te diches cadoa materialo video.

Av ca iech întrunirea

Aflisar mai but anda amare întruniri. Arach iech than întrunireaco pașă tutar.

I Comemorarea le merimaschi le Isusoschi

Ande cado bărș, i Comemorarea le merimaschi le Isusoschi va încărela-pe curche, 24 martia 2024. Acharas-tu te diches hai te sichios so daștilas te anel tuche lesco merimos.

Mapamond: Date generalo

  • Thema thai teritorii cai activin le Martori le Iehovasche: 239

  • Le Martori le Iehovasche: 8,816,562

  • Studii biblico gratuime: 7,281,212

  • I asistenţa la Comemorareate anualo le merimaschi le Cristososchi: 20,461,767

  • Congregaţii: 118,177